Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μαδρίτη

Η Κύπρος και ο Παγκόσμιος Οργανισμός ΤουρισμόςH Κύπρος και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού

Με μακρά παράδοση στον τουρισμό, η Κύπρος ανάπτυξε ισχυρές και στενές σχέσεις με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (ΠΟΤ) από πολύ αρχικό στάδιο. Η Κύπρος είναι πλήρες μέλος του ΠΟΤ από το ξεκίνημα του το 1975 και συμμετέχει στην Περιφερειακή Επιτροπή της Ευρώπης. Εξελέγη μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Οργανισμού τις περιόδους 1993-1997 και 2001-2005 και απεδείχθη ενεργό μέλος του Συμβουλίου. Προήδρευσε της Επιτροπής Στήριξης της Ποιότητας και του Εμπορίου του Εκτελεστικού Συμβουλίου την περίοδο 1995-1999 και είναι σήμερα μέλος της Επιτροπής Στατιστικών και Μακροοικονομικής Ανάλυσης του Τουρισμού (2003-2007).

Η Κύπρος έχει συνεργαστεί στενά με τον ΠΟΤ για την οργάνωση διαφόρων διεθνών συνεδρίων. Πολύ πρόσφατα οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το διεθνές συνέδριο «Τοπικά Φαγητά και Τουρισμός» και το διεθνές συνέδριο «Νέα Μοντέλα Διαχείρισης Προορισμών και Δομών Marketing», που φιλοξένησε το 2000 και 2004 αντίστοιχα. Επιπλέον, τον Οκτώβριο του 2006 η Κύπρος φιλοξένησε το 1ο Διεθνές Συνέδριο Θρησκευτικού Τουρισμού (ICORET).

Η Κύπρος, επίσης, προώθησε καινοτόμα σχέδια με τη συνεργασία και αρωγή του ΠΟΤ, όπως είναι η ανάπτυξη των δεικτών αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης. Όντας ενεργό μέλος της Επιτροπής Στατιστικών και Μακροοικονομικής Ανάλυσης του Τουρισμού, η Κύπρος επενδύει στην εισαγωγή του Συστήματος Τουριστικών Δορυφορικών Λογαριασμών (Tourism Satellite Accounts System), που εγκατέστησε ο ΠΟΤ. Το σχέδιο ξεκίνησε το 2006 και περατώθηκε τον Ιανουάριο του 2007. Χρηματοδοτήθηκε σε ένα 30% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 70% καλύφθηκε από εθνικούς πόρους.


ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠΟΤ (1970) ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ (1979 και 1981)

Καταστατικά του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού
Πόλη του Μεξικού, 27 Σεπτεμβρίου 1970
Κύπρος: 4 Σεπτεμβρίου 1974 - Προσχώρηση

Τροποποίηση του Άρθρου 38 των Καταστατικών του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού
Τορρεμολίνος, Σεπτέμβριος 1979
Κύπρος: 3 Φεβρουαρίου 1981 - Επικύρωση

Τροποποίηση του Άρθρου 37 των Καταστατικών του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού
Ρώμη, Σεπτέμβριος 1981
Κύπρος: 13 Μαρτίου 1987 - Επικύρωση

*Σύνδεση με την ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού
Η Κυπριακή Κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει τη μονομερή διακήρυξη ανεξαρτησίας της Καταλονίας

Το κράτος πιο κοντά στον πολίτη

Σπουδές στην Κύπρο

Πάφος Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης 2017

Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας - Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου

Δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Κύπρου!

Γραμμή 116000 διαμεσολάβησης σε περιπτώσεις γονικών απαγωγών


Οδηγός Κυπρίων της Διασποράς & Επαναπατρισθέντων