Ελληνικά|English
Godło Republiki CypryjskiejAmbasada Republiki Cypryjskiej w WarszawieGodło Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Strona główna | Najczęściej zadawane pytania | Mapa serwisu | Linki | Kontakt
Szukaj:  
Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane 

INFORMACJE DLA OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH NA CYPR


Ελληνικά English
DrukujDrukuj


Uwaga! Poniższe regulacje weszły w życie z dniem 1 marca 2021 r.


COVID-19 Procedury bezpieczeństwa dla osób podróżujących na Cypr – aktualizacja z dn. 14 kwietnia 2021 r.

Wjazd do kraju

1) W jaki sposób podróżni będą mogli wjechać do kraju ?

Cypr stosuje system klasyfikacji państw przy użyciu kolorów, zharmonizowany ze standardami oceny krajów przez ECDC (Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób). W przypadku krajów, które nie zostały umieszczone w wykazach ECDC, ich oceny dokona rząd cypryjski. W poniższej tabeli zestawiono warunki wjazdu na terytorium Cypru, odpowiadające poszczególnym kategoriom krajów:

Warunek wjazdu
Kategoria
zielona
Kategoria
pomarańczowa
Kategoria
czerwona
Kategoria
szara
Uzyskanie przepustki Cyprus Flight Pass w ciągu 24 godzin przed wylotem
TAK
TAK
TAK
TAK
Wykonanie testu PCR w ciągu 72 godzin przed wylotem (na koszt podróżnego)
NIE
TAK
TAK
TAK
Wykonanie testu PCR po przylocie na Cypr (na koszt podróżnego)
NIE
NIE
TAK
NIE
Poddanie się obowiązkowej 14-dniowej samoizolacji po przylocie
NIE
NIE
NIE
TAK

i. Osoby podróżujące na Cypr z krajów należących do kategorii ZIELONEJ nie będą miały obowiązku okazania negatywnego wyniku testu PCR na COVID-19. Są jedynie zobowiązane do udzielenia niezbędnych informacji i złożenia wymaganych deklaracji.

  ii. Osoby podróżujące z krajów należących do kategorii POMARAŃCZOWEJ są zobowiązane do wykonania testu molekularnego w certyfikowanym laboratorium (próbka powinna być pobrana w ciągu 72 godzin przed wylotem) oraz przesłania na platformę Cyprus Flight Pass dokumentu potwierdzającego uzyskanie negatywnego wyniku testu PCR na
   COVID-19. Wymóg ten nie dotyczy dzieci poniżej 12 roku życia. Wszyscy podróżni są zobowiązani ponadto do udzielenia niezbędnych informacji i złożenia wymaganych deklaracji.

    Niżej wymienione osoby będą mogły wjechać do Republiki Cypryjskiej, po uprzednim poddaniu się testowi laboratoryjnemu na własny koszt, zaraz po przylocie do Republiki Cypryjskiej:

    1. obywatele cypryjscy i członkowie ich rodzin (małżonkowie i dzieci niebędący obywatelami RC),
    2. rezydenci legalnie zamieszkujący w Republice Cypryjskiej,
    3. pasażerowie uprawnieni do wjazdu do Republiki Cypryjskiej na podstawie Konwencji Wiedeńskiej,
    4. osoby z krajów, których władze w sposób należyty udowodnią, zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia Republiki Cypryjskiej, brak możliwości zaoferowania testów na COVID-19 dla obywateli, planujących podróż za granicę.
  iii. Osoby podróżujące z krajów należących do kategorii CZERWONEJ są zobowiązane do wykonania testu molekularnego w certyfikowanym laboratorium (próbka powinna być pobrana w ciągu 72 godzin przed wylotem) oraz przesłania na platformę Cyprus Flight Pass dokumentu potwierdzającego uzyskanie negatywnego wyniku testu PCR na COVID-19. Będą także musiały opłacić i poddać się testowi molekularnemu PCR po przylocie na Cypr, którego koszt wynosi odpowiednio 30 euro na lotnisku w Larnace i 32 euro na lotnisku w Pafos. Wynik testu będzie dostępny w ciągu 3 godzin i zostanie przesłany podróżnemu
   za pośrednictwem SMS po opuszczeniu lotniska. Wymóg poddania się testom nie dotyczy dzieci poniżej 12 roku życia. Wszyscy podróżni są zobowiązani ponadto do udzielenia niezbędnych informacji i złożenia wymaganych deklaracji.

    Niżej wymienione osoby będą mogły wjechać do Republiki Cypryjskiej, po uprzednim poddaniu się testowi laboratoryjnemu na własny koszt, zaraz po przylocie do Republiki Cypryjskiej:

    1. obywatele cypryjscy i członkowie ich rodzin (małżonkowie i dzieci niebędący obywatelami RC),
    2. rezydenci legalnie zamieszkujący w Republice Cypryjskiej,
    3. pasażerowie uprawnieni do wjazdu do Republiki Cypryjskiej na podstawie Konwencji Wiedeńskiej.
    Te osoby mogą wykonać tylko jeden test laboratoryjny, tj. po przylocie na Cypr. Jednakże,
    w takim przypadku muszą poddać się obowiązkowej samoizolacji przez trzy (3) dni. Czwartego dnia muszą wykonać drugi test PCR na COVID-19, również na własny koszt. Wynik testu laboratoryjnego należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: monada@mphs.moh.gov.cy.
  iv. Osoby podróżujące z krajów należących do kategorii SZAREJ są zobowiązane do wykonania testu molekularnego w certyfikowanym laboratorium (próbka powinna być pobrana w ciągu 72 godzin przed wylotem) oraz przesłania na platformę Cyprus Flight Pass dokumentu potwierdzającego uzyskanie negatywnego wyniku testu PCR na COVID-19. Dodatkowo, będą musiały poddać się obowiązkowej samoizolacji / kwarantannie przez czternaście (14) dni lub poddać się obowiązkowej samoizolacji / kwarantannie przez dziesięć (10) dni, pod warunkiem że wykonają drugi test PCR na COVID-19 dziesiątego dnia, na własny koszt. Wynik testu laboratoryjnego należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: monada@mphs.moh.gov.cy. Wymóg poddania się testom nie dotyczy dzieci poniżej 12 roku życia. Wszyscy podróżni są zobowiązani ponadto do udzielenia niezbędnych informacji i złożenia wymaganych deklaracji.

    Podróż na Cypr z krajów zaklasyfikowanych do kategorii szarej będą mogli odbyć jedynie:
  o obywatele cypryjscy i członkowie ich rodzin (małżonkowie i dzieci),
  o rezydenci legalnie zamieszkujący w Republice Cypryjskiej,
  o obywatele państw członkowskich UE, obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein, Norwegia) i Szwajcarii,
  o osoby uprawnione do wjazdu do Republiki Cypryjskiej na podstawie Konwencji Wiedeńskiej,
  o obywatele państw trzecich, pod warunkiem uzyskania zawczasu pisemnego zezwolenia Republiki Cypryjskiej, zgodnie z Dekretem o Chorobach Zakaźnych (Infectious Diseases Decree N.2/2021 8.1.21 z późniejszymi zmianami). Wniosek o uzyskanie Specjalnego Zezwolenia należy złożyć poprzez platformę Cyprus Flight Pass (https://cyprusflightpass.gov.cy/en/special.permission).

      Uwaga: Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein, Norwegia), obywatele Szwajcarii oraz obywatele państw trzecich muszą wykonać test molekularny przed wylotem, jak zaznaczono wyżej. Podróżni ujęci w pozostałych kategoriach mogą zdecydować o wykonaniu testu przed wylotem lub poddaniu się testowi laboratoryjnemu zaraz po przylocie do Republiki Cypryjskiej, na własny koszt.
  v. Pełna lista krajów zaklasyfikowanych do poszczególnych kategorii jest dostępna na stronie internetowej www.cyprusflightpass.gov.cy. Podróżni powinni stale odwiedzać tą platformę internetową w celu śledzenia na bieżąco ewentualnych zmian, które mogą mieć wpływ na ich podróż.

  2) Jakie dokumenty będą wymagane dodatkowo?

  a. Przepustka Cyprus Flight Pass dostępna na stronie internetowej www.cyprusflightpass.gov.cy, którą można wypełnić elektronicznie. Wszyscy pasażerowie podróżujący do Republiki Cypryjskiej muszą podać z wyprzedzeniem wszelkie niezbędne informacje i przedłożyć wymagane dokumenty. Zarejestrowanie się na platformie jest obowiązkowe dla wszystkich osób, które chciałyby lecieć na Cypr. JEDYNIE w sytuacji usterki technicznej lub też zaplanowanych prac konserwacyjnych platformy elektronicznej (ogłoszonych oficjalnie na platformie), pasażerowie będą mogli wypełnić wymagane formularze ręcznie. Formularze można pobrać ze strony internetowej: https://cyprusflightpass.gov.cy/en/download-forms. W tym przypadku podróżni są zobowiązani posiadać przy sobie wymagane dokumenty w wersji papierowej.
   b. Przepustka uprawniająca do odbycia lotu na Cypr będzie zawierała: a) dane osobowe pasażera, b) deklarację, czy w ciągu 14 dni przed wjazdem do Republiki Cypryjskiej osoba podróżowała do / z / przez kraj lub przebywała / mieszkała w kraju o bardziej niekorzystnej sytuacji epidemicznej w porównaniu do kraju wylotu, c) potwierdzenie, że w ciągu 14 dni przed podróżą u podróżnego nie wystąpił jeden z następujących objawów – gorączka, kaszel, uczucie zmęczenia, ból głowy, ból mięśni lub części ciała, utrata smaku lub zapachu, krótki oddech lub trudności w oddychaniu, ból gardła, zatkany nos lub katar, bądź potwierdzenie, że w ciągu 14 dni przed podróżą dana osoba nie miała bliskiego kontaktu z osobą, u której potwierdzono COVlD-19, d) oświadczenie, że podróż odbywa się na własną odpowiedzialność i że Republika Cypryjska lub działający na miejscu usługodawcy nie mogą ponosić odpowiedzialności za zakażenie na jakimkolwiek etapie podróży, e) oświadczenie, że po powrocie do swojego kraju podróżny poinformuje cypryjskie służby medyczne jeżeli wystąpią u niego objawy COVID-19 w ciągu 14 dni od opuszczenia wyspy, f) wniosek z prośbą o wjazd dla obywateli państw trzecich, podróżujących z krajów zaklasyfikowanych do Kategorii Szarej, którzy chcieliby uzyskać specjalne zezwolenie na wjazd, poprzez złożenie wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem następującego linku: https://cyprusflightpass.gov.cy/el/special-permission-request.
    c. Linie lotnicze nie zezwolą pasażerom wejść na pokład samolotu i odbyć podróży do Republiki Cypryjskiej bez przepustki Cyprus Flight Pass (jednakże weryfikowanie informacji zawartych w przepustce Cyprus Flight Pass NIE należy do obowiązków linii lotniczych). Podróżni przylatujący do Republiki Cypryjskiej bez przepustki Cyprus Flight Pass będą podlegali karze grzywny w wysokości 300 euro.

    3) Jakich procedur na miejscu mogą spodziewać się podróżni zaszczepieni na COVID-19?

    W przypadku osób podróżujących z niektórych krajów, zaświadczenie o szczepieniu przeciwko COVID-19 będzie traktowane jako dodatkowy czynnik ułatwiający podróż na Cypr. Terminy wprowadzenia takiego ułatwienia dla podróżnych mogą różnić się w zależności od kraju, dlatego podróżni powinni na bieżąco śledzić oficjalne komunikaty rządu cypryjskiego.

    Podróżni z tych krajów, którzy będą mogli udowodnić, że otrzymali wymagane dawki autoryzowanej szczepionki, nie będą musieli poddawać się żadnym testom na COVID-19, aby móc odbyć podróż na Cypr. Ponadto nie zostaną poddani kwarantannie. Republika Cypryjska zastrzega sobie nadal prawo do przeprowadzania testów wśród pasażerów losowo wybranych rejsów, w tym także podróżnych, którzy zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19. Oprócz tego wszyscy podróżni, w tym także zaszczepieni, są zobowiązani do przestrzegania wszelkich pozostałych procedur bezpieczeństwa.

    Przed podróżą należy przesłać na platformę Cyprus Flight Pass skan zaświadczenia o odbyciu szczepienia (w języku angielskim) i podać określone szczegółowe informacje dotyczące szczepienia. Za weryfikację autentyczności świadectwa wyłączną odpowiedzialność ponoszą służby straży granicznej w kraju wylotu. Podróżny ponosi odpowiedzialność za podawanie nieprawdziwych informacji i w takim przypadku będzie podlegał karze po przylocie na Cypr.


    4) Jakie kryteria brane są pod uwagę przez rząd cypryjski przy kategoryzacji krajów, które nie zostały umieszczone w wykazach ECDC?

      W celu zaklasyfikowania poszczególnych krajów, zespół ekspertów bierze pod uwagę, między innymi, te same kryteria, które ECDC stosuje przy tworzeniu swoich wykazów krajów (liczba przeprowadzonych testów dziennie na 100 tys. mieszkańców, częstotliwość występowania zakażeń w ciągu ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców, liczba osób, które uzyskały pozytywny wynik na COVID-19 w stosunku do liczby wszystkich wykonanych testów, liczba wykonanych testów na 100 tys. mieszkańców).

    Procedury podróży

    5) Jakich procedur można spodziewać się na pokładzie samolotów?

    a. Przed wejściem na pokład samolotu pasażerowie muszą okazać przepustkę Cyprus Flight Pass.
    b. Podróżnemu może zostać zmierzona temperatura zanim zostanie wpuszczony na pokład samolotu.
    c. Podczas podróży samolotem obowiązkowe jest noszenie maseczek ochronnych.

    6) Jakich procedur należy się spodziewać na cypryjskich lotniskach / w terminalach portowych?

    a. Przy wejściach i w korytarzach będą mogli przebywać wyłącznie podróżni oraz pracownicy.
    b. Na terenie terminalu podróżnym zostanie zmierzona temperatura.
    c. Noszenie maseczek ochronnych jest obowiązkowe na terenie całego terminalu.

     Procedury bezpieczeństwa na miejscu

     7) Czy są jakieś ogólne procedury, obowiązujące na całej wyspie?

     a. We wszystkich obiektach turystycznych wprowadzono rygor sanitarny, a przed ich otwarciem pracownicy zostali poddani szkoleniom.
     b. We wszystkich częściach wyspy obowiązują środki mające zapewnić zachowanie dystansu fizycznego, aby osoby nienależące do tej samej grupy wycieczkowej pozostawały w rozsądnym oddaleniu (2 m2 na zewnątrz, 3 m2 w pomieszczeniach).
     c. Wszystkie pomieszczenia zamknięte są często wietrzone, co polepsza klimatyzację poprzez regularny dopływ świeżego powietrza.
     d. Płyny antybakteryjne są dostępne we wszystkich obiektach, przy wejściach, na recepcji, w lobby, toaletach publicznych, windach itp.
     e. Noszenie maseczek ochronnych jest obowiązkowe we wszystkich pomieszczeniach zamkniętych (w taksówkach, autobusach, dżipach przeznaczonych do nurkowego safari, w windach, teatrach, centrach handlowych itp.) oraz w miejscach publicznych na zewnątrz. Noszenie maseczek nie jest obowiązkowe w lokalach gastronomicznych podczas spożywania posiłków i napojów na miejscu (restauracje, kawiarnie, bary, bary szybkiej obsługi, bary hotelowe itp.). Nie ma także obowiązku noszenia maseczek ochronnych na plażach, basenach i miejscach, przeznaczonych do aktywności fizycznej. Podróżni powinni zawsze sprawdzać na stronie internetowej Visit Cyprus najnowsze informacje, ponieważ obowiązujące procedury mogą ulec zmianie w krótkim czasie.

      8) Transport autobusami / wypożyczonymi samochodami / taksówkami / dżipami przeznaczonymi do nurkowego safari

      a. Autobusy regularnie wietrzone i dezynfekowane.
      b. Wynajmowane samochody regularnie dezynfekowane (łącznie z kluczykami) po zwróceniu do wypożyczalni.
      c. Wszystkie często dotykane powierzchnie w taksówkach i dżipach przeznaczonych do nurkowego safari (klamki, siedzenia itp.) są dezynfekowane po przewiezieniu każdej grupy pasażerów.
      d. W autobusach wycieczkowych może być jednocześnie zajętych 100% miejsc.

      9) Parki archeologiczne, muzea, parki tematyczne, miejsca do nurkowania, statki wycieczkowe, wypożyczalnie sprzętu wodnego

      a. Wszystkie powierzchnie często dotykane są dezynfekowane po każdorazowym użyciu (ekrany, artefakty, ekrany dotykowe, wagoniki, klamki, siedzenia, sprzęt do nurkowania
        i innych sportów wodnych).

      10) Baseny, plaże i parki wodne

      a. Leżaki, parasole, skrytki są dezynfekowane po każdorazowym użyciu.
      b. Pomiędzy parasolami jest zachowany odstęp 4 metrów, natomiast pomiędzy leżakami używanymi przez osoby należące do różnych grup – odstęp 2 metrów.
      c. Z zasady zachowania dystansu fizycznego zwolnieni są ratownicy, wezwani do podjęcia czynności ratujących życie.
       11) Zakwaterowanie

       a. Wszyscy pracownicy będący w bezpośrednim kontakcie z gośćmi mają obowiązek noszenia maseczek i dbania o odpowiednią higienę rąk. Dla personelu sprzątającego obowiązkowe jest także noszenie rękawiczek.
       b. Goście są zobowiązani do zachowania dystansu podczas meldowania się w recepcji.
       c. Pokoje nie będą udostępniane nowym gościom przed upływem czasu niezbędnego do odpowiedniej dezynfekcji, właściwego sprzątnięcia i wywietrzenia po opuszczeniu ich przez poprzednich gości.
       d. Karty/klucze do pokojów są dezynfekowane po każdym wymeldowaniu gości.
       e. Przy każdym stanowisku z bufetem samoobsługowym zamontowane odpowiednie osłony ochronne lub dostępne maseczki oraz dyspensery płynu dezynfekującego. Posiłki i napoje mogą być także serwowane bezpośrednio przez obsługę.
       f. Minimalna powierzchnia zajmowana przez osoby nienależące do tej samej grupy wynosi 2 metry kwadratowe na zewnątrz i 3 metry kwadratowe w pomieszczeniach.
        12) Restauracje, bary, kawiarnie, puby i kluby nocne

        a. Wszyscy pracownicy będący w bezpośrednim kontakcie z gośćmi i pracujący na zapleczu mają obowiązek noszenia maseczek i dbania o odpowiednią higienę rąk.
        b. Przy wspólnym stoliku może zasiadać maksymalnie 8 osób. Podróżni powinni zawsze sprawdzać na stronie internetowej Visit Cyprus najnowsze informacje, ponieważ obowiązujące procedury mogą ulec zmianie w krótkim czasie.
        c. Minimalna powierzchnia zajmowana przez osoby nienależące do tej samej grupy wynosi 2 metry kwadratowe na zewnątrz i 3 metry kwadratowe w pomieszczeniach.
        d. Karty menu są dezynfekowane po każdym użyciu, chyba że są jednorazowego użytku; ewentualnie są wystawione w różnych, ogólnie dostępnych miejscach lokalu lub udostępniane elektronicznie.
        e. Goście są zachęcani do płacenia kartą, a nie gotówką.
        f. Wszystkie często dotykane powierzchnie są dezynfekowane po każdym użyciu, np. krzesła, stoły, młynki pieprzu i soli, butelki z sosem, elektroniczne terminale płatnicze itp.
        g. Przy wejściu jest zamieszczona informacja dot. maksymalnej dozwolonej liczby gości przebywających w lokalu w danym momencie.        Przeprowadzanie testów i poddanie kwarantannie na miejscu

        13) Czy podróżni będą losowo poddawani testom na miejscu?
          Wszyscy pasażerowie losowo wybranych rejsów będą poproszeni o poddanie się testowi na COVID-19 zaraz po przylocie, niezależnie od tego, z jakiego kraju przylecieli. W tym przypadku, koszt wykonania testu ponosi rząd cypryjski.

        14) Co z podróżnymi, którzy podczas pobytu na Cyprze uzyskają pozytywny wynik testu na COVID-19 i jakie są możliwości zapewnienia im opieki medycznej? Co z osobami pozostającymi w bliskim kontakcie z osobami zakażonymi? Kto pokryje koszty hospitalizacji i leczenia?

        a. Rząd Republiki Cypryjskiej zobowiązał się zaopiekować wszystkimi podróżnymi, którzy uzyskają pozytywny wynik testu na koronawirusa podczas pobytu na Cyprze, a także osobami pozostającymi z nimi w bliskim kontakcie. Rząd cypryjski zapewni tym osobom osobne obiekty i pokryje koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz leczenia. Podróżny będzie musiał jedynie ponieść koszt transferu na lotnisko oraz lotu repatriacyjnego, we współpracy z jego biurem podróży i/lub liniami lotniczymi. Zapewnienie osobnego obiektu nie tylko zagwarantuje odpowiednią opiekę pacjentom, ale także spowoduje, że inni podróżni będą mogli mieć pewność, że ich hotel jest wolny od COVID-19. Dzięki temu obiekt, w którym przebywała osoba zakażona koronawirusem, nie zostanie objęty 14-dniową kwarantanną.
        b. Co istotne, dla podróżnych z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19 udostępniono szpital covidowy z nadwyżką łóżek. W miarę potrzeby liczba łóżek może zostać w krótkim czasie zwiększona. W razie, gdyby stan chorego uległ pogorszeniu, dostępna jest znaczna liczba oddziałów intensywnej opieki medycznej i respiratorów.
        c. Dodatkowo udostępniono 300 pokoi w hotelach przeznaczonych do odbycia kwarantanny dla osób pozostających w bliskim kontakcie z osobami, które uzyskały pozytywny wynik testu na koronawirusa. Jeśli zajdzie taka potrzeba, również ta liczba może zostać w krótkim czasie zwiększona.

        15) Jak należy definiować osobę pozostającą w bliskim kontakcie?

        a. Osoba ta jest definiowana jako „osoba, która pozostaje w bliskim kontakcie fizycznym z osobą, która uzyskała pozytywny wynik testu na koronawirusa” np. przebywanie w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut. Do osób tych zaliczyć można członków tej samej rodziny, współtowarzyszy podróży dzielących ten sam pokój lub nawet osoby witające się ze sobą poprzez kontakt fizyczny.
        b. W przypadku osób, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem po odbyciu rejsu samolotem, Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) zaleca, aby śledzenie kontaktów osób zakażonych dotyczyło pasażerów siedzących dwa miejsca obok w każdym kierunku od osoby zakażonej.

        16) Jak długo trwa kwarantanna osoby pozostającej w bliskim kontakcie z osobą zakażoną?


        Zazwyczaj okres kwarantanny wynosi 14 dni. Jeżeli siódmego dnia kwarantanny podróżny uzyska negatywny wynik testu na COVID-19 (należy wykonać test PCR, którego koszt ponosi osoba odbywająca kwarantannę), kwarantanna ulega natychmiast zakończeniu. Kwarantanna może zostać dodatkowo skrócona, jeśli lot powrotny pasażera miałby się odbyć przed jej upływem. W tym przypadku pacjent musi uzyskać negatywny wynik testu na koronawirusa na dzień przed wylotem. Należy zaznaczyć, że podczas kwarantanny podróżny ma obowiązek samoizolacji w swoim pokoju przez cały czas jej trwania.


        Dodatkowe informacje

        17) Jak podróżni będą na bieżąco informowani na temat aktualnych wydarzeń i procedur wdrożonych na miejscu?

        a. Ministerstwo Turystyki uruchomiło w tym celu adres e-mail: travel2020@visitcyprus.com.
        b. Powołano specjalny zespół ekspertów, którzy odpowiadają na zapytania podróżnych za pośrednictwem Facebook Messenger (www.facebook.com/VisitCyprus.cy). Dodatkowe strony internetowe są dostępne w następujących krajach: UK, DE, RU, SWE, FR, AT, GR, IT, UKR, NED, POL, BEL, ES, CH, ISR.
        c. Do pomocy podróżnym, którzy chcieliby zasięgnąć informacji dotyczących korzystania z „CyprusFlightPass”, powołano specjalne centrum telefoniczne. Centrum informacyjne będzie czynne od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00 – 20:00 czasu cypryjskiego.
         Zapytania telefoniczne:
        Na terytorium Cypru pod numerem: 1474.
        Z zagranicy pod numerem: +357 22 285 757. d. Wszelkie niezbędne informacje są dostępne także na stronach internetowych: www.visitcyprus.com i www.cyprusflightpass.gov.cy.


        Aktualne przepisy wjazdowe:
        Wnioski wizowe należy składać nie później niż 14 dni przed planowanym terminem wyjazdu.


        Obywatele Unii Europejskiej (w tym Polski i Litwy): Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu na terytorium Republiki Cypryjskiej do 90 dni (w okresie każdych 6 miesięcy licząc od daty pierwszego wjazdu) jest paszport (powinien być ważny przynajmniej do dnia wyjazdu z Cypru) lub ważny dowód osobisty (o ile jest to dokument ze zdjęciem).

        Dzieci i niemowlęta: muszą posiadać własny dokument podróży – paszport lub dowód osobisty.

        Inne ogólne informacje dla obywateli polskich podróżujących na Cypr dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej: Poradnik "Polak za granicą"
         Obywatele państw trzecich posiadający ważną wizę dwukrotnego lub wielokrotnego wjazdu Schengen albo wizę tego rodzaju wydaną przez Bułgarię, Chorwację i Rumunię, jak również osoby posiadające zezwolenie na pobyt wydane przez jedno z państw członkowskich Schengen albo przez Bułgarię, Chorwację i Rumunię, nie muszą posiadać wizy krótkoterminowej, żeby wjechać na Cypr na pobyt nieprzekraczający 90 dni w każdym okresie 180-dniowym. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku obywateli Turcji i Azerbejdżanu, którzy podlegają zwykłej procedurze wydawania wiz.

         Republika Cypryjska przyjęła postanowienia Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 565/2014/UE z dnia 15 maja 2014 r. wprowadzającej uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez Bułgarię, Chorwację, Cypr i Rumunię niektórych dokumentów za równorzędne z ich wizami krajowymi na przejazd tranzytem przez ich terytorium lub planowany pobyt na ich terytorium nieprzekraczający 90 dni w każdym okresie 180-dniowym.

         Obywatele państw trzecich planujący podróż na Cypr muszą posiadać ważny dokument podróży uprawniający do przekraczania granicy, który powinien być ważny przez przynajmniej trzy miesiące po planowanej dacie wyjazdu z terytorium Republiki Cypryjskiej oraz który został wydany w okresie ostatnich 10 lat.


         UWAGA:
          1. Rząd Republiki Cypryjskiej jest uznawany przez społeczność międzynarodową za jedyny legalny rząd na wyspie, która od 1 maja 2004 r. jest państwem członkowskim UE, a także należy do ONZ oraz innych organizacji międzynarodowych. Rząd Republiki Cypryjskiej nie może sprawować faktycznej władzy na terenach okupowanych przez Turcję. Tak zwana „Turecka Republika Cypru Północnego” nie jest uznawana przez żadne państwo z wyjątkiem Turcji, ani też żadną organizację międzynarodową. Na podstawie Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 541 (1983) i 550 (1984) społeczność międzynarodowa kategorycznie potępiła jednostronną deklarację niepodległości TRCP oraz uznała ją za nielegalną i nieważną.

          2. Obecnie, zagraniczni turyści, którzy podróżują do Republiki Cypryjskiej mogą udać się na tereny okupowane. W tym celu należy przekroczyć Zieloną Linię w wyznaczonych miejscach. Do przekroczenia Zielonej Linii uprawnione są jedynie osoby, które wjechały na Cypr przez tereny, gdzie Rząd Republiki Cypryjskiej sprawuje faktyczną władzę (zob. podpunkt nr 4).

          3. Pobyt w nielegalnie eksploatowanych hotelach, będących własnością Greków cypryjskich może narazić turystów na roszczenia finansowe ze strony prawowitych właścicieli.

          4. Granice Republiki Cypryjskiej można przekraczać jedynie przez przejścia graniczne na lotniskach w Larnace i Pafos oraz morskie przejścia graniczne w Larnace, Limasol, Pafos i Latchi, zlokalizowane na terenach administrowanych przez Rząd Republiki Cypryjskiej. Wjazd na terytorium Republiki Cypryjskiej przez porty lotnicze lub morskie znajdujące się na terenie tzw. Tureckiej Republiki Cypru Północnego” (okupowana część wyspy) jest traktowany przez władze Republiki Cypryjskiej jako nielegalny. Rząd Republiki Cypryjskiej może nałożyć sankcje na osoby, które wjeżdżają na wyspę przez nielegalne / zamknięte porty lotnicze i morskie (tj. wszystkie lotniska i porty na terenach okupowanych). Dlatego też osobom podróżującym na Cypr zaleca się wjeżdżać na Cypr wyłącznie przez legalne przejścia graniczne.

         Osoby, które chciałyby podjąć zatrudnienie na Cyprze muszą posiadać pozwolenie na pracę wydane przez Civil Registry and Migration Department (Departament Ewidencji Ludności i Migracji cypryjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Osoby posiadające taki dokument nie potrzebują wizy na Cypr.
         Wnioski / formularze wizowe

         Aby pobrać odpowiedni wniosek / formularz należy kliknąć jeden z poniższych linków:

         Wniosek wizowy
         Assumption of Responsibility form
         Informacje dla obywateli państw trzecich na temat zezwolenia na osiedlenie się:

         17/04/2013 Grant of an Immigration Permit, within the Scope of the Fast-Track Procedure

         17/04/2013 Permanent Resident Permit
         Aby zasięgnąć dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszą placówką lub Ministerstwem Spraw Zagranicznych Republiki Cypryjskiej:

         Ambasada Republiki Cypryjskiej w Warszawie
         ul. Jarosława Dąbrowskiego 70
         02-561 Warszawa
         Tel: +48 22 844 45 77, +48 22 844 08 16, +48 22 845 11 10
         Fax: +48 22 844 25 58
         e-mail: warsawembassy@mfa.gov.cy

         (Informacje konsularne udzielane są telefonicznie, faksem oraz za pośrednictwem poczty zwykłej lub elektronicznej od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 13:00)

         *

         Departament Schengen, Spraw Konsularnych i Zarządzania Kryzysowego,
         Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Cypryjskiej
         (Division of Schengen, Consular Affairs and Crisis Management
         Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus)
         Presidential Palace Avenue
         1447 Nicosia
         Cyprus
         tel.: +357 22 401 124, 401 131
         fax: +357 22 661 881, 665 313, 665 778
         e-mail: minforeign1@mfa.gov.cy

         Na górę strony

         Strona przygotowana do rozdzielczości 1024 X 768

         © 2007 - 2021 Republika Cypryjska, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
         Ambasada Republiki Cypryjskiej w Warszawie
         Strona główna | Government Web Portal | ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI | ADMINISTRATOR