Ελληνικά|English
Godło Republiki CypryjskiejAmbasada Republiki Cypryjskiej w WarszawieGodło Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Strona główna | Najczęściej zadawane pytania | Mapa serwisu | Linki | Kontakt
Szukaj:  
Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane 

INFORMACJE DLA OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH NA CYPR


Ελληνικά English
DrukujDrukuj


KOMUNIKAT DOT. PODRÓŻOWANIA NA CYPR PRZEZ WYSIEDLONYCH OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH I UKRAINYNa podstawie art. 5 Dyrektywy Rady 2001/55/WE z dn. 20 lipca 2001 r., w związku z masowym napływem wysiedleńców z Ukrainy w następstwie działań wojennych, które rozpoczęły się 24 lutego 2022 r., Republika Cypryjska postanowiła, że będzie zezwalać na wjazd na swoje terytorium osobom należącym do poniższych kategorii:

a. Posiadacze ważnych paszportów biometrycznych i niebiometrycznych, niezależnie od daty upływu ich ważności. Osoby posiadające paszporty niebiometryczne nie potrzebują wizy.
b. Posiadacze paszportów biometrycznych lub niebiometrycznych, których data ważności upłynęła.
c. Posiadacze dowodów osobistych wydanych przez Rząd Ukrainy.
d. Posiadacze „paszportów wewnętrznych” wydanych przez Rząd Ukrainy.
e. Osoby posiadające tymczasowe dokumenty podróży (laissez-passer) wydane przez Rząd Ukrainy, w przypadku gdy nie posiadają wyżej wymienionych dokumentów (a-d),
f. Osoby nieletnie, wpisane do paszportu matki. Dla celów wjazdu do Republiki Cypryjskiej akceptowane są oryginały lub kopie aktów urodzenia niemowląt i dzieci pod warunkiem, że ich autentyczność jest poświadczona przez ukraińskie placówki dyplomatyczne. W przypadku niemowląt zaleca się, o ile jest taka możliwość, uzyskanie urzędowo poświadczonej pisemnej zgody rodzica / rodziców, niepodróżującego /niepodróżujących z nimi.
g. Studenci i pracownicy legalnie przebywający na Ukrainie przed 24 lutego.


Należy zaznaczyć, że w ciągu 30 dni od przylotu na Cypr, obywatele Ukrainy powinni ubiegać się w Urzędzie Stanu Cywilnego i Migracji (Civil Registry and Migration Department) o wydanie pozwolenia na pobyt. W związku z tym powinni uzyskać od Ambasady Ukrainy w Nikozji wszelkie dokumenty, wymagane przez wspomniany Urząd.


Przydatne linki:
Procedury bezpieczeństwa dla osób podróżujących na Cypr w wersji PDF:
Ważne komunikaty cypryjskiego Ministerstwa Turystyki: https://www.tourism.gov.cy/tourism/tourism.nsf/announcements_en/announcements_en?OpenDocument
Najnowsze komunikaty Biura Prasowego i Informacyjnego dot. COVID-19: https://www.pio.gov.cy/coronavirus/eng/categories/press-releases***

COVID-19 Procedury bezpieczeństwa dla osób podróżujących na Cypr dostępna w linku:

visitcyprus.com

***

Aktualne przepisy wjazdowe:

Wnioski wizowe należy składać nie później niż 14 dni przed planowanym terminem wyjazdu.

Obywatele Unii Europejskiej (w tym Polski i Litwy): Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu na terytorium Republiki Cypryjskiej do 90 dni (w okresie każdych 6 miesięcy licząc od daty pierwszego wjazdu) jest paszport (powinien być ważny przynajmniej do dnia wyjazdu z Cypru) lub ważny dowód osobisty (o ile jest to dokument ze zdjęciem).

Dzieci i niemowlęta: muszą posiadać własny dokument podróży – paszport lub dowód osobisty.

Inne ogólne informacje dla obywateli polskich podróżujących na Cypr dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej: Poradnik "Polak za granicą"
  Obywatele państw trzecich posiadający ważną wizę dwukrotnego lub wielokrotnego wjazdu Schengen albo wizę tego rodzaju wydaną przez Bułgarię, Chorwację i Rumunię, jak również osoby posiadające zezwolenie na pobyt wydane przez jedno z państw członkowskich Schengen albo przez Bułgarię, Chorwację i Rumunię, nie muszą posiadać wizy krótkoterminowej, żeby wjechać na Cypr na pobyt nieprzekraczający 90 dni w każdym okresie 180-dniowym. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku obywateli Turcji i Azerbejdżanu, którzy podlegają zwykłej procedurze wydawania wiz.

  Republika Cypryjska przyjęła postanowienia Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 565/2014/UE z dnia 15 maja 2014 r. wprowadzającej uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez Bułgarię, Chorwację, Cypr i Rumunię niektórych dokumentów za równorzędne z ich wizami krajowymi na przejazd tranzytem przez ich terytorium lub planowany pobyt na ich terytorium nieprzekraczający 90 dni w każdym okresie 180-dniowym.

  Obywatele państw trzecich planujący podróż na Cypr muszą posiadać ważny dokument podróży uprawniający do przekraczania granicy, który powinien być ważny przez przynajmniej trzy miesiące po planowanej dacie wyjazdu z terytorium Republiki Cypryjskiej oraz który został wydany w okresie ostatnich 10 lat.


  UWAGA:
   1. Rząd Republiki Cypryjskiej jest uznawany przez społeczność międzynarodową za jedyny legalny rząd na wyspie, która od 1 maja 2004 r. jest państwem członkowskim UE, a także należy do ONZ oraz innych organizacji międzynarodowych. Rząd Republiki Cypryjskiej nie może sprawować faktycznej władzy na terenach okupowanych przez Turcję. Tak zwana „Turecka Republika Cypru Północnego” nie jest uznawana przez żadne państwo z wyjątkiem Turcji, ani też żadną organizację międzynarodową. Na podstawie Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 541 (1983) i 550 (1984) społeczność międzynarodowa kategorycznie potępiła jednostronną deklarację niepodległości TRCP oraz uznała ją za nielegalną i nieważną.

   2. Obecnie, zagraniczni turyści, którzy podróżują do Republiki Cypryjskiej mogą udać się na tereny okupowane. W tym celu należy przekroczyć Zieloną Linię w wyznaczonych miejscach. Do przekroczenia Zielonej Linii uprawnione są jedynie osoby, które wjechały na Cypr przez tereny, gdzie Rząd Republiki Cypryjskiej sprawuje faktyczną władzę (zob. podpunkt nr 4).

   3. Pobyt w nielegalnie eksploatowanych hotelach, będących własnością Greków cypryjskich może narazić turystów na roszczenia finansowe ze strony prawowitych właścicieli.

   4. Granice Republiki Cypryjskiej można przekraczać jedynie przez przejścia graniczne na lotniskach w Larnace i Pafos oraz morskie przejścia graniczne w Larnace, Limasol, Pafos i Latchi, zlokalizowane na terenach administrowanych przez Rząd Republiki Cypryjskiej. Wjazd na terytorium Republiki Cypryjskiej przez porty lotnicze lub morskie znajdujące się na terenie tzw. Tureckiej Republiki Cypru Północnego” (okupowana część wyspy) jest traktowany przez władze Republiki Cypryjskiej jako nielegalny. Rząd Republiki Cypryjskiej może nałożyć sankcje na osoby, które wjeżdżają na wyspę przez nielegalne / zamknięte porty lotnicze i morskie (tj. wszystkie lotniska i porty na terenach okupowanych). Dlatego też osobom podróżującym na Cypr zaleca się wjeżdżać na Cypr wyłącznie przez legalne przejścia graniczne.

  Osoby, które chciałyby podjąć zatrudnienie na Cyprze muszą posiadać pozwolenie na pracę wydane przez Civil Registry and Migration Department (Departament Ewidencji Ludności i Migracji cypryjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
  Osoby posiadające taki dokument nie potrzebują wizy na Cypr.  Wnioski / formularze wizowe

  Aby pobrać odpowiedni wniosek / formularz należy kliknąć poniższy link:

  https://mfa.gov.cy/application-process-and-requirements.html


  Informacje dla obywateli państw trzecich na temat zezwolenia na osiedlenie się:

  17/04/2013 Grant of an Immigration Permit, within the Scope of the Fast-Track Procedure

  17/04/2013 Permanent Resident Permit


  Aby zasięgnąć dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszą placówką lub Ministerstwem Spraw Zagranicznych Republiki Cypryjskiej:

  Ambasada Republiki Cypryjskiej w Warszawie
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 70
  02-561 Warszawa
  Tel: +48 22 844 45 77, +48 22 844 08 16, +48 22 845 11 10
  Fax: +48 22 844 25 58
  e-mail: warsawembassy@mfa.gov.cy

  (Informacje konsularne udzielane są telefonicznie, faksem oraz za pośrednictwem poczty zwykłej lub elektronicznej od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 13:00)

  *
  Departament Schengen, Spraw Konsularnych i Zarządzania Kryzysowego,
  Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Cypryjskiej
  (Division of Schengen, Consular Affairs and Crisis Management
  Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus)
  Presidential Palace Avenue
  1447 Nicosia
  Cyprus
  tel.: +357 22 401 124, 401 131
  fax: +357 22 661 881, 665 313, 665 778
  e-mail: minforeign1@mfa.gov.cy

  Na górę strony

  Strona przygotowana do rozdzielczości 1024 X 768

  © 2007 - 2024 Republika Cypryjska, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
  Ambasada Republiki Cypryjskiej w Warszawie
  Strona główna | Government Web Portal | ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI | ADMINISTRATOR