Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μαδρίτη

Συνήθεις Ερωτήσεις  Α. Χάθηκαν / κλάπηκαν τα ταξιδιωτικά μου έγγραφα. Πώς θα ταξιδεύσω πίσω στον προορισμό μου? Τι πρέπει να πράξω;

  Κατά πρώτο λόγο πρέπει να γίνει καταγγελία στην αστυνομία για την απώλεια ή κλοπή. Στη συνέχεια θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Πρεσβεία ή Επίτιμο Προξενείο για την έκδοση προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου.

  Για την έκδοση προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση Μ9, καταβάλλοντας το αντίτιμο των €20 ευρώ. Με την αίτηση πρέπει να υποβληθούν αντίγραφο της καταγγελίας στην αστυνομία, μία φωτογραφία διαβατηρίου και αντίγραφο πιστοποιητικού γέννησης ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητά σας.

  Σημειώνεται ότι το προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο (Πάσο - Laissez Passer) εκδίδεται μόνο για τη επιστροφή του κατόχου του στην Κύπρο. Στην περίπτωση που ο κάτοχος του Laissez Passer επιθυμεί να ταξιδεύσει σε άλλη χώρα κράτος μέλος της ΕΕ, τότε η έγκριση εισόδου επαφίεται από τις εκάστοτε αρχές.

  Τέλος, υπογραμμίζεται ότι ορισμένες εταιρείες χαμηλού κόστους δύναται να προβάλουν προσκόμματα στους κατόχους προσωρινών ταξιδιωτικών εγγράφων, εφόσον η κράτηση του εισιτηρίου έγινε με διαφορετικό ταξιδιωτικό έγγραφο.


  Β. Χρειάζομαι θεώρηση εισόδου για την Κυπριακή Δημοκρατία;

  Στην Κυπριακή Δημοκρατία μπορούν να εισέλθουν χωρίς θεώρηση εισόδου οι ακόλουθες κατηγορίες πολιτών:

  1. Ευρωπαίοι πολίτες
  2. Κάτοχοι ενεργοποιημένης θεώρησης Schengen
  3. Κάτοχοι κάρτας μόνιμης ή προσωρινής διαμονής των κρατών μελών της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων Ελβετίας, Ισλανδίας, Νορβηγίας και Λιχνενστάιν, πλην Ην. Βασιλείου και Ιρλανδίας οι οποίες εξαιρούνται). Κανονισμός 265/10.
  4. Πολίτες τρίτων χωρών οι οποίες βρίσκονται στον θετικό κατάλογο της ΕΕ και δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου για την ΕΕ.


  Γ. Μπορώ να οδηγήσω στην Κύπρο με άδεια οδήγησης της χώρας μου;

  Οι κάτοχοι άδειας οδήγησης κρατών μελών της ΕΕ μπορούν να οδηγούν στην Κύπρο με την άδεια οδήγησης της χώρας τους, μέχρι περίοδο 185 ημερών, μετά από την οποία μπορούν να την ανταλλάξουν με κυπριακή άδεια ίσης αξίας και εγκυρότητας.

  Πολίτες τρίτων κρατών μπορούν να οδηγούν στην Κύπρο με την άδεια οδήγησης της χώρας τους, μέχρι περίοδο 30 ημερών

  Κάτοχοι διεθνούς άδειας οδήγησης μπορούν να οδηγούν στην Κύπρο μέχρι τη λήξη της.Η Κυπριακή Κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει τη μονομερή διακήρυξη ανεξαρτησίας της Καταλονίας

Το κράτος πιο κοντά στον πολίτη

Σπουδές στην Κύπρο

Πάφος Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης 2017

Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας - Πανεπιστήμιο Κύπρου

Βραβείο ΝΕΜΙΤΣΑΣ 2018

Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
Για την αεροπορική εταιρεία Cobaltair Ltd

5th International Conference of Photography & Theory (ICPT2018)
PHOTOGRAPHIES AND CONFLICT:ARCHIVING AND CONSUMING IMAGES OF STRIFE - November 22-24, 2018
Nicosia, Cyprus

Δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Κύπρου!

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για τις εξελίξεις στο Αφρίν, Συρία, 26 Μαρτίου 2018

Γραμμή 116000 διαμεσολάβησης σε περιπτώσεις γονικών απαγωγών