Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μαδρίτη

Universidades ilegalesSegún la legislación de la República de Chipre, las “universidades” turco-chipriotas que operan en la zona de la República de Chipre que sigue bajo la ocupación militar turca, están dirigiendo de forma ilegal instituciones educativas, ya que no se han registrado y no tienen acreditación del Ministerio competente de Educación y Cultura de la República de Chipre. Por lo tanto, no están reconocidas por el Gobierno de la República de Chipre.

Estas “instituciones educativas superiores” operan en virtud de la supuesta "ley" de la denominada "República Turca del Norte de Chipre", que de acuerdo con la legislación internacional es una entidad ilegal. Las Resoluciones 541 (1983) y 550 (1984) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, estipulan claramente que la declaración de la denominada “RTNC” es legalmente inválida. Dichas resoluciones pedían la retirada inmediata de la declaración; y apelaban a todos los estados para que no reconocieran el supuesto estado de la “RTNC” establecido mediante actos secesionistas y para que no facilitaran ni ayudaran de manera alguna a la mencionada entidad secesionista.

Además, estas “universidades” utilizan como sus instalaciones propiedades ilegalmente usurpadas pertenecientes a greco-chipriotas desplazados por la fuerza, violando sus derechos y sin su consentimiento. Se debe recordar que se forzó a los legítimos propietarios greco-chipriotas de esas propiedades huir de sus casas ancestrales tras la invasión turca de 1974 y la ocupación militar del 36,4% del territorio de la República de Chipre, y desde entonces se les ha impedido volver a las mismas. La “Universidad Mediterránea del Este” situada en la ciudad ocupada de Ammochostos (Famagusta), la “Universidad Americana de Chipre” en Kyrenia, la “Universidad Europea de Lefke” y la “Universidad Internacional de Chipre” en la parte ocupada de Nicosia son ejemplos de uso ilegal de las propiedades greco-chipriotas.

El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos tras estudiar el Cuarto Recurso que interpuso Chipre contra Turquía (10.5.2001) concluyó que la intromisión en la propiedad de derechos de los grecochipriotas, en virtud del hecho de que se está denegando a los propietarios greco-chipriotas de propiedades situadas en la zona ocupada el acceso y el control, el uso y disfrute de sus propiedades, viene a ser lo mismo que la violación continua y clara del Artículo 1 del Protocolo 1 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Los greco-chipriotas que poseían propiedades en la zona ocupada de la República de Chipre siguen siendo los propietarios legales de dichas propiedades.

En lo que respecta a la “Universidad Mediterránea del Este, esta institución pasó a ser una “Universidad Estatal” por una ley aprobada en el “Parlamento” de la “RTNC” en 1985. Por lo tanto, está directamente relacionada y depende del régimen ilegal de la “RTNC”. En particular, su fundación proviene enteramente del presupuesto “gubernamental” y los miembros de su junta de administración son nombrados por el “consejo ministerial de RTNC”.

Además, en el caso de la Universidad Mediterránea del Este”, que utiliza como sus instalaciones en la ciudad ocupada de Ammochostos edificios usurpados y terreno del antiguo Centro de Estudios Superiores de Ammochostos (conocido como Saveriades K.A.S.A. College), se ha presentado una solicitud ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (resolución judicial caso 16160/90 Saveriades vs. Turquía). El Tribunal declaró la solicitud admisible.
Η Κυπριακή Κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει τη μονομερή διακήρυξη ανεξαρτησίας της Καταλονίας

Το κράτος πιο κοντά στον πολίτη

Σπουδές στην Κύπρο

Πάφος Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης 2017

Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας - Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου

Δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Κύπρου!

Γραμμή 116000 διαμεσολάβησης σε περιπτώσεις γονικών απαγωγών


Οδηγός Κυπρίων της Διασποράς & Επαναπατρισθέντων