Ελληνικά|English
Godło Republiki CypryjskiejAmbasada Republiki Cypryjskiej w WarszawieGodło Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Strona główna | Najczęściej zadawane pytania | Mapa serwisu | Linki | Kontakt
Szukaj:  
Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane 

INFORMACJE DLA OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH NA CYPR


Ελληνικά English
DrukujDrukujPrzydatne linki:
Procedury bezpieczeństwa dla osób podróżujących na Cypr w wersji PDF: https://www.visitcyprus.com/index.php/en/news/774-covid19-travel-protocol
Ważne komunikaty cypryjskiego Ministerstwa Turystyki: https://www.tourism.gov.cy/tourism/tourism.nsf/announcements_en/announcements_en?OpenDocument
Najnowsze komunikaty Biura Prasowego i Informacyjnego dot. COVID-19: https://www.pio.gov.cy/coronavirus/eng/categories/press-releases
Platforma Cyprus Flight Pass: https://cyprusflightpass.gov.cy/


COVID-19 Procedury bezpieczeństwa dla osób podróżujących na Cypr –aktualizacja z dn. 12 stycznia 2022 r.


WAŻNA UWAGA

Poniżej znajduje się opis obowiązujących procedur bezpieczeństwa dla osób podróżujących na Cypr. W związku z pojawieniem się nowego wariantu Omikron, oprócz obowiązujących procedur, podróżni będą zobowiązani przestrzegać nowych tymczasowych obostrzeń opisanych w niniejszej ramce.

Zgodnie z nowymi obostrzeniami, obowiązującymi od 14 stycznia 2022 r., godz. 5:00 do 31 stycznia 2022 r. wszyscy podróżni w wieku 12 lat i starsi, przylatujący na Cypr są zobowiązani posiadać negatywny wynik testu PCR ważny do 72 godzin przed wylotem lub negatywny wynik szybkiego testu antygenowego (antigen rapid test)ważny do 24 godzin przed wylotem oraz są zobowiązani wykonać po przylocie na lotnisku test PCR na własny koszt, nawet jeśli są w pełni zaszczepieni lub niedawno przechorowali COVID-19. Koszt testu wynosi 15 euro na lotnisku w Larnace i 19 euro na lotnisku w Pafos. Wynik testu będzie dostępny w ciągu 3 godzin na platformie cyfrowej
www.covid-testcyprus.com.

Ponadto wszyscy podróżni powinni także poddać się szybkiemu testowi antygenowemu po upływie 72 godzin od daty przylotu. Szybki test antygenowy wykonuje się bezpłatnie w punktach pobrań* wyznaczonych przez cypryjskie Ministerstwo Zdrowia, okazując kartę pokładową i dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport). Osoby, które otrzymały trzecią dawkę szczepionki dwudawkowej lub drugą dawkę szczepionki jednodawkowej, są zwolnione z obowiązku wykonania szybkiego testu antygenowego.

* Aktualna lista punktów pobrań znajduje się na stronie internetowej: https://www.pio.gov.cy/coronavirus/eng/categories/press-releases

Wjazd do kraju

1) W jaki sposób podróżni będą mogli wjechać do kraju ?

Cypr stosuje system klasyfikacji państw przy użyciu kolorów, zharmonizowany ze standardami oceny krajów przez ECDC (Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób). Dlatego też klasyfikacja dokonywana jest na podstawie wykazów państw opracowanych przez ECDC, a w przypadku krajów, które nie zostały ujęte w tych wykazach, ich osobnej oceny dokonuje Cypr. W poniższej tabeli zestawiono warunki wjazdu dla osób podróżujących na Cypr:

Warunek wjazdu
(dla osób niezaszczepionych oraz niebędących ozdrowieńcami )
Kategoria
zielona
Kategoria
pomarańczowa
Kategoria
czerwona
Kategoria
szara
Uzyskanie przepustki Cyprus Flight Pass w ciągu 48 godzin przed wylotem
TAK
TAK
TAK
TAK
Wykonanie testu PCR w ciągu 72 godzin przed wylotem (na koszt podróżnego)
NIE
TAK
TAK
TAK
Wykonanie testu PCR po przylocie na Cypr (na koszt podróżnego)
NIE
NIE
TAK
NIE
Poddanie się obowiązkowej 14-dniowej samoizolacji po przylocie
NIE
NIE
NIE
TAK

Warunek wjazdu
(dla osób w pełni zaszczepionych, ozdrowieńców )*
Kategoria
zielona
Kategoria
pomarańczowa
Kategoria
czerwona
Kategoria
szara
Uzyskanie przepustki Cyprus Flight Pass w ciągu 48 godzin przed wylotem
TAK
TAK
TAK
TAK
Wykonanie testu PCR w ciągu 72 godzin przed wylotem (na koszt podróżnego)
NIE
NIE
NIE**
NIE
Wykonanie testu PCR po przylocie na Cypr (na koszt podróżnego)
NIE
NIE
NIE**
NIE
Poddanie się obowiązkowej 14-dniowej samoizolacji po przylocie
NIE
NIE
NIE
TAK
* Wymogi dot. akceptacji zaœświadczeń o zaszczepieniu lub przechorowaniu COVID-19 zob. pkt 3.
** Zob. Ważna uwaga w ramce - informacja na temat obowiązujących obostrzeń dot. wjazdu na terytorium Republiki Cypryjskiej.

i. Osoby podróżujące na Cypr z krajów należących do kategorii ZIELONEJ nie będą miały obowiązku okazania negatywnego wyniku testu PCR na COVID-19. Są jedynie zobowiązane wypełnić formularz Cyprus Flight Pass i udzielić niezbędnych informacji oraz złożyć wymagane deklaracje.

  ii. Osoby podróżujące z krajów należących do kategorii POMARAŃCZOWEJ są zobowiązane do wykonania testu molekularnego (PCR)w certyfikowanym laboratorium (próbka powinna być pobrana w ciągu 72 godzin przed wylotem) oraz przesłania na platformę Cyprus Flight Pass dokumentu potwierdzającego uzyskanie negatywnego wyniku testu PCR na COVID-19. Wymóg ten nie dotyczy dzieci poniżej 12 roku życia. Wszyscy podróżni są zobowiązani wypełnić formularz Cyprus Flight Pass, w którym zostaną poproszeni o udzielenie niezbędnych informacji i złożenie wymaganych deklaracji.

    Niżej wymienione osoby będą mogły być zwolnione z wymogu wykonania testu molekularnego (PCR) w certyfikowanym laboratorium (próbka powinna być pobrana w ciągu 72 godzin przed wylotem) i będą mogły wjechać do Republiki Cypryjskiej, po uprzednim poddaniu się testowi laboratoryjnemu (PCR) na własny koszt, zaraz po przylocie do Republiki Cypryjskiej. Jednakże będą musiały poddać się samoizolacji do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu:
    Obywatele cypryjscy i członkowie ich rodzin (małżonkowie niebędący obywatelami RC i dzieci) lub rezydenci legalnie zamieszkujący w Republice Cypryjskiej, którzy spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:
    a) zostali zaszczepieni przynajmniej jedną dawką szczepionki przeciw COVID-19, uznawaną przez Republikę Cypryjską
    b) nie mogą być zaszczepieni z powodów medycznych i posiadają niezbędne zaświadczenie medyczne wystawione przez Ministerstwo Zdrowia Republiki Cypryjskiej
    c) są dziećmi w wieku od 12 do 15 lat.

  iii. Osoby podróżujące z krajów należących do kategorii CZERWONEJ są zobowiązane do wykonania testu molekularnego w certyfikowanym laboratorium (próbka powinna być pobrana w ciągu 72 godzin przed wylotem) oraz przesłania na platformę Cyprus Flight Pass dokumentu potwierdzającego uzyskanie negatywnego wyniku testu PCR na COVID-19. Będą także musiały opłacić i poddać się testowi molekularnemu PCR po przylocie na Cypr, którego koszt wynosi odpowiednio 15 euro na lotnisku w Larnace i 19 euro na lotnisku w Pafos. Wynik testu będzie dostępny w ciągu 3 godzin na platformie cyfrowej www.covid-testcyprus.com. Wymóg poddania się testom nie dotyczy dzieci poniżej 12 roku życia. Wszyscy podróżni są zobowiązani wypełnić formularz Cyprus Flight Pass, w którym zostaną poproszeni o udzielenie niezbędnych informacji i złożenie wymaganych deklaracji.

  Niżej wymienione osoby będą mogły być zwolnione z wymogu wykonania testu molekularnego (PCR) w certyfikowanym laboratorium (próbka powinna być pobrana w ciągu 72 godzin przed wylotem) i będą mogły wjechać do Republiki Cypryjskiej, po uprzednim poddaniu się testowi laboratoryjnemu (test PCR) na własny koszt, zaraz po przylocie do Republiki Cypryjskiej:

    Obywatele cypryjscy i członkowie ich rodzin (małżonkowie niebędący obywatelami RC i dzieci)lub rezydenci legalnie zamieszkujący w Republice Cypryjskiej, którzy spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:
    a) zostali zaszczepieni przynajmniej jedną dawką szczepionki przeciw COVID-19, uznawaną przez Republikę Cypryjską
    b) nie mogą być zaszczepieni z powodów medycznych i posiadają niezbędne zaświadczenie medyczne wystawione przez Ministerstwo Zdrowia Republiki Cypryjskiej
    c) są dziećmi w wieku od 12 do 15 lat.

    Te osoby mogą wykonać tylko jeden test laboratoryjny, tj. po przylocie na Cypr. Jednakże muszą poddać się obowiązkowej samoizolacji przez przynajmniej 72 godziny od momentu przylotu. Po upływie 72 godzin samoizolacji muszą wykonać drugi test PCR na COVID-19, również na własny koszt. Po otrzymaniu negatywnego wyniku testu, który należy przesłać online na platformę CyprusFlightPass zostają zwolnieni z samoizolacji.
  iv. Podróż na Cypr z krajów zaklasyfikowanych do kategorii SZAREJ będą mogli odbyć jedynie:
  1. obywatele cypryjscy i członkowie ich rodzin (małżonkowie i dzieci),
  2. rezydenci legalnie zamieszkujący w Republice Cypryjskiej,
  3. obywatele państw członkowskich UE, obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w tym Islandii, Lichtensteinu, Norwegii) i Szwajcarii,
  4. osoby uprawnione do wjazdu do Republiki Cypryjskiej na podstawie Konwencji Wiedeńskiej,
  5. obywatele państw trzecich, pod warunkiem uzyskania zawczasu pisemnego zezwolenia Republiki Cypryjskiej, zgodnie z Dekretem o Chorobach Zakaźnych (Infectious Diseases Decree N.2/2021 8.1.21 z późniejszymi zmianami). Wniosek o uzyskanie Specjalnego Zezwolenia należy złożyć poprzez platformę Cyprus Flight Pass (https://cyprusflightpass.gov.cy/en/special.permission).

      Uwaga: Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w tym Islandii, Lichtensteinu, Norwegii), obywatele Szwajcarii oraz obywatele państw trzecich muszą wykonać test molekularny przed wylotem, jak zaznaczono wyżej. Podróżni ujęci w pozostałych kategoriach mogą zdecydować o wykonaniu testu przed wylotem lub poddaniu się testowi laboratoryjnemu zaraz po przylocie do Republiki Cypryjskiej, na własny koszt.
  Osoby podróżujące z krajów należących do kategorii SZAREJ są zobowiązane do wykonania testu molekularnego w certyfikowanym laboratorium (próbka powinna być pobrana w ciągu 72 godzin przed wylotem) oraz przesłania na platformę Cyprus Flight Pass dokumentu potwierdzającego uzyskanie negatywnego wyniku testu PCR na COVID-19. Dodatkowo, będą musiały poddać się obowiązkowej samoizolacji / kwarantannie przez czternaście (14) dni lub poddać się obowiązkowej samoizolacji / kwarantannie przez siedem (7) dni, pod warunkiem że wykonają kolejny test PCR na COVID-19 siódmego dnia, na własny koszt. Wynik testu laboratoryjnego należy przesłać online na platformę CyprusFlightPass. Wymóg poddania się testom nie dotyczy dzieci poniżej 12 roku życia. Wszyscy podróżni są zobowiązani wypełnić formularz Cyprus Flight Pass, w którym zostaną poproszeni o udzielenie niezbędnych informacji i złożenie wymaganych deklaracji.
   v. Pełna lista krajów zaklasyfikowanych do poszczególnych kategorii jest dostępna na stronie internetowej www.cyprusflightpass.gov.cy. Podróżni powinni stale odwiedzać tą platformę internetową w celu śledzenia na bieżąco ewentualnych zmian, które mogą mieć wpływ na ich podróż.
    2) Jakie dokumenty będą wymagane dodatkowo?

    a. Przepustka Cyprus Flight Pass może być wydana za pośrednictwem strony internetowej www.cyprusflightpass.gov.cy. Wszyscy pasażerowie podróżujący do Republiki Cypryjskiej muszą wypełnić formularz Cyprus Flight Pass oraz podać z wyprzedzeniem wszelkie niezbędne informacje i przedłożyć wymagane dokumenty. Zarejestrowanie się na platformie jest obowiązkowe dla wszystkich osób, które chciałyby lecieć na Cypr. JEDYNIE w sytuacji usterki technicznej bądź zaplanowanych prac konserwacyjnych platformy elektronicznej (ogłoszonych oficjalnie na platformie), pasażerowie mogą wypełnić wymagane formularze ręcznie. Formularze można pobrać ze strony internetowej: https://cyprusflightpass.gov.cy/en/download-forms. W tym przypadku podróżni są zobowiązani posiadać przy sobie wymagane dokumenty w wersji papierowej.
     b. Przepustka uprawniająca do odbycia lotu na Cypr będzie zawierała: a) dane osobowe pasażera, b) deklarację, czy w ciągu 14 dni przed wjazdem do Republiki Cypryjskiej osoba podróżowała do / z / przez kraj lub przebywała / mieszkała w kraju o bardziej niekorzystnej sytuacji epidemicznej w porównaniu do kraju wylotu, c) potwierdzenie, że w ciągu 14 dni przed podróżą u podróżnego nie wystąpił jeden z następujących objawów – gorączka, kaszel, uczucie zmęczenia, ból głowy, ból mięśni lub części ciała, utrata smaku lub zapachu, krótki oddech lub trudności w oddychaniu, ból gardła, zatkany nos lub katar, bądź potwierdzenie, że w ciągu 14 dni przed podróżą dana osoba nie miała bliskiego kontaktu z osobą, u której potwierdzono COVlD-19, d) oświadczenie, że podróż odbywa się na własną odpowiedzialność i że Republika Cypryjska lub działający na miejscu usługodawcy nie mogą ponosić odpowiedzialności za zakażenie na jakimkolwiek etapie podróży, e) oświadczenie, że po powrocie do swojego kraju podróżny poinformuje cypryjskie służby medyczne jeżeli wystąpią u niego objawy COVID-19 w ciągu 14 dni od opuszczenia wyspy, f) wniosek z prośbą o wjazd dla obywateli państw trzecich, podróżujących z krajów zaklasyfikowanych do Kategorii Szarej, którzy chcieliby uzyskać specjalne zezwolenie na wjazd, poprzez złożenie wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem następującego linku: https://cyprusflightpass.gov.cy/el/special-permission-request.
      c. Linie lotnicze nie zezwolą pasażerom wejść na pokład samolotu i odbyć podróży do Republiki Cypryjskiej bez przepustki Cyprus Flight Pass (jednakże weryfikowanie informacji zawartych w przepustce Cyprus Flight Pass NIE należy do obowiązków linii lotniczych). Podróżni przylatujący do Republiki Cypryjskiej bez przepustki Cyprus Flight Pass będą podlegali karze grzywny w wysokości 300 euro. Każdy podróżny, który odmówi wykonania wymaganego testu PCR po przylocie, będzie musiał poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie oraz pokryć koszty transportu, zakwaterowania, posiłków i napojów.

      3) Jakich procedur na miejscu mogą spodziewać się podróżni, którzy zostali zaszczepieni przeciw zaszczepieni przeciw COVID-19?

      Szczepienie nie stanowi koniecznego warunku do odbycia podróży, jednakże zaświadczenie o zaszczepieniu przeciw COVID-19 będzie traktowane jako dodatkowy czynnik ułatwiający podróż na wyspę dla osób podróżujących z: Andory, Argentyny, Armenii, Australii, Austrii, Bahrajnu, Białorusi, Belgii, Bułgarii, Kanady, Chile, Chin, Kolumbii, Chorwacji, Czech, Danii, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Gruzji, Niemiec, Grecji, Węgier, Islandii, Irlandii, Izraela, Włoch, Japonii, Jordanii, Korei, Kuwejtu, Łotwy, Libanu, Liechtensteinu, Litwy, Luksemburga, Malty, Monako, Namibii, Holandii, Nowej Zelandii, Norwegii, Omanu, Peru, Polski, Portugalii, Kataru, Rumunii, Rosji, Rwandy, San Marino, Arabii Saudyjskiej, Serbii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Ukrainy, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Urugwaju i Watykanu.

      Należy zaznaczyć, że certyfikaty szczepień wydawane przez właściwe organy: Andory, Armenii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Gruzji, Niemiec, Grecji, Węgier, Islandii, Irlandii, Izraela, Włoch, Łotwy, Liechtensteinu, Litwy, Luksemburga, Malty, Monaka, Holandii, Nowej Zelandii, Norwegii, Polski, Portugalii Rumunii, San Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Watykanu są akceptowane wyłącznie w formie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID (EUDCC) lub równoważnego – aby zasięgnąć więcej informacji zob. pkt 4.

      Cypr uznaje za uprawniające do odbycia podróży wszystkie szczepionki, które zostały zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków, szczepionkę Sputnik V, Sinopharm (BBIBP COVID-19), Sinovac, AstraZeneca-Covishield, AstraZeneca-SKBio, Covaxin, Novavax Nuvaxovid i Sputnik light (ta ostatnia jedynie w przypadku podania jako dawka przypominająca).

      Podróżni, którzy będą mogli udowodnić, że otrzymali wszystkie wymagane dawki autoryzowanej szczepionki (zob. wyżej), nie będą musieli poddawać się żadnym testom, aby móc podróżować na Cypr, niezależnie od kategorii kraju wylotu. Ponadto, nie zostaną oni poddani kwarantannie, nawet w przypadku bliskiego kontaktu z osobą zakażoną COVID-19. Powyższe ułatwienie w podróżowaniu będzie obowiązywało od dnia podania obu dawek szczepionki, z wyjątkiem jednodawkowej szczepionki Johnson and Johnson, gdzie ułatwienie w podróżowaniu będzie obowiązywało po dwóch tygodniach od podania.

      Przed podróżą należy przesłać na platformę Cyprus Flight Pass skan zaświadczenia o zaszczepieniu przeciw COVID-19 i podać określone szczegółowe informacje dotyczące szczepienia. Za weryfikację autentyczności zaświadczenia wyłączną odpowiedzialność ponoszą służby straży granicznej w kraju wylotu. Podróżny natomiast ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych informacji i w takim przypadku będzie podlegał karom po przylocie na Cypr.

      Należy przy tym zaznaczyć, że Republika Cypryjska nadal zastrzega sobie prawo do przeprowadzania testów wśród pasażerów losowo wybranych rejsów. Oprócz tego, podróżni, łącznie z osobami zaszczepionymi przeciw COVID-19, są zobowiązani do stosowania i przestrzegania wszystkich obowiązujących w miejscu pobytu procedur bezpieczeństwa.

      4) Jakie procedury na miejscu obowiązują osoby posiadające unijne cyfrowe zaświadczenie COVID (EUDCC)lub równoważne?

      W ramach procedury EUDCC akceptowane są następujące certyfikaty:
      a. Zaświadczenie o zaszczepieniu (wydawane po zakończeniu pełnego cyklu szczepień przez daną osobę). Cypr uznaje za uprawniające do odbycia podróży wszystkie szczepionki, które zostały zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków oraz szczepionki Sputnik V, Sinopharm (BBIBP COVID-19), Sinovac, AstraZeneca-Covishield, AstraZeneca-SKBio, Covaxin, Novavax Nuvaxovid i Sputnik light (ta ostatnia jedynie w przypadku podania jako dawka przypominająca)
      b. Zaświadczenie o uzyskaniu negatywnego wyniku testu PCR na COVID-19 (próbka powinna być pobrana w ciągu 72 godzin przed wylotem).
      c. Zaświadczenie o przechorowaniu COVID-19 (wydawane po 14 dniach od otrzymania pozytywnego wyniku testu i zachowujące ważność przez okres 180 dni).
      d. Zaświadczenie o przechorowaniu COVID-19 oraz o przyjęciu jednej dawki zatwierdzonej szczepionki (zob. powyższą listę).

      Posiadacze zaświadczenia EUDCC wydanego na podstawie uzyskania szczepienia lub przebycia choroby będą zwolnieni z wszelkich dodatkowych testów przy wjeździe na Cypr, niezależnie od kategorii kraju wylotu. Posiadacze certyfikatu EUDCC wydanego na podstawie uzyskania negatywnego wyniku testu będą musieli postępować zgodnie z procedurami opisanymi w pkt 1 niniejszych procedur bezpieczeństwa dla osób podróżujących na Cypr.

      Zaświadczenia o zaszczepieniu oraz zaświadczenia o przechorowaniu COVID-19: Andory, Armenii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Gruzji, Niemiec, Grecji, Węgier, Islandii, Irlandii, Izraela, Włoch, Łotwy, Liechtensteinu, Litwy, Luksemburga, Malty, Monaka, Holandii, Nowej Zelandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, San Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Watykanu są akceptowane wyłącznie w formie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID (EUDCC) lub równoważnego.

      Osoby posiadające zaświadczenie EUDCC lub równoważne muszą podać przed podróżą wszystkie wymagane informacje na platformie Cyprus Flight Pass (zob. pkt 2). Certyfikatu EUDCC (lub równoważnego) nie trzeba przesyłać na platformę Cyprus Flight Pass. Podróżny ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych informacji i w takim przypadku będzie podlegał karom po przylocie na Cypr. Podróżni mogą nadal podlegać wyrywkowym testom po przybyciu i w dalszym ciągu są zobowiązani do przestrzegania wszystkich obowiązujących w miejscu pobytu procedur bezpieczeństwa.

      5) Jakie kryteria brane są pod uwagę przez rząd cypryjski przy kategoryzacji krajów, które nie zostały umieszczone w wykazach ECDC?

      W celu zaklasyfikowania poszczególnych krajów, zespół ekspertów bierze pod uwagę, między innymi, te same kryteria, które ECDC stosuje przy tworzeniu swoich wykazów krajów (częstotliwość występowania zakażeń w ciągu ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców, liczba osób, które uzyskały pozytywny wynik na COVID-19 w stosunku do liczby wszystkich wykonanych testów, liczba wykonanych testów, zasięg szczepień, wskaźnik śmiertelności, obecność niepokojących wariantów).

       Procedury podróży

       6) Jakich procedur można spodziewać się na pokładzie samolotów?

       a. Przed wejściem na pokład samolotu pasażerowie muszą okazać przepustkę Cyprus Flight Pass.
       b. Podróżnemu może zostać sprawdzona temperatura zanim zostanie wpuszczony na pokład samolotu.
       c. Podczas podróży samolotem obowiązkowe jest noszenie maseczek ochronnych.

       7) Jakich procedur należy się spodziewać na cypryjskich lotniskach / w terminalach portowych?

       a. Przy wejściach i w korytarzach będą mogli przebywać wyłącznie podróżni oraz pracownicy.
       b. Przy wejściu na teren terminalu podróżnym zostanie sprawdzona temperatura.
       c. Noszenie maseczek ochronnych jest obowiązkowe na terenie całego terminalu.

        Poruszanie się w miejscu docelowym


        8)Czy są jakieś lokalne ograniczenia w poruszaniu się?

        Aby móc korzystać z niektórych usług, gdzie gromadzi się duża liczba osób, w przypadku kontroli przez upoważnionego urzędnika należy okazać na miejscu Cyprus Flight Pass (np. w kościołach, salach konferencyjnych, salach weselnych, miejscach imprez, centrach handlowych, muzeach, kasynach, parkach rozrywki, na placach zabaw, stanowiskach archeologicznych, podczas minirejsów itp.).

        Wraz z Cyprus Flight Pass mogą być wymagane dodatkowe dokumenty potwierdzające, że podróżni nie są stałymi mieszkańcami Cypru, np. kopia biletu lotniczego i/lub rezerwacja hotelowa. Dlatego podróżni powinni zawsze mieć przy sobie kopię powyższych dokumentów wraz z dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

        W przypadku przemieszczania się w obrębie miejsca pobytu, przepustka Cyprus Flight Pass zachowuje ważność przez 7 dni (włącznie) licząc od daty przylotu na Cypr (data przylotu jest traktowana jako dzień 1.). Od 8. dnia po przylocie wymagana jest miejscowa przepustka tzw. Safe Pass* (dowód szczepienia lub przechorowania COVID-19). Wystarczający jest także ważny Unijny Certyfikat COVID lub równoważny, pod warunkiem, że został wydany na podstawie szczepienia lub przechorowania COVID-19. U dzieci w wieku od 6 do 11 lat test PCR wykonany w ciągu ostatnich 72 godzin lub szybki test antygenowego wykonany w ciągu ostatnich 48 godzin jest także honorowany.

        Posiadanie „Safe Pass” gwarantuje wstęp do: klubów nocnych, dyskotek, sal tanecznych, restauracji, kawiarni, barów, pubów i innych obiektów gastronomicznych (w tym lokali gastronomicznych w galeriach handlowych), teatrów, amfiteatrów, kin, sal widowiskowych, stadionów zadaszonych i na świeżym powietrzu.

        Do miejsc, w których nie trzeba okazywać Cyprus Flight Pass lub Safe Pass należą: plaże, miejsca piknikowe, promenady, miejsca przeznaczone do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu oraz obiekty hotelowe (dotyczy jedynie gości hotelowych).

        * Należy zaznaczyć, że dla celów Safe Pass zaświadczenie o szczepieniu uważa się za przedawnione, gdy od podania drugiej dawki szczepionki dwudawkowej lub pierwszej dawki szczepionki jednodawkowej upłynęło 7 miesięcy. W tym przypadku, aby móc przemieszczać się w obrębie miejsca pobytu, wymagany jest test laboratoryjny PCR wykonany w ciągu ostatnich 72 godzin lub szybki test antygenowy wykonany w ciągu ostatnich 48 godzin.

        Procedury bezpieczeństwa na miejscu

        9) Czy są jakieś ogólne procedury bezpieczeństwa , obowiązujące na całej wyspie?

        a. We wszystkich obiektach turystycznych wprowadzono rygor sanitarny, a przed ich otwarciem pracownicy zostali poddani szkoleniom.
        b. We wszystkich częściach wyspy obowiązują środki mające zapewnić zachowanie dystansu fizycznego, aby osoby nienależące do tej samej grupy wycieczkowej pozostawały w rozsądnym oddaleniu (2 m2 na zewnątrz, 3 m2 w pomieszczeniach).
        c. Wszystkie pomieszczenia zamknięte są odpowiednio wietrzone, w taki sposób, aby oprócz klimatyzacji był zapewniony regularny dopływ świeżego powietrza.
        d. Płyny antybakteryjne są dostępne we wszystkich obiektach, przy wejściach, na recepcji, w lobby, toaletach publicznych, windach itp.
        e. Noszenie maseczek ochronnych jest obowiązkowe we wszystkich pomieszczeniach zamkniętych (w taksówkach, autobusach, dżipach przeznaczonych do nurkowego safari, w windach, teatrach, centrach handlowych itp.) oraz w miejscach publicznych na zewnątrz. Noszenie maseczek nie jest obowiązkowe w lokalach gastronomicznych podczas spożywania posiłków i napojów na miejscu (restauracje, kawiarnie, bary, bary szybkiej obsługi, bary hotelowe itp.). Nie ma także obowiązku noszenia maseczek ochronnych na plażach, basenach i miejscach, przeznaczonych do aktywności fizycznej. Podróżni powinni zawsze sprawdzać na stronie internetowej Visit Cyprus najnowsze informacje, ponieważ obowiązujące procedury mogą ulec zmianie w krótkim czasie.

         10) Transport autobusami / wypożyczonymi samochodami / taksówkami / dżipami przeznaczonymi do nurkowego safari

         a. Autobusy regularnie wietrzone i dezynfekowane.
         b. Wynajmowane samochody regularnie dezynfekowane (łącznie z kluczykami) po zwróceniu do wypożyczalni.
         c. Wszystkie bardzo często dotykane powierzchnie w taksówkach i dżipach przeznaczonych do nurkowego safari (klamki, siedzenia itp.) są dezynfekowane po przewiezieniu każdej grupy pasażerów.
         d. W autobusach wycieczkowych może być jednocześnie zajętych 100% miejsc.

         11) Parki archeologiczne, muzea, parki tematyczne, miejsca do nurkowania, statki wycieczkowe, wypożyczalnie sprzętu wodnego

         a. Wszystkie bardzo często dotykane powierzchnie są dezynfekowane po każdorazowym użyciu (ekrany, artefakty, ekrany dotykowe, wagoniki, klamki, siedzenia, sprzęt do nurkowania
           i innych sportów wodnych).

         12) Baseny, plaże i parki wodne

         a. Leżaki, parasole, skrytki są dezynfekowane po każdorazowym użyciu.
         b. Pomiędzy parasolami jest zachowany odstęp 4 metrów, natomiast pomiędzy leżakami używanymi przez osoby należące do różnych grup – odstęp 2 metrów.
         c. Z zasady zachowania dystansu fizycznego zwolnieni są ratownicy, wezwani do podjęcia czynności ratujących życie.
          13) Zakwaterowanie

          a. Wszyscy pracownicy będący w bezpośrednim kontakcie z gośćmi mają obowiązek noszenia maseczek i dbania o odpowiednią higienę rąk. Dla personelu sprzątającego obowiązkowe jest także noszenie rękawiczek.
          b. Goście są zobowiązani do zachowania dystansu podczas meldowania się w recepcji.
          c. Pokoje nie będą udostępniane nowym gościom przed upływem czasu niezbędnego do odpowiedniej dezynfekcji, właściwego sprzątnięcia i wywietrzenia po opuszczeniu ich przez poprzednich gości.
          d. Karty/klucze do pokojów są dezynfekowane po każdym wymeldowaniu gości.
          e. Przy każdym stanowisku z bufetem samoobsługowym zamontowane odpowiednie osłony ochronne lub dostępne maseczki oraz dyspensery płynu dezynfekującego. Posiłki i napoje mogą być także serwowane bezpośrednio przez obsługę.
          f. Minimalna powierzchnia zajmowana przez osoby nienależące do tej samej grupy wynosi 2 m2 na zewnątrz i 3m2 w pomieszczeniach.
           14) Restauracje, bary, kawiarnie, puby i kluby nocne

           a. Wszyscy pracownicy będący w bezpośrednim kontakcie z gośćmi i pracujący na zapleczu mają obowiązek noszenia maseczek i dbania o odpowiednią higienę rąk.
           b. Przy wspólnym stoliku może zasiadać maksymalnie 8 osób. Podróżni powinni zawsze sprawdzać na stronie internetowej Visit Cyprus najnowsze informacje, ponieważ obowiązujące procedury mogą ulec zmianie w krótkim czasie.
           c. Minimalna powierzchnia zajmowana przez osoby nienależące do tej samej grupy wynosi 2 m2 na zewnątrz.
           d. Karty menu są dezynfekowane po każdym użyciu, chyba że są jednorazowego użytku; ewentualnie są wystawione w różnych, ogólnie dostępnych miejscach lokalu lub udostępniane elektronicznie.
           e. Goście są zachęcani do płacenia kartą, a nie gotówką.
           f. Wszystkie często dotykane powierzchnie są dezynfekowane po każdym użyciu, np. krzesła, stoły, młynki pieprzu i soli, butelki z sosem, elektroniczne terminale płatnicze itp.
           g. Przy wejściu jest zamieszczona informacja dot. maksymalnej dozwolonej liczby gości przebywających w lokalu w danym momencie.


           Przeprowadzanie testów i poddanie kwarantannie na miejscu

           15) Czy podróżni będą losowo poddawani testom na miejscu?
             Wszyscy pasażerowie losowo wybranych rejsów będą poproszeni o poddanie się testowi na COVID-19 zaraz po przylocie, niezależnie od tego, z jakiego kraju przylecieli. W tym przypadku, koszt wykonania testu ponosi rząd cypryjski.

           16) Co z podróżnymi, którzy podczas pobytu na Cyprze uzyskają pozytywny wynik testu na COVID-19? Co z osobami pozostającymi w bliskim kontakcie z osobami zakażonymi? Kto pokryje koszty hospitalizacji i leczenia?

           a. Rząd Republiki Cypryjskiej zobowiązał się zaopiekować wszystkimi podróżnymi, którzy uzyskają pozytywny wynik testu na koronawirusa podczas pobytu na Cyprze, a także osobami pozostającymi z nimi w bliskim kontakcie. Rząd cypryjski zapewni tym osobom osobne obiekty i pokryje koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz leczenia. Podróżny będzie musiał jedynie ponieść koszt transferu na lotnisko oraz lotu repatriacyjnego, we współpracy z jego biurem podróży i/lub liniami lotniczymi. Zapewnienie osobnego obiektu nie tylko zagwarantuje odpowiednią opiekę pacjentom, ale także spowoduje, że inni podróżni będą mogli mieć pewność, że ich hotel jest wolny od COVID-19. Dzięki temu obiekt, w którym przebywała osoba zakażona koronawirusem, nie zostanie objęty 14-dniową kwarantanną.
           b. Co istotne, dla podróżnych z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19 udostępniono szpital covidowy z nadwyżką dostępnych łóżek i oddziałów intensywnej opieki medycznej wyposażonych w respiratory.
           c. Dodatkowo udostępniono 300 pokoi w hotelach przeznaczonych do odbycia kwarantanny dla osób uznawanych za osoby, które miały bliski kontakt z osobami, które otrzymały pozytywny wynik testu na koronawirusa. Liczba pokoi może zostać w krótkim czasie zwiększona, jeśli zajdzie taka potrzeba.

           17) Jak należy definiować osobę ,która miała bliski kontakt z osobą zakażoną?

           a. Osoba ta jest definiowana jako „osoba, która miała bliski kontakt fizyczny z osobą, która uzyskała pozytywny wynik testu na koronawirusa” np. przebywała w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut.
           b. Śledzenie kontaktów osób zakażonych odbywających ten sam lot samolotem dotyczy jedynie pasażerów należących do tej samej rodziny

           18) Jak długo trwa kwarantanna osoby pozostającej w bliskim kontakcie z osobą zakażoną?

           Zazwyczaj okres kwarantanny wynosi 14 dni. Podróżni odbywający kwarantannę w dedykowanym hotelu dla osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną są poddawani bezpłatnemu testowi (PCR) siódmego dnia i jeśli uzyskają wynik negatywny zostają zwolnieni z kwarantanny. Kwarantanna może zostać dodatkowo skrócona, jeśli lot powrotny pasażera miałby się odbyć przed jej upływem. W tym przypadku podróżny musi uzyskać negatywny wynik testu na koronawirusa na dzień przed wylotem (należy wykonać test PCR na własny koszt). Należy zaznaczyć, że podczas kwarantanny podróżny ma obowiązek samoizolacji w swoim pokoju lub wskazanym miejscu przez cały okres jej trwania.

           Osoby w pełni zaszczepione lub osoby, które uzyskały pozytywny wynik testu na COVID-19 w ciągu ostatnich 180 dni i mogą dostarczyć odpowiednią dokumentację jak zaświadczenie EUDCC są zwolnione z kwarantanny, nawet jeśli miały bliski kontakt z osobą zakażoną. U osób tych siódmego dnia przeprowadzany jest bezpłatny test PCR.


           Dodatkowe informacje

           19) Jak podróżni będą na bieżąco informowani na temat aktualnych wydarzeń i procedur wdrożonych na miejscu?

           a. Ministerstwo Turystyki uruchomiło w tym celu adres e-mail: travel2022@visitcyprus.com.
           b. Powołano specjalny zespół ekspertów, którzy odpowiadają na zapytania podróżnych za pośrednictwem Facebook Messenger (www.facebook.com/VisitCyprus.cy). Dodatkowe strony internetowe są dostępne w następujących krajach: UK, DE, RU, SWE, FR, AT, GR, IT, UKR, NED, POL, BEL, ES, CH, ISR.
           c. Do pomocy podróżnym, którzy chcieliby zasięgnąć informacji dotyczących korzystania z „CyprusFlightPass”, powołano specjalne centrum telefoniczne. Centrum informacyjne będzie czynne od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00 – 20:00 czasu cypryjskiego.
            Zapytania telefoniczne:
           Na terytorium Cypru pod numerem: 1474.
           Z zagranicy pod numerem: +357 22 285 757. d. Wszelkie niezbędne informacje są dostępne także na stronach internetowych: www.visitcyprus.com i www.cyprusflightpass.gov.cy.

           ***

           Aktualne przepisy wjazdowe:
           Wnioski wizowe należy składać nie później niż 14 dni przed planowanym terminem wyjazdu.

           Obywatele Unii Europejskiej (w tym Polski i Litwy): Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu na terytorium Republiki Cypryjskiej do 90 dni (w okresie każdych 6 miesięcy licząc od daty pierwszego wjazdu) jest paszport (powinien być ważny przynajmniej do dnia wyjazdu z Cypru) lub ważny dowód osobisty (o ile jest to dokument ze zdjęciem).

           Dzieci i niemowlęta: muszą posiadać własny dokument podróży – paszport lub dowód osobisty.

           Inne ogólne informacje dla obywateli polskich podróżujących na Cypr dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej: Poradnik "Polak za granicą"
            Obywatele państw trzecich posiadający ważną wizę dwukrotnego lub wielokrotnego wjazdu Schengen albo wizę tego rodzaju wydaną przez Bułgarię, Chorwację i Rumunię, jak również osoby posiadające zezwolenie na pobyt wydane przez jedno z państw członkowskich Schengen albo przez Bułgarię, Chorwację i Rumunię, nie muszą posiadać wizy krótkoterminowej, żeby wjechać na Cypr na pobyt nieprzekraczający 90 dni w każdym okresie 180-dniowym. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku obywateli Turcji i Azerbejdżanu, którzy podlegają zwykłej procedurze wydawania wiz.

            Republika Cypryjska przyjęła postanowienia Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 565/2014/UE z dnia 15 maja 2014 r. wprowadzającej uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez Bułgarię, Chorwację, Cypr i Rumunię niektórych dokumentów za równorzędne z ich wizami krajowymi na przejazd tranzytem przez ich terytorium lub planowany pobyt na ich terytorium nieprzekraczający 90 dni w każdym okresie 180-dniowym.

            Obywatele państw trzecich planujący podróż na Cypr muszą posiadać ważny dokument podróży uprawniający do przekraczania granicy, który powinien być ważny przez przynajmniej trzy miesiące po planowanej dacie wyjazdu z terytorium Republiki Cypryjskiej oraz który został wydany w okresie ostatnich 10 lat.


            UWAGA:
             1. Rząd Republiki Cypryjskiej jest uznawany przez społeczność międzynarodową za jedyny legalny rząd na wyspie, która od 1 maja 2004 r. jest państwem członkowskim UE, a także należy do ONZ oraz innych organizacji międzynarodowych. Rząd Republiki Cypryjskiej nie może sprawować faktycznej władzy na terenach okupowanych przez Turcję. Tak zwana „Turecka Republika Cypru Północnego” nie jest uznawana przez żadne państwo z wyjątkiem Turcji, ani też żadną organizację międzynarodową. Na podstawie Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 541 (1983) i 550 (1984) społeczność międzynarodowa kategorycznie potępiła jednostronną deklarację niepodległości TRCP oraz uznała ją za nielegalną i nieważną.

             2. Obecnie, zagraniczni turyści, którzy podróżują do Republiki Cypryjskiej mogą udać się na tereny okupowane. W tym celu należy przekroczyć Zieloną Linię w wyznaczonych miejscach. Do przekroczenia Zielonej Linii uprawnione są jedynie osoby, które wjechały na Cypr przez tereny, gdzie Rząd Republiki Cypryjskiej sprawuje faktyczną władzę (zob. podpunkt nr 4).

             3. Pobyt w nielegalnie eksploatowanych hotelach, będących własnością Greków cypryjskich może narazić turystów na roszczenia finansowe ze strony prawowitych właścicieli.

             4. Granice Republiki Cypryjskiej można przekraczać jedynie przez przejścia graniczne na lotniskach w Larnace i Pafos oraz morskie przejścia graniczne w Larnace, Limasol, Pafos i Latchi, zlokalizowane na terenach administrowanych przez Rząd Republiki Cypryjskiej. Wjazd na terytorium Republiki Cypryjskiej przez porty lotnicze lub morskie znajdujące się na terenie tzw. Tureckiej Republiki Cypru Północnego” (okupowana część wyspy) jest traktowany przez władze Republiki Cypryjskiej jako nielegalny. Rząd Republiki Cypryjskiej może nałożyć sankcje na osoby, które wjeżdżają na wyspę przez nielegalne / zamknięte porty lotnicze i morskie (tj. wszystkie lotniska i porty na terenach okupowanych). Dlatego też osobom podróżującym na Cypr zaleca się wjeżdżać na Cypr wyłącznie przez legalne przejścia graniczne.

            Osoby, które chciałyby podjąć zatrudnienie na Cyprze muszą posiadać pozwolenie na pracę wydane przez Civil Registry and Migration Department (Departament Ewidencji Ludności i Migracji cypryjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
            Osoby posiadające taki dokument nie potrzebują wizy na Cypr.            Wnioski / formularze wizowe

            Aby pobrać odpowiedni wniosek / formularz należy kliknąć jeden z poniższych linków:

            Wniosek wizowy
            Assumption of Responsibility form


            Informacje dla obywateli państw trzecich na temat zezwolenia na osiedlenie się:

            17/04/2013 Grant of an Immigration Permit, within the Scope of the Fast-Track Procedure

            17/04/2013 Permanent Resident Permit


            Aby zasięgnąć dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszą placówką lub Ministerstwem Spraw Zagranicznych Republiki Cypryjskiej:

            Ambasada Republiki Cypryjskiej w Warszawie
            ul. Jarosława Dąbrowskiego 70
            02-561 Warszawa
            Tel: +48 22 844 45 77, +48 22 844 08 16, +48 22 845 11 10
            Fax: +48 22 844 25 58
            e-mail: warsawembassy@mfa.gov.cy

            (Informacje konsularne udzielane są telefonicznie, faksem oraz za pośrednictwem poczty zwykłej lub elektronicznej od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 13:00)

            *
            Departament Schengen, Spraw Konsularnych i Zarządzania Kryzysowego,
            Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Cypryjskiej
            (Division of Schengen, Consular Affairs and Crisis Management
            Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus)
            Presidential Palace Avenue
            1447 Nicosia
            Cyprus
            tel.: +357 22 401 124, 401 131
            fax: +357 22 661 881, 665 313, 665 778
            e-mail: minforeign1@mfa.gov.cy

            Na górę strony

            Strona przygotowana do rozdzielczości 1024 X 768

            © 2007 - 2022 Republika Cypryjska, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
            Ambasada Republiki Cypryjskiej w Warszawie
            Strona główna | Government Web Portal | ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI | ADMINISTRATOR