Ambasada Republiki Cypryjskiej w Warszawie


INFORMACJE DLA OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH NA CYPR
COVID-19 Procedury bezpieczeństwa dla podróżnych udających się na Cypr


Wjazd na Cypr

1) W jaki sposób podróżni będą mogli wjechać do kraju?
a. Kraje pochodzenia zostały podzielone na dwie kategorie (A i B) na podstawie dostępnych międzynarodowych danych epidemiologicznych (kategoryzacja państw jest dostępna na stronie internetowej www.cyprusflightpass.gov.cy). Podróżni powinni stale odwiedzać tą platformę internetową w celu śledzenia na bieżąco ewentualnych zmian, które mogą dotyczyć ich podróży.
b. Podróżując na Cypr osoby przylatujące z krajów należących do kategorii A nie będą musiały okazywać negatywnego wyniku testu PCR na COVID-19. Są jedynie zobowiązane do udzielenia niezbędnych informacji i złożenia wymaganych deklaracji. Osoby podróżujące z krajów należących do kategorii B są zobowiązane do wykonania testu molekularnego w certyfikowanym laboratorium w ciągu 72 godzin przed wylotem i posiadania dokumentu potwierdzającego uzyskanie negatywnego wyniku testu PCR na COVID-19. Wymóg ten nie dotyczy dzieci poniżej 11,99 roku życia. Wszyscy podróżni są zobowiązani ponadto do udzielenia niezbędnych informacji i złożenia wymaganych deklaracji.
c. Podróż z krajów nieuwzględnionych w powyższych dwóch kategoriach mogą odbyć jedynie:
o Obywatele cypryjscy mieszkający na stałe w Republice Cypryjskiej oraz członkowie ich rodzin (małżonkowie, dzieci, rodzice)
o Rezydenci legalnie zamieszkujący w Republice Cypryjskiej
o Osoby, którym udzielono zgody na wjazd do Republiki Cypryjskiej na podstawie Konwencji Wiedeńskiej
o Osoby, nieujęte w żadnej z powyższych kategorii, pod warunkiem uzyskania przez nie uprzednio pisemnej zgody Republiki Cypryjskiej, zgodnie z Dekretem o Chorobach Zakaźnych (Infectious Diseases Decree) nr 30, z późniejszymi zmianami.

  2) Jakie dokumenty będą wymagane dodatkowo?
  a. Na stronie internetowej www.cyprusflightpass.gov.cy, będzie dostępna przepustka Cyprus Fligh Pass, którą można wypełnić elektronicznie. Wszyscy pasażerowie podróżujący do Republiki Cypryjskiej musza podać z wyprzedzeniem wszelkie niezbędne informacje i przedłozyć wymagane dokumenty. Zarejestrowanie się na platformie jest obowiązkowe dla wszystkich osób, które chcą lecieć na Cypr. Jedynie w sytuacji usterki technicznej lub też zaplanowanych prac konserwacyjnych elektronicznej platformy (ogłoszonych oficjalnie na platformie, pasażerowie będą mogli wypełnić wymagane formularze ręcznie. Formularze można pobrać ze strony internetowej: https://cyprusflightpass.gov.cy/en/download-forms. W tym wypadku podróżni są zobowiązani posiadać przy sobie wymagane dokumenty w wersji papierowej.
   b. Przepustka uprawniająca do odbycia lotu na Cypr będzie zawierała: a) dane osobowe pasażera; b) deklarację, że na 14 dni przed wylotem podróżny nie podróżował do / z kraju lub nie mieszkał w kraju nieujętym w liście państw należących do kategorii A i B; c) potwierdzenie, że podróżny nie okazywał żadnych objawów związanych z COVID-19 w ciągu 72 godzin przed podróżą; d) potwierdzenie, że dana osoba nie miała świadomego kontaktu z osobami zarażonymi COVlD- 19 w ciągu 14 dni przed podróżą; e) oświadczenie, że podróż odbywa się na własną odpowiedzialność i w razie zarażenia COVID-19 podróżny nie będzie rościł sobie żadnych pretensji do Republiki Cypryjskiej ani do działających na miejscu usługodawców; f) oświadczenie, że jeżeli w ciągu 14 dni od powrotu do kraju podróżny będzie wykazywał objawy COVID-19, poinformuje o tym fakcie cypryjskie służby medyczne.

   c. Linie lotnicze nie pozwolą pasażerom wejść na pokład samolotu i odbyć podróży do Republiki Cypryjskiej bez przepustki Cyprus Flight Pass (weryfikowanie informacji zawartych w przepustce Cyprus Flight Pass NIE należy do obowiązków linii lotniczych). Podróżni przylatujący do Republiki Cypryjskiej bez przepustki Cyprus Flight Pass będą podlegali karze grzywny w wysokości 300 euro.

   3) Jakie kryteria brane są pod uwagę przy umieszczaniu państw w określonych kategoriach?
   a. Cypr postanowił wprowadzić system kategoryzacji w celu zapewnienia równego traktowania krajów o podobnej sytuacji epidemiologicznej. System kategoryzacji jest przejrzysty, niedyskryminujący, dynamiczny i będzie weryfikowany co tydzień, tak aby kraje mogły być dodawane i usuwane z odpowiednich kategorii na podstawie najnowszych dostępnych danych. W skład zespołu, który będzie dokonywał cotygodniowych analiz wchodzą naukowcy, epidemiolodzy, specjaliści ds. statystyki i specjaliści zdrowia publicznego.

   b. Główne kryteria, brane pod uwagę przy kategoryzacji poszczególnych krajów to (kraje kategoryzowane są na podstawie sumy wszystkich składowych):
   o współczynnik reprodukcji wirusa R(t)<1
   o liczba wykonywanych testów dziennie na 100 tys. mieszkańców
   o częstotliwość występowania zakażeń w ciągu ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców
   o wskaźnik śmiertelności związanej z COVID-19 na 100 tys. mieszkańców (tygodniowy i miesięczny)
   o dzienna liczba nowych przypadków zachorowań na 100 tys. mieszkańców
   o szacunkowy okres inkubacji wirusa
   o częstotliwość występowania zakażeń wirusem w społeczeństwie
   o ocena ryzyka poszczególnych krajów na podstawie danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

   Procedury podróży

   4) Jakich procedur można spodziewać się na pokładzie samolotów?
   a. Przed wejściem na pokład samolotu pasażerowie muszą okazać przepustkę Cyprus Flight Pass.
   b. Podróżnemu może zostać zmierzona temperatura zanim zostanie wpuszczony na pokład samolotu.
   c. Podczas podróży samolotem obowiązkowe jest noszenie maseczek ochronnych.

   5) Jakich procedur należy się spodziewać na cypryjskich lotniskach / terminalach portowych?
   a. Na lotnisku będą mogli przebywać wyłącznie podróżni oraz pracownicy (przy wejściach, bramkach, korytarzach).
   b. Na terenie terminalu podróżnym zostanie zmierzona temperatura.
   c. Dla podróżnych, którzy będą chcieli uzyskać informacje po przylocie będzie dostępny specjalny punkt informacyjny COVID-19 (COVID-19 Information Desk).

   Procedury bezpieczeństwa na miejscu

   6) Czy są jakieś ogólne procedury, obowiązujące na całej wyspie?
   a. We wszystkich obiektach turystycznych wprowadzono rygor sanitarny, a przed ich otwarciem dodatkowym szkoleniom poddani zostali pracownicy.
   b. We wszystkich częściach wyspy będą obowiązywały środki mające zapewnić zachowanie dystansu fizycznego, aby osoby nienależące do tej samej grupy pozostawały w rozsądnym oddaleniu (2 m2 na zewnątrz, 3 m2 wewnątrz budynków).
   c. Noszenie maseczek ochronnych jest obowiązkowe we wszystkich pomieszczeniach zamkniętych (na pokładach samolotów, na lotniskach, w portach, w taksówkach, autobusach, podczas jeep safari, w windach, teatrach, salach gimnastycznych, centrach handlowych itp.). Jedynie w lokalach gastronomicznych przeznaczonych do spożywania posiłków i napojów na miejscu (restauracje, kawiarnie, bary, bary szybkiej obsługi, bary hotelowe, itp.)noszenie maseczek nie jest obowiązkowe.
   d. Wszystkie pomieszczenia będą regularnie wietrzone, co poprawi cyrkulację powietrza, a klimatyzacja ma zapewniać stały przepływ powietrza.
   e. Płyny antybakteryjne będą dostępne we wszystkich obiektach, przy wejściach, na recepcji, w lobby, toaletach publicznych, windach itd.

   7) Transport autobusami/wypożyczonymi pojazdami/taksówkami /jeep safari / nurkowanie.
   a. Autobusy będą regularnie wietrzone i dezynfekowane.
   b. Wynajmowane samochody i kluczyki będą regularnie dezynfekowane po zwróceniu do wypożyczalni.
   c. Wszystkie często dotykane powierzchnie (klamki, siedzenia etc.) będą dezynfekowane po przewiezieniu każdej grupy pasażerów (dotyczy to taksówek, jeepów).

   8) Parki archeologiczne, muzea, parki tematyczne, miejsca do nurkowania, statki wycieczkowe, wypożyczalnie sprzętu wodnego.
   a. Wszystkie powierzchnie często dotykane będą dezynfekowane po każdorazowym użyciu (ekrany, artefakty, ekrany dotykowe, wagoniki, klamki, siedzenia, sprzęt do nurkowania i innych sportów wodnych).

   9) Baseny, plaże i parki wodne
   a. Leżaki, parasole, skrytki będą dezynfekowane po każdorazowym użyciu.
   b. Pomiędzy parasolami będzie zachowany odstęp 4 metrów, natomiast pomiędzy leżakami używanymi przez osoby z różnych grup – 2 metrów.
   c. Ratownicy wykonujący czynności ratujące życie będą zwolnieni z zasady dystansu fizycznego.
    10) Zakwaterowanie
    a. Wszyscy pracownicy będący w bezpośrednim kontakcie z gośćmi mają obowiązek noszenia maseczek i dbania o odpowiednią higienę rąk. Dla personelu sprzątającego obowiązkowe jest także noszenie rękawiczek.
    b. Gości będzie obowiązywać zachowanie dystansu podczas meldowania w recepcji.
    c. Pokoje nie będą udostępniane gościom przed upływem czasu niezbędnego do dezynfekcji, właściwego sprzątnięcia i wywietrzenia po opuszczeniu ich przez poprzednich gości.
    d. Karty/klucze do pokojów będą dezynfekowane po każdym wymeldowaniu gości.
    e. Przy każdym stanowisku z bufetem samoobsługowym będą zamontowane osłony ochronne lub będą dostępne maseczki oraz będą zainstalowane dyspensery płynu dezynfekującego. Posiłki i napoje mogą być także serwowane bezpośrednio przez obsługę.
     11) Restauracje, bary, kawiarnie, puby i kluby nocne
     a. Wymagane jest noszenie maseczek i dbanie o odpowiednią higienę rąk przez wszystkich pracowników, będących w bezpośrednim kontakcie z klientami i pracujących na zapleczu.
     b. Czas obsługi będzie wydłużony, będzie można dokonać wcześniejszej rezerwacji, aby ułatwić zachowanie dystansu fizycznego.
     c. Minimalna odległość pomiędzy osobami nienależącymi do tej samej grupy wynosi 2 m2 na zewnątrz i 3 m2 wewnątrz.
     d. Karty menu będą dezynfekowane po każdym użyciu, chyba że są jednorazowego użytku; ewentualnie będą umieszczane w ogólnie dostępnych miejscach lokalu lub udostępniane elektronicznie.
     e. Goście będą zachęcani do płacenia kartą, a nie gotówką.
     f. Wszystkie często dotykane powierzchnie będą dezynfekowane po każdym użyciu, np. krzesła, stoły, pojemniki na pieprz i sól, butelki do sosu, elektroniczne terminale płatnicze itp.
     g. Zaleca się stosowanie jednorazowych nakryć stołu oraz ręczników, zamiast tkanych.
     h. Przy wejściu powinna znajdować się informacja dot. maksymalnej dozwolonej liczby gości przebywających w lokalu.

     Przeprowadzanie testów i poddanie kwarantannie na miejscu

     12) Czy podróżni będą wyrywkowo testowani na miejscu?
     a. Część podróżnych, a w niektórych przypadkach wszyscy pasażerowie danego rejsu, będą losowo proszeni o poddanie się testowi na COVID-19 tuż po przylocie, niezależnie od tego, z jakiego kraju przylecieli. W tym wypadku, koszt przeprowadzenia testu poniesie rząd cypryjski.

     13) Co z podróżnymi, którzy podczas pobytu na Cyprze otrzymają pozytywny wynik testu na COVID-19 i jakie są możliwości zapewnienia im opieki medycznej? Co z osobami pozostającymi w bliskim kontakcie z osobami zakażonymi? Kto pokryje koszty hospitalizacji i leczenia?
     a. Rząd Republiki Cypryjskiej zobowiązał się zaopiekować wszystkimi podróżnymi, którzy otrzymają pozytywny wynik testu na koronawirusa podczas pobytu na Cyprze, a także osobami pozostającymi z nimi w bliskim kontakcie. Rząd cypryjski przewiezie te osoby do osobnego obiektu i pokryje koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz leczenia. Podróżny będzie musiał jedynie ponieść koszt transferu na lotnisko oraz lotu repatriacyjnego, we współpracy z jego biurem podróży i/lub liniami lotniczymi. Zapewnienie osobnego obiektu nie tylko zagwarantuje odpowiednią opiekę pacjentom, ale także spowoduje, że inni podróżni będą mogli mieć pewność, że ich hotel jest wolny od COVID-19. Dzięki temu obiekt, w którym przebywała osoba zakażona koronawirusem, nie zostanie objęty 14-dniową kwarantanną.
     b. Co istotne, dla podróżnych, którzy uzyskali pozytywny wynik testu na COVID-19 zostanie udostępniony szpital ze 100 łóżkami. W miarę potrzeby liczba łóżek może zostać w krótkim czasie zwiększona. W razie, gdyby stan chorego uległ pogorszeniu, do dyspozycji jest dodatkowych 112 miejsc na intensywnej terapii oraz 200 respiratorów.
     c. Dodatkowo, zostanie udostępnionych 500 pokoi w hotelach przeznaczonych do odbycia kwarantanny dla osób pozostających w bliskim kontakcie z osobami, które uzyskały pozytywny wynik testu na koronawirusa. Jeśli zajdzie taka potrzeba również ta liczba może zostać szybko zwiększona.
      14) Jak należy definiować osobę pozostającą w bliskim kontakcie?
      a. Osoba ta jest definiowana jako osoba, która pozostaje w bliskim kontakcie fizycznym z osobą, która uzyskała pozytywny wynik testu na koronawirusa. Do osób tych zaliczyć można członków tej samej rodziny, współtowarzyszy podróży dzielących ten sam pokój lub nawet osoby witające się ze sobą poprzez kontakt fizyczny.
      a. W przypadku osób, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem po odbyciu rejsu samolotem, Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) zaleca, aby śledzenie kontaktów osób zakażonych dotyczyło pasażerów siedzących dwa miejsca obok w każdym kierunku od osoby zakażonej.

      15) Jak długo trwa kwarantanna?
      a. Zazwyczaj kwarantanna trwa 14 dni, ale może zostać skrócona jeśli pasażer ma lot powrotny w trakcie odbywania kwarantanny. W tym wypadku pacjent musi uzyskać negatywny wynik testu na koronawirusa dzień przed wylotem. Należy zaznaczyć, że podczas kwarantanny pacjent ma obowiązek samoizolacji w swoim pokoju przez cały czas jej trwania.

      16) Jak podróżni będą na bieżąco informowani na temat aktualnych wydarzeń i procedur wdrożonych na miejscu?
      a. Ministerstwo Turystyki uruchomiło w tym celu adres e-mail: travel2020@visitcyprus.com.
      b. Wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronach internetowych: www.visitcyprus.com i www.cyprusflightpass.gov.cy.
      c. Ponadto, powołano specjalny zespół ekspertów, którzy będą odpowiadali na zapytania podróżnych za pośrednictwem Facebook Messenger(www.facebook.com/VisitCyprus.cy). Dodatkowe strony internetowe są dostępne w następujących krajach: UK, DE, RU, SWE, FR, AT, GR, IT, UKR, NED, POL, BEL, ES, CH, ISR.

       Aktualne przepisy wjazdowe:
       Wnioski wizowe należy składać nie później niż 14 dni przed planowanym terminem wyjazdu.


       Obywatele Unii Europejskiej (w tym Polski i Litwy): Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu na terytorium Republiki Cypryjskiej do 90 dni (w okresie każdych 6 miesięcy licząc od daty pierwszego wjazdu) jest paszport (powinien być ważny przynajmniej do dnia wyjazdu z Cypru) lub ważny dowód osobisty (o ile jest to dokument ze zdjęciem).

       Dzieci i niemowlęta: muszą posiadać własny dokument podróży – paszport lub dowód osobisty.

       Inne ogólne informacje dla obywateli polskich podróżujących na Cypr dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej: Poradnik "Polak za granicą"
        Obywatele państw trzecich posiadający ważną wizę dwukrotnego lub wielokrotnego wjazdu Schengen albo wizę tego rodzaju wydaną przez Bułgarię, Chorwację i Rumunię, jak również osoby posiadające zezwolenie na pobyt wydane przez jedno z państw członkowskich Schengen albo przez Bułgarię, Chorwację i Rumunię, nie muszą posiadać wizy krótkoterminowej, żeby wjechać na Cypr na pobyt nieprzekraczający 90 dni w każdym okresie 180-dniowym. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku obywateli Turcji i Azerbejdżanu, którzy podlegają zwykłej procedurze wydawania wiz.

        Republika Cypryjska przyjęła postanowienia Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 565/2014/UE z dnia 15 maja 2014 r. wprowadzającej uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez Bułgarię, Chorwację, Cypr i Rumunię niektórych dokumentów za równorzędne z ich wizami krajowymi na przejazd tranzytem przez ich terytorium lub planowany pobyt na ich terytorium nieprzekraczający 90 dni w każdym okresie 180-dniowym.

        Obywatele państw trzecich planujący podróż na Cypr muszą posiadać ważny dokument podróży uprawniający do przekraczania granicy, który powinien być ważny przez przynajmniej trzy miesiące po planowanej dacie wyjazdu z terytorium Republiki Cypryjskiej oraz który został wydany w okresie ostatnich 10 lat.


        UWAGA:
         1. Rząd Republiki Cypryjskiej jest uznawany przez społeczność międzynarodową za jedyny legalny rząd na wyspie, która od 1 maja 2004 r. jest państwem członkowskim UE, a także należy do ONZ oraz innych organizacji międzynarodowych. Rząd Republiki Cypryjskiej nie może sprawować faktycznej władzy na terenach okupowanych przez Turcję. Tak zwana „Turecka Republika Cypru Północnego” nie jest uznawana przez żadne państwo z wyjątkiem Turcji, ani też żadną organizację międzynarodową. Na podstawie Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 541 (1983) i 550 (1984) społeczność międzynarodowa kategorycznie potępiła jednostronną deklarację niepodległości TRCP oraz uznała ją za nielegalną i nieważną.

         2. Obecnie, zagraniczni turyści, którzy podróżują do Republiki Cypryjskiej mogą udać się na tereny okupowane. W tym celu należy przekroczyć Zieloną Linię w wyznaczonych miejscach. Do przekroczenia Zielonej Linii uprawnione są jedynie osoby, które wjechały na Cypr przez tereny, gdzie Rząd Republiki Cypryjskiej sprawuje faktyczną władzę (zob. podpunkt nr 4).

         3. Pobyt w nielegalnie eksploatowanych hotelach, będących własnością Greków cypryjskich może narazić turystów na roszczenia finansowe ze strony prawowitych właścicieli.

         4. Granice Republiki Cypryjskiej można przekraczać jedynie przez przejścia graniczne na lotniskach w Larnace i Pafos oraz morskie przejścia graniczne w Larnace, Limasol, Pafos i Latchi, zlokalizowane na terenach administrowanych przez Rząd Republiki Cypryjskiej. Wjazd na terytorium Republiki Cypryjskiej przez porty lotnicze lub morskie znajdujące się na terenie tzw. Tureckiej Republiki Cypru Północnego” (okupowana część wyspy) jest traktowany przez władze Republiki Cypryjskiej jako nielegalny. Rząd Republiki Cypryjskiej może nałożyć sankcje na osoby, które wjeżdżają na wyspę przez nielegalne / zamknięte porty lotnicze i morskie (tj. wszystkie lotniska i porty na terenach okupowanych). Dlatego też osobom podróżującym na Cypr zaleca się wjeżdżać na Cypr wyłącznie przez legalne przejścia graniczne.

        Osoby, które chciałyby podjąć zatrudnienie na Cyprze muszą posiadać pozwolenie na pracę wydane przez Civil Registry and Migration Department (Departament Ewidencji Ludności i Migracji cypryjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Osoby posiadające taki dokument nie potrzebują wizy na Cypr.
        Wnioski / formularze wizowe

        Aby pobrać odpowiedni wniosek / formularz należy kliknąć jeden z poniższych linków:

        Wniosek wizowy
        Assumption of Responsibility form
        Informacje dla obywateli państw trzecich na temat zezwolenia na osiedlenie się:

        17/04/2013 Grant of an Immigration Permit, within the Scope of the Fast-Track Procedure

        17/04/2013 Permanent Resident Permit
        Aby zasięgnąć dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszą placówką lub Ministerstwem Spraw Zagranicznych Republiki Cypryjskiej:

        Ambasada Republiki Cypryjskiej w Warszawie
        ul. Jarosława Dąbrowskiego 70
        02-561 Warszawa
        Tel: +48 22 844 45 77, +48 22 844 08 16, +48 22 845 11 10
        Fax: +48 22 844 25 58
        e-mail: warsawembassy@mfa.gov.cy

        (Informacje konsularne udzielane są telefonicznie, faksem oraz za pośrednictwem poczty zwykłej lub elektronicznej od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 13:00)

        *

        Departament Schengen, Spraw Konsularnych i Zarządzania Kryzysowego,
        Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Cypryjskiej
        (Division of Schengen, Consular Affairs and Crisis Management
        Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus)
        Presidential Palace Avenue
        1447 Nicosia
        Cyprus
        tel.: +357 22 401 124, 401 131
        fax: +357 22 661 881, 665 313, 665 778
        e-mail: minforeign1@mfa.gov.cy


        Drukuj
        Drukuj