Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Κοπεγχάγη

Λοιπές Προξενικές Υπηρεσίες

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Προξενικό Τμήμα της Πρεσβείας προσφέρει πλήρες φάσμα προξενικών υπηρεσιών στο κοινό, καθώς και προξενική υποστήριξη και αρωγή ειδικά σε Κύπριους πολίτες που βρίσκονται στη Δανία ή την Ισλανδία.

Μεταξύ άλλων, προσφέρονται οι πιο κάτω υπηρεσίες (ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός):

Πιστοποίηση γνησιότητας υπογραφής: Ο/Η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να προσέλθει στην Πρεσβεία αυτοπροσώπως και να υπογράψει ενώπιον Προξενικού Λειτουργού. Πρέπει, επίσης, να φέρει μαζί του/της αποδεικτικό της ταυτότητάς του/της (διαβατήριο / δελτίο ταυτότητας /άδεια οδηγού). Το τέλος πιστοποίησης ανέρχεται στις 64 Δανικές Κορόνες (DKK) ανά υπογραφή.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Πέραν των πιο πάνω, στην Πρεσβεία μας παρέχονται οι πιο κάτω υπηρεσίες/εξυπηρετήσεις αποκλειστικά σε πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που διαμένουν στη Δανία ή την Ισλανδία.

Έκδοση Διαβατηρίου και Πολιτικής Ταύτοτητος

Μετά την πρόσφατη εισαγωγή των νέων, βιομετρικών διαβατηρίων και πολιτικής ταυτότητος της Δημοκρατίας η υπηρεσία αυτή παρέχεται μόνο σε ορισμένες Αποστολές της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, με κοντινότερες Πρεσβείες της Κυπριακής Δημοκρατίας να είναι, η Πρεσβεία του Βερολίνου στη Γερμανία και η Πρεσβεία της Στοκχόλμης στη Σουηδία. Επομένως, όσοι Κύπριοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για έκδοση/αντικατάσταση διαβατηρίου/ταυτότητος μπορούν να αποταθούν είτε στις παραπάνω Πρεσβείες, είτε στις κατά τόπους Επαρχιακές Διοικήσεις στην Κύπρο (http://www.moi.gov.cy/moi/da/dadmin.nsf/) για να προβούν στις σχετικές διευθετήσεις.


Έκδοση προσωρινού Ταξιδιωτικού Εγγράφου

Η υπηρεσία παρέχεται σε άτομα που για οποιοδήποτε λόγο δεν διαθέτουν έγκυρο διαβατήριο και χρειάζεται να ταξιδέψουν επειγόντως.

Διαδικασία: Το σχετικό έντυπο αίτησης Μ.9 υποβάλλεται στην Πρεσβεία (μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά). Το Ταξιδιωτικό Έγγραφο εκδίδεται από την Πρεσβεία.
Τέλος: 150 Δανικές Κορόνες (DKK) – καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης.
Χρονικό διάστημα που απαιτείται: Εκδίδεται αυθημερόν.


Εγγραφή ανηλίκου ως πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας (Έκδοση Προξενικού Πιστοποιητικού Γεννήσεως)

Η υπηρεσία παρέχεται σε περιπτώσεις γεννήσεων στη Δανία ή Ισλανδία, όπου ο ένας τουλάχιστον γονέας είναι Κύπριος (απαιτείται η συγκατάθεση και των δύο γονιών).

Διαδικασία: Η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπο Μ.121, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Διαβιβάζεται από την Πρεσβεία στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών για εγγραφή του παιδιού και για έκδοση Προξενικού Πιστοποιητικού Γεννήσεως. Το τελευταίο διαβιβάζεται στην Πρεσβεία για παράδοση στον/ην αιτούντα/ούσα.
Τέλος: 214 Δανικές Κορόνες (DKK) – καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης.
Χρονικό διάστημα που απαιτείται: Μεταξύ τριών και τεσσάρων μηνών (από την υποβολή της αίτησης μέχρι την παράδοση του Πιστοποιητικού).


Οικονομική αρωγή

Κύπριοι που βρίσκονται στη Δανία ή Ισλανδία μπορούν, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, να αποταθούν στην Πρεσβεία και να λάβουν χρηματικό ποσό σε μετρητά, νοουμένου ότι συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο τους έχει προηγουμένως επισκεφθεί το Λογιστήριο του Υπουργείου Εξωτερικών στη Λευκωσία και καταθέσει το αντίστοιχο ποσό.


Για περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες που περιγράφονται πιο πάνω, ή και για άλλες προξενικές υπηρεσίες (αφού ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός), παρακαλώ επικοινωνήστε με την Πρεσβεία. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ευχέρεια, είναι προτιμότερο να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικώς για διευθέτηση συνάντησης, προτού μας επισκεφθείτε. Αυτό μας βοηθά να διασφαλίσουμε ότι θα λάβετε την καλύτερη και γρηγορότερη δυνατή εξυπηρέτηση.CY Flight Pass

Application for visa

Visit Cyprus

Coronavirus 2019

Study in Cyprus/Σπουδές στην Κύπρο

Invest in cyprus

Κύπρος - Σταυροδρόμι Πολιτισμών (Αγγλικά)

13th International Short Film Festival of Cyprus 7/10/2023 - 13/10/2023