English
Έμβλημα Κυπριακής ΔημοκρατίαςΠρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΑθήναΛογότυπο Υπουργείου Εξωτερικών

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Αναζήτηση:  
Αναζήτηση
Ειδική Αναζήτηση            

MME


English


ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
  Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας άρχισαν να αναπτύσσονται στην Κύπρο μετά τον ερχομό των Βρετανών στο νησί, στα 1878, οπότε η ελευθερία έκφρασης βρήκε την πρώτη της εφαρμογή, έστω και σε περιορισμένη μορφή. Πριν από το 1878, λόγω της μακράς και καταπιεστικής οθωμανικής διοίκησης, ήταν αδιανόητο να σκεφτεί κανείς ότι ήταν δυνατό να κυκλοφορήσει εφημερίδα.
  Η πρώτη κυπριακή εφημερίδα κυκλοφόρησε στις 29 Αυγούστου 1878 και από τότε στην ουσία αρχίζει και η ιστορία της κυπριακής δημοσιογραφίας και τυπογραφίας στην Κύπρο. Η πραγματική όμως άνθιση των μέσων μαζικής επικοινωνίας αρχίζει μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οπότε οι αρχές της ελευθερίας και της ελευθεροτυπίας, καθώς και το δικαίωμα έκφρασης διαδίδονται και στο νησί.
  Μετά την ανεξαρτησία, το 1960, παρατηρείται μια πραγματική επανάσταση στα θέματα μαζικής επικοινωνίας και παράλληλα με τον Τύπο αναπτύσσονται το κυπριακό ραδιόφωνο και η κυπριακή τηλεόραση. Πέρασαν, όμως, 30 χρόνια μετά την κυπριακή ανεξαρτησία για να εισαχθεί και ο θεσμός της ιδιωτικής ραδιοφωνίας, λόγω κυρίως των πολλών προβλημάτων που αντιμετώπιζε η χώρα εξαιτίας του πολιτικού της προβλήματος.
  Σήμερα η Κύπρος καρπούται τα αγαθά της πλήρους ελευθερίας έκφρασης και ελευθεροτυπίας με ένα πλουραλισμό πληροφοριών, σε γραπτό και ηλεκτρονικό Τύπο, ασύλληπτο για το μέγεθός της.
  Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
  Ο Τύπος στην Κύπρο είναι ελεύθερος και ανεξάρτητος και λειτουργεί χωρίς επέμβαση ή έλεγχο από οποιαδήποτε κρατική αρχή.
  Η ελευθερία του Τύπου διασφαλίζεται από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο ορίζει: «Έκαστος έχει το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου και της καθ' οιονδήποτε τρόπον εκφράσεως. Το δικαίωμα τούτο περιλαμβάνει την ελευθερίαν της γνώμης, της λήψεως και μεταδόσεως πληροφοριών και ιδεών άνευ επεμβάσεως οιασδήποτε δημοσίας αρχής και ανεξαρτήτως συνόρων».
  Ο πολλαπλασιασμός των εφημερίδων στην Κύπρο - τόσο κυπριακών όσο και ξένων - που αντικατοπτρίζουν ένα ευρύ φάσμα γνωμών και ιδεολογιών, αποτελεί μαρτυρία για τον πλουραλισμό απόψεων που επικρατεί στη χώρα και την ελευθερία την οποία απολαμβάνουν. Η επίκριση αξιωματούχων, δημόσιων προσώπων, κρατικών θεσμών και κυβερνητικών πολιτικών καθώς και η ελευθερία για αποκάλυψη αδικημάτων ή παραλείψεων, όπου αυτά συμβαίνουν, γίνονται αποδεκτές ως μια υγιής εκδήλωση δημοκρατίας.
  Ο Περί Τύπου Νόμος
  Ο περί Τύπου Νόμος του 1989 διασφαλίζει την ελευθερία του Τύπου, την ανεμπόδιστη κυκλοφορία των εφημερίδων, το δικαίωμα των δημοσιογράφων να μην αποκαλύπτουν τις πηγές των πληροφοριών τους και την πρόσβαση σε επίσημη πληροφόρηση.
  Έχουν θεσπιστεί μη νομικές κατευθυντήριες γραμμές και αναμένεται από τους δημοσιογράφους να ασκούν αυτορύθμιση λόγω της απουσίας Συμβουλίου Τύπου, το οποίο να ασχολείται με παράπονα ή μη συμμόρφωση με τα δημοσιογραφικά πρότυπα. Αν και ο περί Τύπου Νόμος προέβλεπε τη δημιουργία Συμβουλίου Τύπου, το σώμα αυτό δεν κατέστη δυνατό να λειτουργήσει έως τώρα. Οι δημοσιογράφοι της Κύπρου έχουν το δικό τους κώδικα δεοντολογίας και έχουν συστήσει μια επιτροπή για να παρακολουθεί την εφαρμογή του.

  Ελεύθερη Πρόσβαση στην Πληροφόρηση
  Σύμφωνα με τον περί Τύπου Νόμο, όλοι οι δημοσιογράφοι, Κύπριοι ή ξένοι, έχουν το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε κρατικές πηγές πληροφόρησης, την ελευθερία να αναζητούν και να λαμβάνουν πληροφορίες από οποιαδήποτε αρμόδια Αρχή της Δημοκρατίας και την ελευθερία να τις δημοσιοποιούν. Η σχετική Αρχή πρέπει να δίνει τις ζητούμενες πληροφορίες, εκτός εάν αυτές αφορούν την κρατική ή δημόσια ασφάλεια, τη συνταγματική ή δημόσια τάξη, τα δημόσια ήθη ή την προστασία της τιμής και των δικαιωμάτων τρίτων μερών.
  Όλοι οι δημοσιογράφοι, Κύπριοι και ξένοι, έχουν το δικαίωμα να μην αποκαλύπτουν τις πηγές των πληροφοριών τους και να αρνηθούν να δώσουν κατάθεση χωρίς να υπόκεινται σε δίωξη γι’ αυτό.
  Η μόνη εξαίρεση αφορά περιπτώσεις όπου ένας δημοσιογράφος δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με κάποιο ποινικό αδίκημα. Είναι δυνατόν τότε να υποχρεωθεί από το Δικαστήριο, που εξετάζει την υπόθεση ή τον θανατικό ανακριτή, να αποκαλύψει την πηγή του, νοουμένου ότι το Δικαστήριο ή ο ανακριτής θα ικανοποιηθούν ότι συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Η πληροφορία είναι σαφώς σχετική με το ποινικό αδίκημα.
  • Η πληροφορία δεν μπορεί να ληφθεί με άλλο τρόπο.
  • Λόγοι υπέρτερου και επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν την αποκάλυψη της πληροφορίας.
  Το Δικαίωμα Απάντησης
  Πρόσωπα, οργανισμοί ή δημόσια ιδρύματα που κατονομάζονται ή αναφέρονται έμμεσα σε ένα δημοσίευμα ή άρθρο, έχουν το δικαίωμα απάντησης, εάν θεωρούν την πληροφορία που τους αφορά ως αναληθή ή παραπλανητική. Η απάντηση τους πρέπει να δημοσιευθεί, χωρίς χρέωση, εντός τριών ημερών από την παραλαβή της, δίνοντας την ίδια έκταση προβολής που είχε και το αρχικό δημοσίευμα.
  Ελεύθερη Κυκλοφορία Εφημερίδων
  Επιτρέπεται σε όλες τις εφημερίδες να κυκλοφορούν χωρίς περιορισμούς. Για το λόγο αυτό τα πρακτορεία διανομής, τα περίπτερα και άλλοι τόποι διανομής πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εφημερίδες είναι διαθέσιμες στο κοινό χωρίς διακρίσεις, ανεξαρτήτως των πολιτικών τάσεων ή απόψεων μιας εφημερίδας.
  Για τους σκοπούς του Νόμου ο όρος «εφημερίδα» περιλαμβάνει και τα περιοδικά και οποιοδήποτε έντυπο εκδίδεται τακτικά, μια τουλάχιστον φορά κάθε τετραμηνία.

  Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
  Σύντομο Ιστορικό
  Ο κυπριακός Τύπος, που έχει συμπληρώσει μια πορεία 130 χρόνων ζωής, χαρακτηρίζεται όχι μόνο από πλούσια και δημιουργική παρουσία, αλλά και από αγωνιστική παράδοση και εντυπωσιακή εξέλιξη. Παρά το μικρό αναγνωστικό κοινό που έχει ταχθεί να υπηρετεί, βρίσκεται σε πολύ ψηλά επίπεδα, τόσο όσον αφορά τον πλουραλισμό και την πολυφωνία του, όσο και την ποιότητα και την αισθητική του εμφάνιση.

  Η ιστορία του κυπριακού Τύπου συμπίπτει με την ιστορία της κυπριακής τυπογραφίας. Ο Κύπριος δάσκαλος, δημοσιογράφος και συγγραφέας Θεόδουλος Κωνσταντινίδης μετέφερε το Μάιο του 1878 από το Κάιρο μεταχειρισμένο εξοπλισμό τυπογραφείου και εξέδωσε στις 29 Αυγούστου του ιδίου χρόνου, στη Λάρνακα, την πρώτη κυπριακή εφημερίδα. Για την έκδοση της εφημερίδας ζητήθηκε άδεια από τον πρώτο Βρετανό Ύπατο Αρμοστή, εφόσον τη διοίκηση του νησιού είχαν ήδη αναλάβει οι Άγγλοι. Η άδεια δόθηκε με τον όρο η εφημερίδα να εκδίδεται και στην αγγλική γλώσσα. Έτσι, η ιστορία του κυπριακού Τύπου αρχίζει με την ασυνήθιστη έκδοση μιας δίδυμης εφημερίδας με τίτλο ΚΥΠΡΟΣ-CYPRUS, που εκδιδόταν ταυτόχρονα στην ελληνική και αγγλική (δύο σελίδες στην ελληνική και δυο στην αγγλική που δεν περιλάμβαναν, όμως, το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο).
  Η εποχή των καθημερινών εφημερίδων στην Κύπρο άρχισε το 1920 με την έκδοση της ημερήσιας εφημερίδας ΦΩΣ του Γ. Φραγκούδη.
  Η πρώτη κυπριακή εφημερίδα στην τουρκική γλώσσα (οθωμανική με αραβικό αλφάβητο) κυκλοφόρησε μόνο πέντε φύλλα το 1880, στη Λάρνακα, με τον τίτλο UMIT (ΕΛΠΙΔΑ) και είχε συντάκτη τον Αρμένιο Αλέξαν Σαραφιάν. Η πρώτη τουρκοκυπριακή εφημερίδα με Τούρκο ιδιοκτήτη κυκλοφόρησε στη Λευκωσία στις 11 Ιουλίου 1889. Ονομαζόταν SADET (ΘΕΜΑ), ήταν εβδομαδιαία και εκδόθηκε από τον Κασάπαλι Μεχμέτ Εμίν Εφέντη.
  Από το 1878 που εκδόθηκε η ΚΥΠΡΟΣ, η πρώτη κυπριακή εφημερίδα, μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει περισσότερες από 350 ελληνοκυπριακές εφημερίδες και περιοδικά.
  Σήμερα κυκλοφορούν στην Κύπρο 8 ημερήσιες εφημερίδες, 29 εβδομαδιαίες και 51 διμηνιαίες, μηνιαίες ή δεκαπενθήμερες, 10 εφημερίδες τριμηνιαίες ή ακανόνιστης κυκλοφορίας, καθώς και 142 περιοδικά ποικίλης κυκλοφορίας και ύλης.

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

  Αλήθεια: Τ.Κ. 21695, 1512 Λευκωσία, Αρχ. Κυπριανού 5, 2235 Λατσιά, Τηλ.: 22763040, Φαξ: 22763945, email: news@alithia-news.com, ιστοσελίδα: http://alithia.com.cy , ιδρύθηκε το 1952 εβδομαδιαία, 1982 καθημερινή, πρωινή, ελληνική, δεξιά, εκδίδεται από την εταιρεία «Aλήθεια Λτδ» Ιδιοκτήτης-Διευθ. Σύμβουλος: Φρίξος Ν. Κουλέρμος, Διευθύντρια: Ρένα Κουλέρμου Λάρκου, Σύμβουλοι Έκδοσης: Αλέκος Κωνσταντινίδης, Γιάννης Συνοδινός, Αρχισυντάκτης: Πάμπος Χαραλάμπους, Βοηθός Αρχισυντάκτης: Τάκης Αγαθοκλέους, Υπεύθυνη Ύλης: Μαρία Χ. Χρυσάνθου, Πολιτικοί Συντάκτες: Κατερίνα Ηλιάδη, Νίκος Προκομμένος, Οικονομικοί Συντάκτες: Ανδρέας Καρύδης, Ρένα Κουλέρμου Λάρκου, Πολιτιστικός Συντάκτης: Αντρέας Κούνιος, Αθλητικός Συντάκτης: Μιχάλης Παπαγεωργίου, Κατά Νόμον Υπεύθυνος: Πάμπος Xαραλάμπους.

  Cyprus Mail: Τ.Κ. 21144, 1502 Λευκωσία, Βασ. Βουλγαροκτόνου 24, 1010 Λευκωσία, Τηλ.: 22818585, Φαξ: 22676385,email: mail@cyprus-mail.com, ιστοσελίδα: http://www.cyprus-mail.com, ιδρύθηκε το 1945, πρωινή, αγγλική, ανεξάρτητη, εκδίδεται από την εταιρεία Cyprus MAIL Co Ltd. Διευθυντής: Κυριάκος Ιακωβίδης, Αρχισυντάκτης: Jean Χρίστου, Πολιτικός Συντάκτης/ Πολιτιστικός Συντάκτης: Κατερίνα Τούμπουρου, Κατά Νόμον Υπεύθυνος: Κυριάκος Ιακωβίδης.

  Χαραυγή: Τ.Κ. 21556, 1510 Λευκωσία, Εζ. Παπαϊωάννου 6, 1075 Λευκωσία, Τηλ.: 22766666/7/8, Φαξ: 22765154, email: haravgi@spidernet.com.cy, ιστοσελίδα: http://www.haravgi.com.cy, ιδρύθηκε το 1956, πρωινή, ελληνική, εκδίδεται από την εταιρεία «THΛEΓPAΦOΣ» Λτδ., εκφραστικό όργανο του ΑΚΕΛ, Διευθύντρια/Αρχισυντάκτρια: Αντρούλλα Γκιούρωφ, Βοηθός Διευθυντής/Οικονομικός Διευθυντής: Κύπρος Κουρτελλάρης, Πολιτικοί Συντάκτες: Νίκη Κουλέρμου, Μαρία Φράγκου, Νεόφυτος Νεοφύτου, Νικόλας Νικόλα, Οικονομικοί Συντάκτες: Ανθή Ξενοφώντος, Έμιλυ Μιντή, Κωνσταντία Ζαχαρίου, Πολιτιστικός Συντάκτης: Πωλίνα Σωκράτους, Αθλητικοί Συντάκτες: Γιώργος Χατζηαντώνης, Βόρις Καραγιάννης, Κώστας Σκαμπίλης, Κατά Νόμον Υπεύθυνος: Κύπρος Κουρτελλάρης.

  Μάχη: Τ.Κ. 27628, 2431 Λευκωσία, Δανάης 14Α, Έγκωμη, 2408 Λευκωσία, Τηλ.: 22356676 Φαξ: 22356701, email: newsmaxi@spidernet.com.cy, ιστοσελίδα: http://www.maxinewspaper.com, ιδρύθηκε το 1960, πρωινή, ελληνική, δεξιά, Ιδρυτής: Νίκος Σαμψών, Γενικός Διευθυντής: Μίνα Σαμσών, εκδίδεται από την εταιρεία «ATPΩTOΣ» Λτδ., Αρχισυντάκτρια: Φρόσω Γεωργίου, Συντάκτες: Χάρης Φουρνίδης, Σοφη Ορφανίδου, Ελένη Χαραλάμπους, Αννίτα Νικολάου, Μαίρη Πιερίδου, Σούλα Ορφανίδου, Αρχισυντάκτης Αθλητικού Τμήματος: Τρύφωνας Τρύφωνος, Κατά Νόμον Υπεύθυνη: Βέρα Ν. Σαμψών.

  Πολίτης: Bασιλείου Βουλγαροκτόνου 8, 1010 Λευκωσία, Τ.Κ.22894, 1524 Λευκωσία, Τηλ.: 22861861, Φαξ: 22861871, ιδρύθηκε το 1999, email: info@politis-news.com, ιστοσελίδα: http://www.politis-news.com, πρωινή, ελληνική, ανεξάρτητη, Iδιοκτησία: Eκδόσεις Aρκτίνος Λτδ., Eκδότης: Γιάννης Παπαδόπουλος, Σύμβουλος Έκδοσης: Διονύσης Διονυσίου, Αρχισυντάκτες: Γιώργος Κασκάνης, Σωτήρης Παρούτης, Πολιτικοί Συντάκτες: Λευτέρης Αδειλίνης, Βαγγέλης Βασιλείου, Κατερίνα Ζορπά, Διεθνή: Χριστιάνα Βωνιάτη, Γιώργος Α. Γεωργίου, Οικονομικοί Συντάκτες: Δημήτρης Γεωργιάδης, Αδάμος Αδάμου, Κυπρούλλα Παπαχριστοδούλου, Πολιτιστικoί Συντάκτες: Πέτρος Λαζάρου, Χριστίνα Λάμπρου, Αθλητικοί Συντάκτες: Δημήτρης Δημητρίου, Γιώργος Γεωργίου, Υπεύθυνη περιοδικών: Βάσω Κομνηνού, Κατά Νόμον Υπεύθυνος: Γιάννης Παπαδόπουλος.

  Φιλελεύθερος: T.Θ. 21094, 1501 Λευκωσία, Διογένους 1, Έγκωμη, 2404 Λευκωσία, Tηλ.: 22744000, Φαξ.: 22590122 (σύνταξη), 22590252 (πωλήσεις), email: mailbox@phileleftheros.com, http://www.phileleftheros.com, ιδρύθηκε το 1955, εκδίδεται από την εταιρεία «Φιλελεύθερος Δημόσια Εταιρεία Λτδ», καθημερινή, ανεξάρτητη, πρωινή εφημερίδα, Εκδότης: Nίκος Xρ. Παττίχης, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής: Mυρτώ Mαρκίδου Σελίπα, Διευθυντής: Τάκης Κουνναφής, Διευθυντής Σύνταξης: Άριστος Μιχαηλίδης, Oικονομικός Διευθυντής: Γιάννης Kαφαρίδης, Aρχισυντάκτες/Πολιτικοί Συντάκτες: Ανδρούλα Ταραμουντά, Κώστας Βενιζέλος, Πανίκος Χαραλάμπους, Υπεύθυνοι Ύλης: Γιώργος Αγαπίου, Νίκος Τόκας, Μάριος Χριστοδούλου, Oικονομικός Φιλελεύθερος/ Aρχισυντάκτης: Πανίκος Χαραλάμπους, Aθλητικά/ Αρχισυντάκτης: Πανίκος Tίτας, Ηλεκτρονικές εκδόσεις/ Αρχισυντάκτης: Τάσος Γιαβρούτας, Kατά Nόμον Yπεύθυνος: Τάκης Κουνναφής.

  Σημερινή: Τ.Κ. 21836, 1513 Λευκωσία, Λεωφ. Αρχαγγέλου 31, Στρόβολος, 2054 Λευκωσία, Τηλ.: 22580580, Φαξ: 22580570, email: mail@simerini.com, ιστοσελίδα: http://www.simerini.com, ιδρύθηκε το 1976, πρωινή, ελληνική, δεξιά, εκδίδεται από τον εκδότικο οίκο «Δίας» Λτδ, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου: Κώστας Χατζηκωστής, Διευθυντής: Γιώργος Μιχαήλ, Βοηθός Διευθυντής: Ντίνος Μενελάου, Σύμβουλος Έκδοσης: Ζαχαρίας Κυριάκου, Διευθυντές Σύνταξης: Γιώργος Τζιώρτζιος, Χριστόφορος Παπαστυλιανού, Οικονομικός Διευθυντής: Ανδρέας Χατζημάρκου, Πολιτικοί Συντάκτες: Γιώργος Πλουτάρχου, Κωστάκης Αντωνίου, Μιχάλης Παπαδόπουλος, Σκεύη Σταύρου, Οικονομικοί Συντάκτες: Νάνσια Χαρίδη, Θανάσης Αλιστρατλής, Πολιτιστικός Συντάκτης: Άρτεμις Καζά, Ελεύθερο Ρεπορτάζ: Άντρη Θρασιβούλου, Κοινοβουλευτικό Ρεπορτάζ: Άδωνης Παλληκαρίδης, Δικαστηριακό/Αστυνομικό Ρεπορτάζ: Γιώργος Μιχαηλίδης, Υγεία: Σύλβια Καρακατσάνη, Διεθνές Ρεπορτάζ: Ελένη Μαυρουδή, Αθλητικός Συντάκτης: Ζαχαρίας Κυριάκου, Κατά Νόμον Υπεύθυνος: Πέτρος Ζαχαριάδης.

  XPress Οικονομική: Μεθώνης 8, διαμ. 101, 1070 Λευκωσία, Τ.Κ. 16077, 2085 Λευκωσία, Τηλ.: 22678666, Φαξ: 22678664, email: info@financialmirror.com, ιστοσελίδα: www.financialmirror.com, εκδίδεται από την Eταιρεία Financial Mirror Ltd, ιδρύθηκε το 2000, ελληνική ηλεκτρονική εφημερίδα σε μορφή PDF, Κατά Νόμον Υπεύθυνος: Masis der Parthogh.


  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

  Θάρρος: (Δευτέρα), Τ.Κ. 27628, 2431 Λευκωσία, Δανάης 14Α, Έγκωμη, 2408 Λευκωσία, Τηλ.: 22356676 Φαξ: 22356701, email: newsmaxi@spidernet.com.cy, ιστοσελίδα: http://www.maxinewspaper.com, ιδρύθηκε το 1961, ελληνική, δεξιά, Ιδρυτής: Νίκος Σαμψών, Γενικός Διευθυντής: Μίνα Σαμσών, εκδίδεται από την εταιρεία «ATPΩTOΣ» Λτδ., Αρχισυντάκτρια: Φρόσω Γεωργίου, Συντάκτες: Χάρης Φουρνίδης, Σοφη Ορφανίδου, Ελένη Χαραλάμπους, Αννίτα Νικολάου, Μαίρη Πιερίδου, Σούλα Ορφανίδου, Πολιτιστικός Συντάκτης: Μαίρη Πιερίδου, Αρχισυντάκτης Αθλητικού Τμήματος: Τρύφωνας Τρύφωνος, Κατά Νόμον Υπεύθυνη: Βέρα Ν. Σαμψών.

  Αντίλογος: (Παρασκευή), Ηλία Παπακυριακού 24, Πολ. Δάφνη, διαμ. 102, 1ος όροφος, Ακρόπολη, Λευκωσία, Τ.Κ. 28685, 2081 Λευκωσία, Τηλ.: 22491400, Φαξ: 22491230, email: antilogos@cytanet.com.cy, ιδρύθηκε το 1999, ελληνική, ανεξάρτητη, εκδίδεται από την Εταιρεία ΔΡΟΣΙΣΤΗΣ Εκδοτική Λτδ, Διευθυντής/Εκδότης: Ανδρέας Καουρής, Αρχισυντάκτης: Πανίκος Πέτσας, Κατά Νόμον Υπεύθυνος: Αντρέας Καουρής.

  Εργατική Φωνή: (Τετάρτη), Τ.Κ. 25018, 1306 Λευκωσία, Μέγαρο ΣΕΚ, Λεωφ. Στροβόλου 11, 1306 Λευκωσία, Τηλ.: 22849849, Φαξ: 22849858, email: sek@sek.org.cy ιδρύθηκε το 1947, ελληνική, Όργανο της Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Κύπρου (ΣΕΚ), Διευθυντής: Νίκος Μωυσέως , Αρχισυντάκτης: Ξενής Ξενοφώντος.

  Εργατικό Βήμα: (Τετάρτη), Τ.Κ. 21185, 1514 Λευκωσία, Αρχέρμου 29, 1045 Λευκωσία, Τηλ.:22866400, Φαξ: 22866481, email: ergatiko-vima@peo.org.cy, ιδρύθηκε το 1956, ελληνική, Εκφραστικό Όργανο της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας (ΠΕΟ), Διευθυντής: Λευτέρης Γεωργιάδης, Αρχισυντάκτης: Νεόφυτος Παπαλαζάρου.

  Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης: Κυβερνητικό Τυπογραφείο, Μιχαλάκη Καραολή, 1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, φαξ: 22303175, ιστοσελίδα: www.mof.gov.cy/gpo, ιδρύθηκε το 1960, ελληνική, εκδίδεται από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο Κύπρου (Τακτικές εκδόσεις κάθε Παρασκευή).

  Αθλητικό Βήμα: (Κυριακή), Τ.Κ. 23899, 1687 Λευκωσία, Αδώνιδος 3, Μακεδονίτισσα, 2400 Λευκωσία, Τηλ.: 22352301, 22351050, Φαξ: 22352583, email: athlvima@logosnet.cy, ιδρύθηκε το 1981, ελληνική, Διευθύνεται από Συντακτική Επιτροπή, Αρχισυντάκτης/Κατά Νόμον Υπεύθυνος: Aντρος Γονατάς.

  Τριφύλλι: (Κυριακή - Αθλητική), Βίκτωρος Ουγκώ 6, Στρόβολος, 2059 Λευκωσία, Τηλ.: 22429977, email: trifilli@cytanet.com.cy, ιδρύθηκε το 1973, ελληνική, Διευθυντής/Κατά Νόμον Υπεύθυνος: Σ. Κοτσώνης.

  Αθλητική της Κυριακής: (Κυριακή), Δημοσθένη Σεβέρη 53, διαμ. 9, 1080 Λευκωσία, Τηλ.: 22664344, Φαξ: 22664543, email: fellouka@cytanet.com.cy, ιδρύθηκε το 1996, ελληνική, Αθλητική, Διευθυντής/Κατά Νόμον Υπεύθυνος: Παναγιώτης Φελλούκας, Αρχισυντάκτης: Νίκος Νικολάου.

  Αθλητική Πάφος: (Τρίτη), Αλκιβιάδη Ιεροκιπιώτη 3 Άρμου, 8500 Πάφος, Τηλ.: 26930741, 99699127, Φαξ: 26930741 email: athlitikipaphos@cytanet.com.cy, ιδρύθηκε το 2003, ελληνική, εκδίδεται από την εταιρεία Σ. Γ. Αθλητική Πάφος Λτδ, Διευθυντής / Αρχισυντάκτης: Στέλιος Κωνσταντίνου, Κατά Νόμον Υπεύθυνος: Γιώργος Σαββίδης.

  Σούπερ Aγγελίες: (Πέμπτη), Eβδομαδιαία διαφημιστική εφημερίδα, ιδρύθηκε το 1994, Ιφιγενείας 31, 4ος όρ., 2007 Στρόβολος, T.K. 23707, 1686 Λευκωσία, Tηλ.: 22453444, Φαξ: 22355919, email: aggelies@cytanet.com.cy, ελληνική, εκδίδεται από την ProPress Publications Ltd. Διευθυντής: Aνδρέας Ποντίκης

  Xρυσές Eυκαιρίες: (Παρασκευή), πολυεφημερίδα των δωρεάν αγγελιών για διάφορες αγοραπωλησίες, Σπύρου Κυπριανού 14, Άγιοι Ομολογητές, 2ος Όρ., 1075 Λευκωσία, Tαχ. Kιβ. 26560, 1640 Λευκωσία, Tηλ.: 22469999, Φαξ.: 22469988, email: eykairia@cytanet.com.cy, ιδρύθηκε 1994, ελληνική, εκδίδεται από την εταιρεία P.J.P. Chrises Angelies Publishing Ltd., Αρχισυντάκτρια/Κατά Νόμο Υπεύθυνη: Γεωργία Ηγ. Ευριπίδου, Συντάκτες: Μίλτος Μιλτιάδους, Μάριος Ηγουμένου.

  Eπικαιρότητες: (Πέμπτη), Nαυπλίου 1, 3025 Λεμεσός, T.Θ. 53094, 3300 Λεμεσός, Tηλ.: 25745496, 25356483, Φαξ.: 25745497, email: epikairotites@cytanet.com.cy, ιδρύθηκε το 1997, ελληνική, εκδίδεται από την εκδοτική εταιρεία «Kάπα Έψιλον Λτδ», Yπεύθυνος έκδοσης: Kυριάκος Γιαννόπουλος.

  Δημόσιος Υπάλληλος: (Πέμπτη), Λεωφόρος Δημοσθένη Σεβέρη 3, 1066 Λευκωσία, Τηλ.: 22844444, 22844456/7,Φαξ: 22665199, 22668639, ελληνική, εκδίδεται από την Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων, ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

  Επιλογές της Πάφου: (Σάββατο), Νίκου Νικολαΐδη 3, Γρ. 3, 8010 Πάφος, Τηλ.: 26944183, Φαξ: 26934964, email: epiloges@cytanet.com.cy, ιδρύθηκε το 1993, ελληνική, Κατά Νόμον Υπεύθυνη: Αντριάνα Φαρμάκη.

  Φωνή της Πάφου: (Σάββατο), Κινύρα 7 και γωνία Κοροίβου, Συγκρότημα Γαλαξίας, Γρ. 304, 8011 Πάφος, Τηλ.: 26953743, Φάξ: 26953745, email: paphoni@cytanet.com.cy, ελληνική, ιδρύθηκε το 1995, Κατά Νόμον Υπεύθυνος: Δρ Μιχάλης Μούντης.

  Εβδομαδιαία Λεμεσός: (Παρασκευή), Λεωφ. Ομονοίας 67, Εύης Κορτ, γρ. 1, 3052 Λεμεσός, Τηλ.: 25877464, 99531004, Φαξ: 25565325, email: elemesos@cytanet.com.cy, ιστοσελίδα: www.elemesos.com.cy, ιδρύθηκε το 2002, ελληνική, Διευθυντής Σύνταξης/ Κατά Νόμον Υπεύθυνος: Παναγιώτης Στυλιανού.

  To Kυπριακό Ποντίκι: (Παρασκευή), Αρμενίας 35, πολ. ΖΗΤΑ, διαμ.601, Στρόβολος, 2003 Λευκωσία, Τηλ.: 22673111, Φαξ: 22673613, Email: pontiki@logosnet.cy.net, ιστοσελίδα: www.pontikicy.com, ιδρύθηκε το 2003, ελληνική, Εκδότης/ Κατά Νόμον Υπεύθυνος: Κώστας Βαλανίδης, Διευθυντής: Μάριος Παπαηλίας, Υπεύθυνος Σύνταξης: Γιώργος Γεωργίου.

  Αδέσμευτος της Πάφου: (Σάββατο), Τ. Παστίδη 2, 8047 Πάφος, Τηλ.: 26822444/5, Φαξ: 26952999,email: adesmeftos@cytanet.com.cy, ιστοσελίδα:www.adesmevtos.net ιδρύθηκε το 2003, ελληνική, Εκδότης/Κατά Νόμον Υπεύθυνος: Αντρέας Χριστοδούλου.

  Δυτικά Προάστια: (Σάββατο), Αγίου Σύλα 8Α, Ύψωνας, Τ.Κ. 70070, 4160 Λεμεσός, Τηλ.: 25714546, 99446788, Φαξ: 25714647, email: ypsonasfiesta@cytanet.com.cy ιδρύθηκε το 2006, Εκδότης /Κατά Νόμο Υπεύθυνος: Σωφρόνης Κλείτου.

  Η Καθημερινή: (Κυριακή), Νίκου Κρανιδιώτη 7Ε, 3ος όρ., 2411 Έγκωμη, Λευκωσία, Τηλ.: 22472500, Φαξ: 22472550, 22472540, email: info@kathimerini.com.cy , ελληνική, ιδρύθηκε το 2008, Πρόεδρος Δ.Σ.: Κώστας Ιορδανίδης, Διευθύνων Σύμβουλος: Δημήτρης Λοττίδης, Διευθυντής: Ανδρέας Παράσχος, Αρχισυντάκτης: Γιάννης Αντωνίου, Οικονομικός Συντάκτης: Μιχάλης Περσιάνης, Πολιτιστικά: Κώστας Σωτηρόπουλος, Αθλητικά: Ντίνος Φοινικαρίδης, Κατά Νόμο Υπεύθυνος: Δημήτρης Λοττίδης.

  ΑΠΟΕΛ: (Εβδομαδιαία), Τ.Κ. 23694, 1685 Λευκωσία, Τηλ.: 22460217, 22517161, 99439455, Φαξ: 22323942, email: ads@kronospublic.com , ελληνική, αθλητική, ιδρύθηκε το 2009 από την Εκδοτική Εταιρεία Περιοδικός Τύπος ΛΤΔ, Αρχισυντάκτης: Τρύφωνας Τρύφωνος, Κατά Νόμο Υπεύθυνος: Κυριάκος Λοϊζίδης.

  Cyprus Weekly: (Παρασκευή), Τ.Κ. 24977, 1306 Λευκωσία, Τηλ.: 22744400, Φαξ: 22668665, 22590252, email: info@cyprusweekly.com.cy , ιστοσελίδα: http://www.cyprusweekly.com.cy, ιδρύθηκε το 1979, αγγλική, ανεξάρτητη, Διευθυντές: Άλεξ Ευθυβούλου, Aνδρέας Χατζήπαπας, Αρχισυντάκτης: Martyn Henry, Πολιτικός Συντάκτης: Ανδρέας Χατζήπαπας, Οικονομικός Συντάκτης: Μπούλη Χατζηϊωάννου, Αθλητικός Συντάκτης: Ντίνος Κοζάκος, Κατά Νόμον Υπεύθυνος:

  Financial Mirror: (Τετάρτη), Μεθώνης 8, διαμ. 101, 1070 Λευκωσία, Τ.Κ. 16077, 2085 Λευκωσία, Τηλ.: 22678666, Φαξ: 22678664, email: masis@financialmirror.com, ιστοσελίδα: www.financialmirror.com, ιδρύθηκε το 1993, Aγγλική/Ελληνική, Eκδίδεται από την Eταιρεία Financial Mirror Ltd, Διευθυντές: Masis der Parthogh, Shavasb Bohdjalian. Kατά Nόμον Yπεύθυνος: Masis der Parthogh. Cyprus Business Forum:(μηνιαίο ένθετο), Eκδίδεται από την Eταιρεία Financial Mirror Ltd.

  Europe-Cyprus:(Πέμπτη), Τηλ.: 25581133, 99853258, Φαξ: 25582749, Email: avsi@cytanet.com.cy, ιδρύθηκε to 2004, ρωσική, εκδίδεται από την εταιρεία Sanadelfi Ltd.

  Πόπκα: (Παρασκευή), Τ.Κ. 41091, Λάρνακα 6309, Τηλ.: 24648090, Φαξ: 24648089, email: benzar@spidernet.com.cy, ιδρύθηκε το 1999, ρωσική, εκδίδεται από την εταιρεία Ben Publishing Ltd, Κατά Νόμον Υπεύθυνος: Valentin Benzar.

  Cyprus Advertiser: (Παρασκευή), Ευαγόρα Παλληκαρίδη 8, 3106 Λεμεσός, Τ.Κ.58236, 3732 Λεμεσός, Τηλ.: 25582120, Φαξ: 25584920, email: info@cyprusadvertiser.com, ρωσική, εκδίδεται από την εταιρεία N.G. Cyprus Advertiser Ltd.

  City: (Παρασκευή), Λεωφ. Αρχαγγέλου 31, Στρόβολος, Τ.Κ. 23477, 1683 Λευκωσία, Τηλ.: 22580580, 22580404, email: info@cityfreepress.com.cy, ιδρύθηκε το 2006, Κατά Νόμο Υπεύθυνος: Μιχάλης Χατζηπαντέλας.

  Middle East Economic Survey: (Δευτέρα), Τ.Κ. 24940, 1355 Λευκωσία, Τηλ.: 22665431, Φαξ: 22671988, email: info@mees.com , αγγλική, ιδρύθηκε το 1957.

  Espresso: (Εβδομαδιαία), Κέννεντυ 12, Kennedy Business Center 12-14, 1087 Λευκωσία, Τηλ.: 22668633, Φαξ: 22668688, email:espressocyprus@espressonews.gr ελληνική, ιδρύθηκε το 2008 από την εταιρεία DPG Daily Press Publications LTD, Γενικός Διευθυντής: Χρίστος Μουλίνος, Σύμβουλος Έκδοσης: Μίλτος Καρατζάς, Αρχισυντάκτρια: Γιώτα Δημητρίου, Κατά Νόμο Υπεύθυνος: Παρασκευή Σταύρου.

  Κατάλογοι με τις δεκαπενθήμερες, μηνιαίες, διμηνιαίες, τριμηνιαίες ή ακανόνιστης κυκλοφορίας εφημερίδες, καθώς επίσης με τα εβδομαδιαία, δεκαπενθήμερα, μηνιαία, διμηνιαία, τριμηνιαία ή ακανόνιστης κυκλοφορίας περιοδικά υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών www.moi.gov.cy/pio.

  ΡΑΔΙΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
  Η ανεξάρτητη ραδιοφωνία εμφανίστηκε στην Κύπρο το 1990 και οι πρώτοι ανεξάρτητοι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί άρχισαν να λειτουργούν το 1993, μετά την έγκριση της σχετικής νομοθεσίας. Μέχρι τότε στην Κύπρο λειτουργούσε μόνο το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (Ρ.Ι.Κ), ως ημικρατικός οργανισμός. Σήμερα, λειτουργούν στην Κύπρο 16 τηλεοπτικοί σταθμοί (περιλαμβανομένων 2 συνδρομητικών και 2 δημόσιων καναλιών) και 55 ραδιοφωνικοί σταθμοί (περιλαμβανομένων 4 δημόσιων καναλιών). Το σύνολο των 71 ραδιοτηλεοπτικών σταθμών που λειτουργούν και εκπέμπουν στην Κύπρο, αποτελείται από 8 παγκύπριους και 8 τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και 13 παγκύπριους, 36 τοπικούς και 6 μικρούς τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

  ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
  Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου είναι ανεξάρτητος φορέας, ο οποίος συστάθηκε βάσει του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(Ι) του 1998 (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και αποτελεί το αρμόδιο ρυθμιστικό όργανο, όσον αφορά στη ρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου στην Κύπρο. Την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης απαρτίζουν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και πέντε μέλη, οι οποίοι διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο για περίοδο έξι ετών και τις υπηρεσίες της στελεχώνει το υπαλληλικό προσωπικό, με επικεφαλής τον Διευθυντή, ως το ανώτατο εκτελεστικό της όργανο.
  Η λειτουργία, οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες της Αρχής καθορίζονται στον πιο πάνω ιδρυτικό της Νόμο, ενώ στους περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμούς του 2000 (Κ.Δ.Π 10/2000) ορίζεται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία με βάση την οποία η Αρχή διεξάγει τη διερεύνηση και την εξέταση παραβάσεων από τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Στους Κανονισμούς εντάσσεται ο Κώδικας Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας και ο Κώδικας για θέματα διαφημίσεων και χορηγίας. Οι Κανονισμοί περιλαμβάνουν, επίσης, εκτενείς πρόνοιες για τις αρχές και τους κανόνες με τους οποίους πρέπει να συνάδει το περιεχόμενο των εκπομπών των σταθμών.
  Στόχος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης είναι η ρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου στην Κύπρο ούτως ώστε να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον μέσω της προστασίας θεμελιωδών αγαθών όπως:

  • Του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης (το οποίο επιβάλλεται να ασκείται κατά τρόπο που να μην παραβιάζονται τα δικαιώματα των άλλων).
  • Της ελεύθερης και πολυφωνικής πληροφόρησης (απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαμόρφωση άποψης και λήψη απόφασης).
  • Της διαφάνειας ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς των σταθμών, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία μονοπωλίων.

  Αρμοδιότητες της Αρχής
  • Χορηγεί (και επίσης ανανεώνει, τροποποιεί και ανακαλεί) άδειες για την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, βάσει κριτηρίων που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος μέσα από την προσφορά πληροφόρησης, μόρφωσης, ψυχαγωγίας και την προαγωγή του πολιτισμού.
  • Εξετάζει αυτεπάγγελτα ή έπειτα από παράπονα πολιτών ή φορέων πιθανές παραβάσεις της Νομοθεσίας από τους σταθμούς και επιβάλλει κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο, αφού ακούσει τις θέσεις των ενδιαφερομένων. Οι κυρώσεις που δύναται να επιβάλει η Αρχή είναι: σύσταση, προειδοποίηση, διοικητικό πρόστιμο, προσωρινή αναστολή λειτουργίας σταθμού και σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάκληση της άδειας λειτουργίας σταθμού.
  • Μεριμνά για την προστασία των ανηλίκων από προγράμματα που ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη σωματική, την πνευματική ή την ηθική τους ανάπτυξη, καθώς και για την ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας.
  • Ρυθμίζει την παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών και ελέγχει τη συμμόρφωση των σταθμών με το δίκαιο που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις πρόνοιες του Νόμου, των Κανονισμών και των όρων της άδειάς τους (τεχνικές προδιαγραφές, προσωπικό, ποιότητα προγραμμάτων, διαφήμιση).
  • Ελέγχει το πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς των σταθμών, με σκοπό τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της διαφάνειάς τους και τον αποκλεισμό τάσεων συγκέντρωσης ιδιοκτησίας ή δημιουργίας μονοπωλίων.
  • Μεριμνά ώστε να υπάρχει πολιτική και πολιτιστική πολυφωνία και η δυνατότητα πρόσβασης και επιλογής πηγών πληροφόρησης και προγραμμάτων επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας.
  • Εξασφαλίζει τη δημοσιογραφική και δημιουργική ανεξαρτησία των εργαζομένων στους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς.
  • Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στο τομέα της ραδιοτηλεόρασης και υποβάλλει εισηγήσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο για βελτίωση, εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της ισχύουσας νομοθεσίας και για την εναρμόνισή της με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.
  • Ασκεί (από τον Απρίλιο του 2004) μερικό έλεγχο και στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, βάσει του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου Κεφ.300Α (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).

  Σχέσεις της Αρχής με Διεθνή Σώματα
  Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, διατηρεί στενές σχέσεις και συνεργάζεται με οργανισμούς του εξωτερικού, κυρίως ευρωπαϊκών χωρών, προκειμένου να παρακολουθεί από κοντά τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της ραδιοτηλεόρασης και να συμμετέχει σε συνέδρια και διασκέψεις για θέματα της αρμοδιότητάς της.
  Η Αρχή είναι μέλος σε δυο σημαντικούς Οργανισμούς:
  Ευρωπαϊκή Ένωση Ρυθμιστικών Αρχών (European Platform of Regulatory Authorities – EPRA)
  Η Αρχή έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρυθμιστικών Αρχών (EPRA), τον Φεβρουάριο του 1999. Στο Συμβούλιο αυτό συμμετέχουν εκπρόσωποι Ρυθμιστικών Αρχών Ραδιοτηλεόρασης από 39 χώρες της Ευρώπης. Σκοπός του Οργανισμού είναι η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών μεταξύ των εκπροσώπων των διαφόρων χωρών-μελών. Ο Οργανισμός αποτελεί πλατφόρμα για συζήτηση κοινών θεμάτων και τρόπων επίλυσης των κοινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Ρυθμιστικές Αρχές στο χώρο των Ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Μέλη του οργανισμού είναι όλες οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης και σημαντικός αριθμός χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο της Ευρώπης επίσης συμμετέχουν στις συναντήσεις της ΕΡRΑ, ως Μόνιμοι Παρατηρητές.
  Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου συμμετέχει ανελλιπώς στις συναντήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρυθμιστικών Αρχών που πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο σε χώρες οι οποίες είναι Μέλη του Οργανισμού.
  Μεσογειακό Δίκτυο Ρυθμιστικών Αρχών (Mediterranean Network of Regulatory Authorities)
  Το Μεσογειακό Δίκτυο Ρυθμιστικών Αρχών ιδρύθηκε το 1997 στη Βαρκελώνη και παρέχει μια πλατφόρμα για συζήτηση και ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων πάνω σε θέματα ρύθμισης στο μεσογειακό χώρο. Η αποστολή του Δικτύου είναι η ενδυνάμωση των πολιτιστικών και ιστορικών δεσμών μεταξύ των μεσογειακών χωρών, καθώς επίσης η ενθάρρυνση και η προαγωγή της μεσογειακής πολιτιστικής ταυτότητας.
  Η Κύπρος, μέσω της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, έγινε Μέλος του Δικτύου στο 4ο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Νάπολη τον Ιούλιο του 2000. Ταυτόχρονα συμμετέχει ως μέλος της Γενικής Γραμματείας του Δικτύου, την οποία επίσης απαρτίζουν η Γαλλία, η Καταλονία και το Μαρόκο.
  Σήμερα, μέλη του Δικτύου είναι οι Ρυθμιστικές Αρχές της Γαλλίας, Πορτογαλίας, Ιταλίας, Ελλάδας, Καταλονίας, Κύπρου, Μάλτας, Τουρκίας, Αλβανίας, Ισπανίας, Μαρόκου, Ισραήλ, Σερβίας, Ανδαλουσίας, Ιορδανίας, Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, Μαυριτανίας, Λιβάνου και Τυνησίας.
  Ιστοσελίδα Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου: www.crta.org.cy
  ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

  ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

  ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

  ΡΙΚ Οδός ΡΙΚ, Αγλαντζιά, 2120 Λευκωσία Τ.Θ.24824, 1397 Λευκωσία Τηλ: 22-862000 Φαξ: 22-331139

  ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

  ΑΝΤΕΝΝΑ Οδός Μεγάρων 5, Στρόβολος Τ.Θ.20923, 1665 ΛευκωσίαΤηλ.: 22-200200 Φαξ:22-200027/25
  ΑΛΦΑ Οδός Αρχ. Κυπριανού 5,Λατσιά, 2235 ΛευκωσίαΤ.Θ.12669, 2251 Λευκωσία
  Τηλ.: 22-471555 Φαξ : 22-571909
  LTV Οδός Διογένους 1, Block C, 4ος όροφος,Έγκωμη, 2404 Λευκωσία
  Τ.Θ.25614, 1311 Λευκωσία Τηλ.: 22-357272 Φαξ: 22-354622
  MEGA Οδός Αγίου Αυγουστίνου 20, Αρχάγγελος, 2054 Στρόβολος, Τ.Θ.27400,
  1644 Λευκωσία Τηλ.: 22-477777 Φαξ : 22-477737
  SIGMA Λεωφ. Αρχαγγέλου 31, Μέγαρο ΔΙΑΣ, Παρισσινός, 2054 Στρόβολος, Τ.Θ.21836, 1513 Λευκωσία Τηλ.: 22-580100 Φαξ : 22-580252
  CNC (CYPRUS NEW CHANNEL) PLUS TV Λεωφ. Λεμεσού 2, Aluminium Tower, 1ος όροφος, 2003 Αγλαντζιά, Λευκωσία.Τηλ.: 22-600600 Φαξ : 22-600400

  ΤΟΠΙΚΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

  ΛΕΥΚΩΣΙΑ
  FRED TV
  Οδός Δημήτρη Χάματσου 13, Παλλουριώτισσα, ΛευκωσίαΤ.Θ.24729, 1303 Λευκωσία
  Τηλ.: 22-347981 22-347806 Φαξ : 22-349262

  ΛΕΜΕΣΟΣ
  NEW EXTRA
  Οδός Αλεβίζου Τάσου 38, Ζακάκι, 3046 Λεμεσός Τ.Θ.53665, 3046 Λεμεσός Τηλ.: 25-715111
  Φαξ : 25-715333 25-397399
  CAPITAL TV
  Γωνία Γεωργίου Αβέρωφ αρ. 36 &Γεωργίου Φραγκούδη 2, Άγιος Ιωάννης,3061 Λεμεσός, Τ.Θ.55633, 3781 Λεμεσός Τηλ.: 25-577577 Φαξ : 25-568122
  NIMONIA TV
  Οδός Φραγκλίνου Ρούσβελτ 181, Ζακάκι, 3045 Λεμεσός Τηλ: 25736532 Φαξ : 25-200145

  ΛΑΡΝΑΚΑ
  VOX TV
  Λεωφ. Στρατηγού Τιμάγια 68,Nicolaides Shopping City, Angelos Court, 5ος όροφος, 6051 Λάρνακα, Τ.Θ.40372, 6304 Λάρνακα Τηλ.: 24-662701 Φαξ : 24-639869

  ΠΑΦΟΣ
  ΠΑΦΟΣ ΤV
  Λεωφ. Νίκου Νικολαϊδη 16 8068 Πάφος, Τ.Θ.62552, 8068 Παφός Τηλ.: 26-944867
  Φαξ : 26-947377
  ΩΜΕΓΑ ΤV
  Γωνία Γρίβα Διγενή και Φιλικής Εταιρείας 1, 1ος όροφος, 8047 Πάφος, Τ.Θ.60068, 8100 Πάφος Τηλ.: 26-939696 Φαξ : 26-222263
  MAGIC ΤV PRODUCTIONS
  Οδός Κορυτσάς αρ. 5, 8010 Πάφος Τηλ.: 26-936537 Φαξ : 26-933545

  ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

  ΡΙΚ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Οδός ΡΙΚ, Αγλαντζιά, 2120 Λευκωσία Τ.Θ.24824, 1397 Λευκωσία Τηλ: 22-862000 Φαξ: 22-331139
  ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΑΝΤΕΝΝΑ FM Οδός Μεγάρων 5, Στρόβολος Τ.Θ.20923, 1665 Λευκωσία
  Τηλ.: 22-200200 Φαξ : 22-200027
  ΡΑΔΙΟ ΑΘΗΝΑ Οδός Νέας Έγκωμης 8, Βιομηχανική Περιοχή Έγκωμης, 2409 Λευκωσία Τηλ.: 22-356920 Φαξ : 22-356918
  ΡΑΔΙΟ AΣΤΡΑ Λεωφ. Αθαλάσσης 145, Στρόβολος 2015 Λευκωσία Τηλ.: 22-368888
  Φαξ : 22-319262
  ΡΑΔΙΟ ΣΦΑΙΡΑ (ΚΥΠΡΟΣ) Οδός Διογένους 1, Block B, 1ος όροφος, 2404 Έγκωμη, Τ.Θ.21094, 1501 Λευκωσία Τηλ.: 22-744968 Φαξ : 22-744068
  ENERGY 107,6 FM Οδός Αγίας Παρασκευής 23, Πολυκατοικία «ΚΑΡΑΝΤΟΚΗ», Διαμ.12, 2002 Λ/σία Τ.Θ.22108 1518 Λευκωσία Τηλ.: 22-466966 Φαξ : 22-379944
  Ο ΛΟΓΟΣ Οδός Αγίου Αυγουστίνου 20, Αρχάγγελος, 2054 Στρόβολος, Τ.Θ.27400,
  1644 Λευκωσία Τηλ.: 22-477965 Φαξ : 22-352349
  ΡAΔΙΟ ΠΡΩΤΟ Λεωφ. Αρχαγγέλου 31, Μέγαρο ΔΙΑΣ, Παρισσινός, 2054 Στρόβολος, Τ.Θ.21836, 1513 Λευκωσία Τηλ.: 22-580400 Φαξ : 22-580429
  SUPER FM Οδός Άννης Κομνηνής 4, Μέγαρο Σολέα, 6ος όροφος, 1060 Λευκωσία, Τ.Θ.22795, 1524 Λευκωσία Τηλ.: 22-460150 Φαξ : 22-769516
  ΣΤ. ΚΑΝAΛΙ ΕΞΙ Οδός Ειρήνης 69, 3041 Λεμεσός, Τ.Θ. 54845, 3728 Λεμεσός
  Τηλ.: 25-820500 Φαξ : 25-820550 25-820551

  ΤΟΠΙΚΟΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

  ΛΕΥΚΩΣΙΑ
  TOP FM Οδός Λουκή Ακρίτα 19, 1ος όροφος, Άγιος Ανδρέας, 1100 Λευκωσία, Τ.Θ.24090 1701 Λευκωσία Τηλ.: 22-777340 Φαξ : 22-772172 22-385767
  ΡΑΔΙΟ FREDERICK Οδός Δημήτρη Χάματσου 13, Παλλουριώτισσα, Λευκωσία Τ.Θ. 24729, 1303 Λευκωσία Τηλ.: 22-347805 Φαξ : 22-349080
  KLIK FM RADIO TV Οδός Σουλίου 1, γραφείο 201, 2018 Στρόβολος, Λευκωσία Τ.Θ. 22050, 1517 Λευκωσία Τηλ.: 22-818283 Φαξ : 22-676899
  ΖΕΝIΘ 96,4 FM STEREO Οδός Χαλκάνωρος 56, Διαμ.102, 2540 Δάλι, Λευκωσία, Τ.Θ.11064, 2550 Δάλι, Λευκωσία Τηλ.: 22-525263 22-525264 Φαξ : 22-525208
  RADIO DEEJAY ATHENS Οδός Νίκου Κρανιδιώτη 7Ε, 3ος όροφος, Δ. Μιχαήλ Tower 5, Λευκωσία Τηλ.: 22-472472 Φαξ : 22-472451
  AΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Οδός Θερμοπυλών 11, 2007 Στρόβολος,Τ.Θ.28603, 2081 Λευκωσία Τηλ.: 22-350519 22-421168 Φαξ : 22-496067
  FM 94.4 Λεωφ. Ευαγόρου Α΄ & Ομήρου, Μέγαρο Χατζησάββα, 5ος όροφος, Γραφείο 2Δ/22, Λευκωσία Τηλ.: 22-661789 Φαξ : 22-661789
  MIX FM Οδός Ανδρέα Αβρααμίδη 23, 3ος όροφος, 2024 Λευκωσία Τηλ.: 22-463220Φαξ : 22-463221
  KISS FM Οδός Σουλίου 1, γραφείο 202, 2018 Στρόβολος, Λευκωσία Τ.Θ. 22522, 1522 Λευκωσία Τηλ.: 22-669999 Φαξ : 22-667989
  ΚΑΝΑΛΙ 7 Οδός Ζήνωνος Κιτιέως 9, 3ος όροφος, Έγκωμη, 2406 Λευκωσία, Τ.Θ.23257 1680 Λευκωσία Τηλ.: 22-669512 Φαξ : 22-669604
  ΡΑΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Οδός Λυκούργου 1, Στρόβολος, 2001 Λευκωσία Τηλ.: 99-628221 Φαξ : 22-442192

  ΛΕΜΕΣΟΣ
  SKYLINE RADIO FM Λεωφ. Μακαρίου Γ’ 140 και Γωνία Ιωάννη Τσίρου, Πολυκ. Ραπτόπουλου, 2ος όρ, 3021 Λ/σός, Τ.Θ.56140, 3304 Λ/σός Τηλ.: 25-732031 Φαξ : 25-732938
  ΡΑΔΙΟ CAPITAL Γωνία Γεωργίου Αβέρωφ αρ. 36 &Γεωργίου Φραγκούδη 2, Άγιος Ιωάννης,3061 Λεμεσός, Τ.Θ.55633, 3781 Λεμεσός Τηλ.: 25-577577 Φαξ : 25-568122
  ΑΠ. ΑΝΤΡΕΑΣ Οδός Ενώσεως 6, 3041 Λεμεσός Τ.Θ.56091, 3304 Λεμεσός Τηλ.: 25-820780 Φαξ : 25-820778
  FLASH FM Οδός Πάφου 13, Alexandrian Tower, γραφείο 402, Ομόνοια, Λεμεσός Τ.Θ.54612, 3726 Λεμεσός Τηλ.: 25-828555 Φαξ : 25-342111
  ΡΑΔΙΟ ΑΜΟΡΕ Οδός Ρήγα Φεραίου & Ανδρέα Ζάκου (γωνία), Χριστίνα Σέντερ, Διαμ.104, 1ος όροφος, Τ.Θ.58256, 3732 Λεμεσός Τηλ.: 25-570177 Φαξ : 25-562378
  MELODY RADIO Λεωφ. Μακαρίου Γ’ 87Β, 3020 Λεμεσός Τηλ.: 25-730882 Φαξ : 25-386170
  COAST FM Οδός Ολυμπίου, Θέμις Tower, Σουίτα 401, 3035 Λεμεσός Τηλ.: 25-350914 Φαξ : 25-350916
  CHOICE RADIO Οδός Πάφου 13, Alexandrian Tower, γραφείο 401, Ομόνοια, Λεμεσός Τηλ.: 25-820820 Φαξ : 25-343435
  EXTRA RADIO FM STEREO Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου 317G, Kanika Business Centre, 1ος όροφος, αρ. γραφείου 11, 3105 Λεμεσός Τηλ.: 25-588180 Φαξ : 25-588330
  RADIO GYGAS SPORTS 1 Οδός Αθηνών 4, Elba Court, Διαμ.302, 3041 Λεμεσός Τηλ.: 25-828860 Φαξ : 25-828944

  ΛΑΡΝΑΚΑ
  N.N. RADIO FM Λεωφ. Στρατηγού Τιμάγια 68, ΝικολαϊδηςShopping City, Angelos Court, 6ος όροφος, 6052 Λάρνακα, T.Θ.42649, 6501 Λάρνακα
  Τηλ.: 24-635500 24-635503Φαξ : 24-635506
  ΡΑΔΙΟ MAGIC Λεωφ. Ελευθερίας 125, Διαμ. 301, 3ος όροφος, Πολυκατ. Μάριου Πέτρου,7101 Τ.Θ.41009, 6308 Λάρνακα Τηλ.: 24-813388 Φαξ : 24-813390
  P.E.G.ΡΑΔΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑ Λεωφ. Στρατηγού Τιμάγια 7Μέγαρο Καρεκλά, 2ος όροφος, Διαμ.21 6064 Λάρνακα Τηλ.: 24-819619 Φαξ : 24-819622
  M & K MEGA RADIO Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 21, 6046, Κτίριο Σώζου, 2ος όροφος, Διαμ.201, Τ.Θ.40781, 6307 Λάρνακα Τηλ.: 24-642204 Φαξ : 24-642200
  ΤΟΑ Οδός Αποστολίδου 10, 6021 Λάρνακα (Ιερά Μητρόπολη Κιτίου) Τηλ.: 24-651023 Φαξ : 24-664684
  ΡΑΔΙΟ ΚΑΜΑΡΕΣ Οδός Αγ. Σάββα 5, Συνοικισμός Μακάριος ΙΙΙ 6040 Λάρνακα Τηλ.: 24-663311 Φαξ : 24-819496

  ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
  L.M.G.T. NAPA RADIO Οδός Δημοκρατίας 27, 5344 Αγία Νάπα, Τ.Θ.30294, 5344 Αγία Νάπα Τηλ.: 23-722000 Φαξ : 23-723858
  ΡAΔΙΟ GRECO Οδός Δημοκρατίας 27, 5344 Αγία Νάπα, Τ.Θ.30294, 5344 Αγία Νάπα τηλ.: 23-722000 23-722001 Φαξ : 23-723858
  G.K.H. ΠΟΛΙΤΕΙΑ FM Οδός Αντώνη Παπαδόπουλου 9, 1ος όροφος, 5282 Παραλίμνι, Τ.Θ.33318 5282 Παραλίμνι Τηλ.: 23-811110 Φαξ : 23-741241

  ΠΑΦΟΣ
  ΓΙΑΛΟΥΣΑ 71 ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ Γωνία Νικολαϊδη και Ελευθ. Βενιζέλου 54, 8021 Πάφος, Τ.Θ.60255, 8101 Πάφος Τηλ.: 26-941656 Φαξ : 26-947131
  ROCK FM Οδός Γαλατείας 7, Galatias Court 203, 8046 Πάφος Τηλ.: 26-822073 Φαξ : 26-822074
  ΡAΔΙΟ ΠYΡΓΟΣ Οδός Νικολάου Παπαγεωργίου 128, 2940 Κάτω Πύργος Τηλλυρίας Τηλ.: 26-522325 Φαξ : 26-522464
  POINT FM Λεωφ. Ευαγόρα Παλληκαρίδη 20 Τ.Θ.60276, 8021 Πάφος Τηλ.: 26-939523 Φαξ : 26-622634 26-949039
  E. L. RADIO COSMOS (PAPHOS) FM Λεωφ. Γρίβα Διγενή 16, 8047 Πάφος Τηλ.: 26-811336 Φαξ : 26-946546
  ‘ΟΡΙΩΝ’ΡΑΔΙΟ ΠΑΦΟΣ Γωνία Γρίβα Διγενή και Φιλικής Εταιρείας 1, 1ος όροφος, 8047 Πάφος, Τ.Θ.60068, 8100 Πάφος Τηλ.: 26-932811 Φαξ: 26-946229

  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΙΚΡΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

  ΛΕΥΚΩΣΙΑ
  ΡAΔΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Οδός Βίαντος 8, Στρόβολος, 2042 Λευκωσία Τηλ.: 22-423295 22-510658
  ΡAΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑ Οδός Λευκωσίας 7, 2573 Ποταμιά Τ.Θ.22313, 1520 Λευκωσία Τηλ.: 22-674141 Φαξ : 22-673388
  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΩΝΗ Λεωφ. Αγλαντζίας 12, Κτίριο Αθηνά, 1ος όροφος, Λευκωσία, Τ.Θ.20537, 1678 Λευκωσία Τηλ.: 22-892596 Φαξ : 22-894467
  RADIO GC SCHOOL FM Οδός Σταδίου 96 2057 Στρόβολος, Λευκωσία Τηλ.: 22-464400 Φαξ : 22-356468

  ΛΑΡΝΑΚΑ
  ΡAΔΙΟ ΖHΝΩΝ Λεωφόρος Γρηγόρη Αυξεντίου 29 Διαμ.672, 6021 Λάρνακα Τηλ.: 24-361241 Φαξ : 24-360240

  ΠΑΦΟΣ
  ΡAΔΙΟ ΛΥΣOΣ Λυσός, 8800 Πάφος Τηλ.: 26-817006 Φαξ : 26-817007 26-352134


  ΔΗΜΟΣΙΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
  ΡΙΚ1 ΡΙΚ 2
  Οδός ΡΙΚ, Αγλαντζιά, 2120 Λευκωσία Τ.Θ.24824, 1397 Λευκωσία
  Τηλ: 22-862000 Φαξ: 22-331139
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
  ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ
  Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου είναι η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Κυπριακής Δημοκρατίας.
  Το ΡΙΚ είναι πλήρες μέλος της ευρωπαϊκής οργάνωσης των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών European Broadcasting Union (EBU), που εδρεύει στη Γενεύη. Είναι, επίσης, μέλος του Κοινοπολιτειακού Συνδέσμου Ραδιοτηλεόρασης (CBA), της Οργάνωσης των Οπτικοακουστικών Οργανισμών των Μεσογειακών Κρατών (COPEAM) και της Οργάνωσης των Ευρωπαϊκών Περιφερειακών Ραδιοτηλεοπτικών Οργανισμών (CIRCOM). Είναι ακόμα ιδρυτικός μέτοχος του πανευρωπαϊκού τηλεοπτικού δικτύου Euro News.
  Σύμφωνα με το νόμο, το ΡΙΚ καθορίζεται ως ο παροχέας δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας στη Δημοκρατία που ανταποκρίνεται άμεσα στις δημοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας και στην ανάγκη να διασφαλιστεί ο πλουραλισμός, μεταξύ άλλων, των πολιτισμικών και γλωσσικών διαφορών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και που περιλαμβάνει την παροχή μιας ισορροπημένης δέσμης υπηρεσιών, που αποτελείται από ενημερωτικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκπομπές, προγράμματα κοινωνικής προσφοράς, εκπομπές που απευθύνονται στους απόδημους, καθώς και εκπομπές σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και πολιτικής άμυνας.
  Το ΡΙΚ είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Τη διοίκηση ασκεί 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που διορίζεται για τριετή θητεία από το Υπουργικό Συμβούλιο. Το ανώτατο εκτελεστικό όργανο είναι ο Γενικός Διευθυντής, του οποίου ο διορισμός γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και επικυρώνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.
  Τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία της ραδιοφωνίας στην Κύπρο έγιναν επί Αγγλοκρατίας της νήσου, την άνοιξη του 1951. Οι πρώτες ραδιοφωνικές εκπομπές μεταδόθηκαν στις 4 Οκτωβρίου 1953. Στην τηλεόραση οι πρώτες δοκιμαστικές εκπομπές έγιναν την 1η Οκτωβρίου 1957 και η επίσημη έναρξη έγινε στις 15 Οκτωβρίου. Με την ανεξαρτησία της Κύπρου το 1960, η «Κυπριακή Ραδιοφωνική Υπηρεσία» μετονομάστηκε σε «Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου».
  Χάρη στο δημιουργικό οργασμό που σημειώθηκε σε όλα τα τμήματα του ΡΙΚ μετά την ανεξαρτησία, το ΡΙΚ άρχισε να εξελίσσεται ραγδαία. Τα προγράμματα πλήθυναν, οι υπηρεσίες στελεχώθηκαν, ανεγέρθηκαν κτιριακές εγκαταστάσεις και εγκαταστάθηκαν πομποί και σταθμοί αναμετάδοσης. Οι ώρες εκπομπής πολλαπλασιάστηκαν και τώρα καλύπτουν ολόκληρο το 24ωρο, τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στην τηλεόραση. Φτάνουν σε όλη την υφήλιο, είτε μέσω της δορυφορικής εκπομπής RIKSAT είτε μέσω του Διαδικτύου (www.cybc.com.cy).

  Ραδιόφωνο
  Λειτουργούν σήμερα τέσσερα ξεχωριστά κανάλια, το καθένα με τη δική του ταυτότητα:
  • Το Πρώτο Πρόγραμμα (FM: 97.2MHz 92.4MHz 963 KHz) λειτουργεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1950. Σήμερα μεταδίδει στα ελληνικά ειδήσεις, επικαιρικές, πολιτιστικές, αθλητικές και μουσικές εκπομπές. Από το Α΄ Πρόγραμμα μεταδίδονται επίσης εκπομπές για τις θρησκευτικές ομάδες των Μαρωνιτών και των Λατίνων. Μεγάλη είναι η προσφορά του Α΄ Προγράμματος και προς τους αποδήμους. Η εκπομπή «Κύπρος πατρίδα μου» αναμεταδίδεται από 22 ελληνόφωνους σταθμούς σε όλο τον κόσμο.
  • Το Δεύτερο Πρόγραμμα (FM: 91.1 MHz και 97.9 MHz) λειτουργεί από τα χρόνια του απελευθερωτικού αγώνα στα μέσα της δεκαετίας του 1950. Μεταδίδει στα τουρκικά, αγγλικά και αρμενικά ειδήσεις, επικαιρικές και ψυχαγωγικές εκπομπές. Για τους τουρίστες μεταδίδει επίσης εκπομπές πέραν της αγγλικής, στη γαλλική και γερμανική.
  • Το Τρίτο Πρόγραμμα (FM: 94.8 MHz και 94.0 MHz και Μεσαία 603 KHz) λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 1990. Από τότε κρατεί τα σκήπτρα της ακροαματικότητας ανάμεσα σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στην Κύπρο και στους πιστούς ακροατές του συγκαταλέγονται χιλιάδες απόδημοι Κύπριοι. Μεταδίδει στα ελληνικά ειδήσεις και επικαιρικές εκπομπές, συζητήσεις για επίκαιρα θέματα γενικούς ενδιαφέροντος, αθλητικές εκπομπές και μουσικές εκπομπές με τη συμμετοχή των ακροατών.
  • Το Τέταρτο Πρόγραμμα (FM: 88.2 MHz και 90.2 MHz) ξεκίνησε το 2002 αναμεταδίδοντας το ελληνικό ραδιοφωνικό κανάλι Love Radio. Το 2006 βγήκε «στον αέρα» ως Τέταρτο και μεταδίδει ελληνική και ξένη μουσική σε χαλαρούς ρυθμούς easy listening. Επίσης, αναμεταδίδει δελτία ειδήσεων από το Α΄ Πρόγραμμα και Γ΄ Πρόγραμμα, καθώς και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης στις 20.00 ώρα Κύπρου.

  Τηλεόραση
  Λειτουργούν σήμερα δύο ξεχωριστά κανάλια, το ΡΙΚΕΝΑ και το ΡΙΚΔΥΟ.
  Το ΡΙΚΕΝΑ λειτουργεί από τα τέλη της δεκαετίας του 1950, αρχικά σε άσπρο-μαύρο και από το Δεκέμβριο του 1982 με έγχρωμη εικόνα. Μεταδίδει στην ελληνική ειδήσεις, επικαιρικές εκπομπές, σειρές και ταινίες.
  Το ΡΙΚΔΥΟ λειτουργεί από το 1992. Μεταδίδει στην ελληνική παιδικά και αθλητικά προγράμματα, δελτία ειδήσεων στην τουρκική και στην αγγλική, την καθημερινή εκπομπή BIZ/ΕΜΕΙΣ στην ελληνική και τουρκική με θέματα που ενδιαφέρουν τόσο τους Τουρκοκύπριους όσο και τους Ελληνοκύπριους, καθώς επίσης και πολιτιστικές εκπομπές και ξένες σειρές και ταινίες.
  Το RIKSAT αναμεταδίδει όλες τις παραγωγές του ΡΙΚ (ειδήσεις, επικαιρικές εκπομπές, θέατρο, ντοκιμαντέρ, αθλητικά) καθώς επίσης τη Θεία Λειτουργία.
  Το ΡΙΚ αναμεταδίδει στην Κύπρο το δορυφορικό πρόγραμμα της ERTWorld, ύστερα από διακρατική συμφωνία Κύπρου-Ελλάδας, καθώς και την εκπομπή στην αγγλική του Euronews.
  Τα πλείστα τηλεοπτικά προγράμματα του ΡΙΚ περιλαμβανομένων των ειδήσεων και επικαιρικών εκπομπών, καθώς και τα τρία ραδιοφωνικά (Α′, Β′ και Γ′), αναμεταδίδονται μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα www.cybc.com.cy.
  Αυτή την περίοδο, το ΡΙΚ προετοιμάζεται για την ψηφιακή εκπομπή των προγραμμάτων του, στο πλαίσιο απόφασης της Κυπριακής Δημοκρατίας για μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση μέχρι το 2012.
  Ιστοσελίδα Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου: www.cybc.com.cy


  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (ΚΥΠΕ)
  Το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) ιδρύθηκε επίσημα στις 16 Φεβρουαρίου 1976, μετά από πρωτοβουλία του τότε Γενικού Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ) Ανδρέα Χριστοφίδη, ο οποίος επεσήμανε την ανάγκη ύπαρξης εθνικού πρακτορείου ειδήσεων στην Κύπρο.
  Το 1976, ο Ανδρέας Χριστοφίδης ανέθεσε στον Ανδρέα Χατζήπαπα, δημοσιογράφο στο ΡΙΚ, να αποστέλλει καθημερινά ένα δελτίο ειδήσεων στα αγγλικά στο REUTERS και στο Non-Aligned News Agencies Pool.
  Το 1984, το ΚΥΠΕ επέκτεινε τις δραστηριότητές του, προσλαμβάνοντας δημοσιογράφους και άλλο προσωπικό και εξασφάλισε μετάφραση και διανομή των ειδήσεων του και σε άλλες γλώσσες, εκτός από τα αγγλικά.
  Το 1989, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το Νόμο για τη λειτουργία του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων ως ημικρατικού οργανισμού με πλήρη δημοσιογραφική ανεξαρτησία.
  Σύμφωνα με το Νόμο, το ΚΥΠΕ διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο, κυρίως, από διακεκριμένους επαγγελματίες των ΜΜΕ. Το Συμβούλιο απαρτίζεται από εκπροσώπους του Υπουργού Εσωτερικών, της Ένωσης Συντακτών, του Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων και Περιοδικών, του ΡΙΚ και του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών.
  Το 1996, σημαντική χρονιά για την ανάπτυξη του ΚΥΠΕ, εγκαθιδρύθηκε υπηρεσία ελληνικών ειδήσεων, για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των ΜΜΕ της Κύπρου, τα οποία πολλαπλασιάστηκαν, ειδικά στον ηλεκτρονικό τομέα. Επίσης, το ΚΥΠΕ δημιούργησε τη δική του ιστοσελίδα στο διαδίκτυο.
  Ορόσημο στην ιστορία του ΚΥΠΕ αποτελεί η υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας, το 1996, με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ), η οποία εξασφάλισε στο ΚΥΠΕ το πρώτο του ηλεκτρονικό σύστημα επεξεργασίας και μετάδοσης ειδήσεων.
  Το 2002, το ΚΥΠΕ εισήγαγε τις ειδήσεις στην τουρκική, την υπηρεσία μετάδοσης ανακοινώσεων Τύπου και τη δική του φωτογραφική υπηρεσία, που προσφέρει φωτογραφίες της κυπριακής, ελλαδικής και διεθνούς επικαιρότητας.
  Το 2005 το ΚΥΠΕ, μέσα στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπηρεσιών του, κατασκεύασε τρεις νέες ιστοσελίδες στα ελληνικά, τα αγγλικά και τα τουρκικά, παρέχοντας στους συνδρομητές ένα καινούργιο και ευέλικτο περιβάλλον εργασίας.
  Την ίδια χρονιά το ΚΥΠΕ άρχισε συνεργασία με την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου προσφέροντας ειδήσεις για την υπηρεσία WAP υπό το γενικό τίτλο VOTAFONE LIVE.
  Σε συνεργασία με το ΑΠΕ, το ΚΥΠΕ προσφέρει πρόσβαση στην Τράπεζα Δεδομένων (Data Bank), στην οποία οι συνδρομητές αντλούν πληροφορίες από αρχειοθετημένα κείμενα, στα ελληνικά και στα αγγλικά, στατιστικές για εκλογές, βιογραφίες και από το αθλητικό αρχείο. Προσφέρει, επίσης, την Υπηρεσία Μετάδοσης Ανακοινώσεων Τύπου, έναντι συνδρομής και την Υπηρεσία Χρήσιμων Πληροφοριών, ενώ βρίσκονται υπό μελέτη άλλες.
  Αποστολή του ΚΥΠΕ είναι η ενημέρωση της κοινής γνώμης στην Κύπρο και στο εξωτερικό για ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν την Κύπρο. Στα πλαίσια της αποστολής του, το Πρακτορείο μεταδίδει ειδήσεις και φωτογραφίες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ) έναντι συνδρομής και ειδήσεις σε τρεις γλώσσες: ελληνική, τουρκική, αγγλική. Διαθέτει Φωτογραφική Υπηρεσία (ημέρας και αρχείου), η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς με φωτογραφίες της κυπριακής, ελλαδικής και διεθνούς επικαιρότητας.
  Το ΚΥΠΕ αποτελεί βασική πηγή πληροφόρησης των ανά τον κόσμο διπλωματικών αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι ειδήσεις του αξιοποιούνται από αυτές για ενημέρωσης κυβερνητικών αξιωματούχων, βουλευτών και άλλων προσωπικοτήτων, καθώς και για έκδοση δελτίων Τύπου σε διάφορες γλώσσες.
  Το ΚΥΠΕ μεταδίδει τρεις εκπομπές (Περίληψη Ειδήσεων 24ώρου, Επισκόπηση Κυπριακού Τύπου, Δελτίο Δραστηριότητας Αποδήμων), που απευθύνονται σε ομογενειακές οργανώσεις και ομογενειακά ΜΜΕ σε διάφορες χώρες.
  Πέρα από το δημοσιογραφικό και άλλο προσωπικό στα κεντρικά γραφεία στη Λευκωσία, το ΚΥΠΕ έχει αναπτύξει ένα δίκτυο ανταποκριτών στις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου και στα κατεχόμενα και σε σημαντικά κέντρα λήψης αποφάσεων στο εξωτερικό (Αθήνα, Βρυξέλλες, Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον, Στρασβούργο, Κωνσταντινούπολη και Μόσχα). Ανατίθενται, επίσης, σε δημοσιογράφους του ΚΥΠΕ ειδικές αποστολές στο εξωτερικό, για κάλυψη σημαντικών επισκέψεων του Προέδρου της Δημοκρατίας και αξιωματούχων του κράτους, καθώς και σημαντικών αποστολών της Βουλής.
  Το ΚΥΠΕ έχει εμπορικές συμφωνίες με τα πρακτορεία ειδήσεων Reuters, AFP και ITAR-TASS, καθώς και συμφωνίες συνεργασίας με τα πρακτορεία ΑΠΕ (Ελλάδα), SANA (Συρία), XINHUA (Κίνα), ANSA (Ιταλία), IRΝΑ (Ιράν), APS (Αλγερία), ΑΤΑ (Αλβανία), AGERPRES (Ρουμανία), PRENSA LATINA (Κούβα), TANJUG (Σερβία), UKRINFORM (Ουκρανία), KYODO (Ιαπωνία), EFE (Ισπανία), ΒΤΑ (Βουλγαρία), YONHAP (Νότιος Κορέα), ΜΕΝΑ (Αίγυπτος) και QNA (Κατάρ).
  Το ΚΥΠΕ είναι μέλος του Παγκόσμιου Κογκρέσου Πρακτορείων Ειδήσεων (WCNA), της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Πρακτορείων Ειδήσεων (ΕΑΝΑ), της Συμμαχίας Πρακτορείων Ειδήσεων της Μεσογείου (ΑΜΑΝ) και της Κοινοπολιτειακής Ένωσης Τύπου (CPU), όπου αναπτύσσει πλούσια δράση. Στη Συμμαχία Πρακτορείων Ειδήσεων της Μεσογείου το ΚΥΠΕ διατηρεί τη θέση του Γενικού Γραμματέα από το 2000. Τον Ιούνιο 2009 το ΚΥΠΕ επανεκλέχθηκε για τέταρτη τριετή θητεία.
  Ιστοσελίδα Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων: www.cna.org.cy


  ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  Η Κύπρος χρησιμοποιείται από διάφορα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης ως περιφερειακό κέντρο για την κάλυψη γεγονότων και ειδήσεων που αφορούν τόσο την Κύπρο όσο και τις γύρω χώρες.
  Σ' αυτό συμβάλλουν διάφοροι παράγοντες, όπως είναι η σημαντική γεωγραφική θέση του νησιού, οι συνθήκες ασφάλειας που επικρατούν, οι κλιματολογικές συνθήκες, το ψηλό πολιτιστικό επίπεδο και η κυπριακή φιλοξενία. Αποφασιστικό ρόλο διαδραματίζουν, επίσης, το ψηλό επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχονται, ιδιαίτερα των τηλεπικοινωνιών και η ύπαρξη εξειδικευμένου ντόπιου προσωπικού.
  Για τους πιο πάνω λόγους λειτουργούν γραφεία στην Κύπρο γνωστά διεθνή πρακτορεία ειδήσεων, όπως είναι το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ), το Associated Press (AP), το Reuters, το Ιταλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ANSA), το Κινεζικό Πρακτορείο Ειδήσεων XINHUA, το Ρωσικό Πρακτορείο Ειδήσεων ITAR TASS και άλλα. Στην Κύπρο εδρεύουν επίσης ανταποκριτές διεθνών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δικτύων, όπως των BBC Radio and TV News, ITN, Voice of America, Deutsche Welle, Deutschland Radio, Radio TV of Serbia και άλλων, καθώς και μεγάλων ξένων εφημερίδων και περιοδικών, όπως των The Times, The Irish Times, Aftonbladet, Turun Sanomat, Politica, Neue Zόrcher Zeitung, Komsomolskaya Pravda, The Economist Intelligence Unit, The Washington Times και άλλων.

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
  Η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα δημοσιότητας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης αποτελεί την κύρια αρμοδιότητα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ).
  Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, το Γραφείο έχει την ευθύνη για την προβολή του κυβερνητικού έργου, του έργου της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και των ανεξάρτητων Υπηρεσιών του Κράτους, με την έκδοση σε καθημερινή βάση επίσημων ανακοινωθέντων που διοχετεύονται στα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Το ΓΤΠ έχει ορισθεί, επίσης, με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, ως ο εκδοτικός φορέας για όλες τις κυβερνητικές εκδόσεις που αποβλέπουν στην ενημέρωση και διαφώτιση, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και ως ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για πιστοποίηση μεταφράσεων.
  Σημαντική αρμοδιότητα του ΓΤΠ είναι η ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης αναφορικά με το κυπριακό πρόβλημα, γεγονός που επιτυγχάνεται μέσω των διαφωτιστικών έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων, της παραγωγής διαφωτιστικών ταινιών σε διάφορες γλώσσες και της πρόσκλησης ξένων δημοσιογράφων στην Κύπρο ή και της διευθέτησης συνεντεύξεων ή διασκέψεων Τύπου με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, καθώς και άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους.
  Το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η διαφωτιστική προσπάθεια καθορίζεται από την Κυβέρνηση και το Εθνικό Συμβούλιο και προς το σκοπό αυτό λειτουργούν δύο επιτροπές, η Υπουργική Επιτροπή Διαφώτισης η οποία καθορίζει
  γενικά την πολιτική και η Συμβουλευτική Επιτροπή Διαφώτισης η οποία χειρίζεται τον σχετικό προϋπολογισμό. Ο ρόλος του ΓΤΠ είναι η υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Διαφώτισης και που αφορούν συγκεκριμένες οπτικοακουστικές παραγωγές, καταχωρήσεις κειμένων σε ξένα έντυπα, διαφωτιστικές εκδόσεις, συγγραφή βιβλίων για το κυπριακό πρόβλημα ή συγκεκριμένες πτυχές του, αγορά και προώθηση βιβλίων που έχουν ως θέμα την Κύπρο ή που ασχολούνται με ευρωπαϊκά θέματα, καθώς και επισκέψεις δημοσιογράφων και προσωπικοτήτων.
  Το ΓΤΠ έχει, επίσης, εξελιχθεί σ’ έναν από τους κύριους φορείς ενημέρωσης σε θέματα που προκύπτουν από την ένταξή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με εκστρατείες πληροφόρησης των Κυπρίων πολιτών μέσω έντυπου υλικού, της ιστοσελίδας του Γραφείου, της διοργάνωσης ειδικών εκδηλώσεων και μέσω άλλων δραστηριοτήτων.
  Εξέχοντα ρόλο στην προσπάθεια ενημέρωσης και διαφώτισης για την Κύπρο και το κυπριακό πρόβλημα, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, αλλά και για την προβολή του κυβερνητικού έργου, διαδραματίζει η ιστοσελίδα του Γραφείου που ενημερώνεται πάνω σε καθημερινή βάση. Μέσω της ιστοσελίδας του ΓΤΠ παρέχονται πληροφορίες για την Κύπρο και το Κυπριακό και προβάλλονται δραστηριότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων και των Υπουργών της Κυβέρνησης. Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία η ιστοσελίδα του ΓΤΠ έχει σταθερά το μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών από όλες τις ιστοσελίδες της Κυβέρνησης.
  Το ΓΤΠ θεωρείται ως μια αποτελεσματική, ευέλικτη και σύγχρονη κρατική υπηρεσία ενημέρωσης. Αυτό οφείλεται, κυρίως, στο γεγονός ότι έχει αναβαθμίσει σημαντικά το έργο του, με την εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογικών δυνατοτήτων σε όλους τους τομείς, όπως είναι οι εκδόσεις υψηλής αισθητικής, οι οπτικοακουστικές παραγωγές, η παραγωγή ψηφιακών δίσκων για διαφωτιστικούς σκοπούς, καθώς και οι φωτογραφικές εκθέσεις που αφορούν διάφορες πτυχές της ζωής στην Κύπρο και παρουσιάζονται σε εκδηλώσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, συμβάλλοντας σημαντικά στην προώθηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην παρουσίασή της ως σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους.
  Ξένα Μέσα Ενημέρωσης
  Το ΓΤΠ παρακολουθεί καθημερινά την αρθρογραφία και την ειδησεογραφία του διεθνούς Τύπου που σχετίζεται με το κυπριακό πρόβλημα και τις διεθνείς εξελίξεις και ενημερώνει σχετικά τα αρμόδια Τμήματα και τις διπλωματικές αποστολές της Κύπρου στο εξωτερικό για κατάλληλο χειρισμό. Όλα τα σημαντικά δημοσιεύματα για την Κύπρο αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά για σκοπούς αναφοράς. Επιπλέον, ετοιμάζονται προγράμματα επίσκεψης και επαφών ξένων δημοσιογράφων και ανταποκριτών στην Κύπρο με κυβερνητικούς αξιωματούχους. Ετοιμάζονται, επίσης, σχέδια προβολής της Κύπρου στις προεδρεύουσες χώρες της ΕΕ, τα οποία εφαρμόζονται σε συνεργασία με τις διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό.
  Ενημέρωση Διπλωματικών Αποστολών και Διαφώτιση
  Άλλη μια σημαντική αρμοδιότητα του ΓΤΠ είναι η ενημέρωση των διπλωματικών αποστολών της Κύπρου στο εξωτερικό, των Κυπρίων Ευρωβουλευτών, ακαδημαϊκών κυπριακής καταγωγής που εργάζονται στο εξωτερικό και των Γραφείων Τύπου της Ελλάδας στο εξωτερικό σχετικά με τις εξελίξεις στο κυπριακό πρόβλημα. Ο αρμόδιος Κλάδος έχει την ευθύνη της Γραμματείας της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαφώτισης και μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεών της. Προσφέρει, επίσης, διευκολύνσεις σε οργανωμένες ομάδες και μεμονωμένους ερευνητές, φοιτητές και ακαδημαϊκούς από διάφορες χώρες και συνεργάζεται για τη διοργάνωση συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων.
  Τουρκικά Θέματα
  Το ΓΤΠ έχει την ευθύνη της παρακολούθησης του τουρκικού και τουρκοκυπριακού Τύπου και της καθημερινής έκδοσης σχετικού δελτίου στην αγγλική γλώσσα, της εξυπηρέτησης Τούρκων και Τουρκοκυπρίων δημοσιογράφων και της ετοιμασίας ενημερωτικών σημειωμάτων σχετικά με την επικαιρότητα. Προσφέρει, ταυτόχρονα, συνοδεία σε Τούρκους και Τουρκοκύπριους δημοσιογράφους που επισκέπτονται τις ελεύθερες περιοχές για κάλυψη σημαντικών γεγονότων. Εξυπηρετεί, επίσης, διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες, οργανώσεις και φορείς με μεταφράσεις από και προς την τουρκική γλώσσα.
  Εκδόσεις
  Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το ΓΤΠ έχει οριστεί ως ο εκδοτικός φορέας για όλες τις κυβερνητικές εκδόσεις που αποβλέπουν στην ενημέρωση και διαφώτιση στην Κύπρο και στο εξωτερικό, καθώς και στην προβολή του κυβερνητικού έργου. Εκδίδονται πάνω από 500 εκδόσεις κρατικών υπηρεσιών κάθε χρόνο σε συνεργασία τόσο με ιδιωτικά τυπογραφεία, βάσει εγκεκριμένων διαδικασιών, όσο και με το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα, το ΓΤΠ, εκδίδει 100 περίπου διαφωτιστικές εκδόσεις κάθε χρόνο, που σκοπό έχουν την ενημέρωση, σε διεθνές επίπεδο, για το κυπριακό πρόβλημα. Τα βασικά διαφωτιστικά έντυπα για το κυπριακό πρόβλημα μεταφράζονται και κυκλοφορούν στις πλείστες ευρωπαϊκές γλώσσες, αλλά και τις γλώσσες των περισσότερων χωρών όπου η Κύπρος έχει διπλωματικές αποστολές, συμπεριλαμβανομένων της αραβικής και της κινεζικής γλώσσας. Για την επίτευξη του στόχου της διαφώτισης, το ΓΤΠ συνεργάζεται, επίσης, με επιφανείς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες για την έκδοση και προβολή βιβλίων και άρθρων που αφορούν την Κύπρο.

  Αποστολή Διαφωτιστικού Υλικού
  Το διαφωτιστικό υλικό διανέμεται δωρεάν από το ΓΤΠ και αποστέλλεται στις διπλωματικές αποστολές της Κύπρου στο εξωτερικό, καθώς και σε ομογενειακές και φοιτητικές οργανώσεις, για κατάλληλη διανομή και αξιοποίηση σε πολλές χώρες. Αποστέλλονται, επίσης, ραδιοφωνικές εκπομπές σε ομογενειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και εφοδιάζονται ταυτόχρονα τα Κέντρα Ελληνικών και Κυπρολογικών Σπουδών στο εξωτερικό, αλλά και άλλες πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, με βιβλία ιστορικού, πολιτιστικού και άλλου περιεχομένου για την Κύπρο. Το ίδιο διαφωτιστικό υλικό διατίθεται δωρεάν και στην Κύπρο, τόσο σε οργανωμένα σύνολα και ιδρύματα όσο και στο κοινό από τα γραφεία του ΓΤΠ.
  Φωτογραφικό
  Το ΓΤΠ έχει την ευθύνη της φωτογραφικής κάλυψης των κυβερνητικών δραστηριοτήτων καθώς και της αξιοποίησης και ψηφιοποίησης του Κινηματογραφικού και Φωτογραφικού Αρχείου που λειτουργεί στο Γραφείο. Είναι αξιοσημείωτο ότι το Αρχείο του Τμήματος διαθέτει πάνω από δύο εκατομμύρια φωτογραφίες από την εποχή της βρετανικής διακυβέρνησης μέχρι σήμερα, πολλές
  από τις οποίες αποτελούν ιστορικά ντοκουμέντα. Το ΓΤΠ, επίσης, έχει την ευθύνη της παραγωγής και διακίνησης διαφωτιστικών φωτογραφικών εκθέσεων, καθώς και εκθέσεων με πολιτιστικά θέματα, σε διάφορες γλώσσες. Οι εκθέσεις αυτές, σε συνεργασία με τις διπλωματικές αποστολές της Κύπρου, παρουσιάζονται και στο εξωτερικό με μεγάλη επιτυχία.
  Ανάπτυξη Επικοινωνιών / Νέες Τεχνολογίες
  Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των διαδραστικών πολυμέσων, καθώς και η σχετική επιμόρφωση του προσωπικού, αποτελούν θέματα ύψιστης προτεραιότητας για το ΓΤΠ. Η ιστοσελίδα του ΓΤΠ (www.moi.gov.cy/pio) ενημερώνεται καθημερινά και καταχωρούνται σε αυτήν όλα τα επίσημα ανακοινωθέντα και οι δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπρόσωπου, στα ελληνικά και στα αγγλικά. Η ετοιμασία διαφωτιστικών ψηφιακών δίσκων CD καθώς και DVD αποτελεί, επίσης, σημαντική δραστηριότητα του Γραφείου.
  Δημόσιες Σχέσεις
  Το ΓΤΠ προβάλλει το κυβερνητικό έργο με τη δημοσιογραφική κάλυψη των δραστηριοτήτων και των δηλώσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας, των Υπουργών, του Κυβερνητικού Εκπροσώπου και άλλων αξιωματούχων της Κυβέρνησης. Το ΓΤΠ συνεργάζεται στενά με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, προσφέροντας του κάθε βοήθεια που χρειάζεται για την ενημέρωση του Τύπου σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις και τον καλύτερο δυνατό συντονισμό του διαφωτιστικού έργου. Η τακτική ενημέρωσης των ΜΜΕ και οι δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου εκδίδονται και καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του ΓΤΠ.
  Κεντρική Υπηρεσία Ειδήσεων
  Ένα από τα βασικά καθήκοντα του ΓΤΠ είναι η επιμέλεια, έκδοση και διοχέτευση προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στην Κύπρο, όλων των ανακοινώσεων της Κυβέρνησης και των περισσότερων κυβερνητικών οργανισμών.
  Μεταφράσεις
  Το ΓΤΠ είναι ο επίσημος φορέας της Κυβέρνησης για πιστοποιημένες μεταφράσεις. Σε στενή συνεργασία με ιδιώτες συνεργάτες μεταφραστές προσφέρονται υπηρεσίες στο κοινό, για τις οποίες καταβάλλονται καθορισμένα τέλη. Εξυπηρετούνται, επίσης, κυβερνητικά τμήματα που χρειάζονται μεταφράσεις σε διάφορες γλώσσες. Το Γραφείο ανταποκρίνεται σε τεράστιο αριθμό μεταφραστικών αναγκών τόσο για την εξυπηρέτηση του ιδιωτικού όσο και του κρατικού τομέα, από και προς 27 γλώσσες.
  Ευρωπαϊκά Θέματα
  Το ΓΤΠ έχει την ευθύνη της ενημέρωσης των πολιτών για ευρωπαϊκά θέματα. Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνει το συντονισμό των εκστρατειών διαφώτισης του κοινού για τις πολιτικές της ΕΕ, στους διάφορους τομείς δραστηριοποίησής της, τους θεσμούς και τις προτεραιότητές της στρατηγικής επικοινωνίας της ΕΕ. Επιπλέον, αναλαμβάνει την ετοιμασία ενημερωτικών εκδόσεων για ευρωπαϊκά θέματα, τη διοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων όπως διαλέξεις, ημερίδες, σεμινάρια, εκθέσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις και την ετοιμασία σχετικών εκπομπών σε συνεργασία με τα ΜΜΕ.
  Οπτικοακουστικά / Κινηματογράφος
  Σ’ ό,τι αφορά τον οπτικοακουστικό τομέα, το ΓΤΠ έχει την ευθύνη για τη λειτουργία του Γραφείου Media Desk της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο, που αποβλέπει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιομηχανίας. Συμμετέχει, επίσης, στο «Club της Βενετίας» στο οποίο εκπροσωπούνται οι διευθυντές των υπηρεσιών πληροφόρησης της ΕΕ και όπου συζητούνται τρέχοντα θέματα της αρμοδιότητας τους, καθώς και στη Συμβουλευτική Επιτροπή Κινηματογράφου. Το ΓΤΠ είναι, επίσης, αρμόδιο για τη λειτουργία της Επιτροπής Κατάταξης Ταινιών. Στο ΓΤΠ φυλάγονται σε ειδικούς χώρους όλες σχεδόν οι παλιές και σύγχρονες ταινίες που είτε αφορούν την Κύπρο είτε είναι έργα Κυπρίων παραγωγών. Οι περισσότερες από αυτές τις ταινίες ανεκτίμητης αξίας, έχουν ήδη ψηφιοποιηθεί. Το ΓΤΠ έχει την ευθύνη για το Κινηματογραφικό Αρχείο Κύπρου και προσφέρει, επίσης, βοήθεια σε διάφορα κυβερνητικά τμήματα και σε ξένους για την παραγωγή ταινιών.
  Εγχώρια Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
  Μια άλλη αρμοδιότητα του ΓΤΠ είναι η εφαρμογή του Περί Τύπου Νόμου και η εγγραφή κυπριακών και ξένων εντύπων που εκδίδονται στην Κύπρο. Ο αρμόδιος κλάδος τηρεί μητρώο με τα στοιχεία των εφημερίδων και περιοδικών που κυκλοφορούν στην Κύπρο και καταγράφει βιβλία που εκδίδονται στο νησί, καταχωρώντας όλες τις σχετικές πληροφορίες στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Στο ΓΤΠ εκδίδονται και ανανεώνονται οι επίσημες δημοσιογραφικές ταυτότητες και ενημερώνεται ο κατάλογος των ΜΜΕ.
  Αρχείο Τύπου
  Το ΓΤΠ διαθέτει το μεγαλύτερο Αρχείο Τύπου στην Κύπρο το οποίο αναβαθμίζεται συνεχώς και χρησιμοποιείται από μεγάλο αριθμό ερευνητών. Το Αρχείο χρονολογείται από το 1878, οπότε κυκλοφόρησε η πρώτη εφημερίδα στην Κύπρο και φτάνει μέχρι σήμερα. Έχει ήδη αρχίσει η ψηφιοποίηση του αρχειακού αυτού υλικού και η καταχώρισή του σε διακομιστή που είναι εφοδιασμένος με λογισμικό πρόγραμμα ηλεκτρονικής αναζήτησης. Το πρόγραμμα είναι το μοναδικό στο είδος του και το μόνο που εφαρμόζεται στην Κύπρο.
  Αρχείο Ανακοινωθέντων
  Το αρχείο ανακοινωθέντων του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, το οποίο αρχίζει από το 1962, αποτελεί σημαντική πηγή πληροφόρησης τόσο για το κοινό όσο και για τους ερευνητές, μελετητές και δημοσιογράφους. Μέχρι πρόσφατα το αρχείο ήταν προσβάσιμο μόνο με επιτόπου επίσκεψη στο κτήριο του ΓΤΠ, των ενδιαφερομένων.
  Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, ακολουθώντας ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα ψηφιοποίησης των αρχείων του, αποφάσισε να ψηφιοποιήσει προς το παρόν μέρος του αρχείου ανακοινωθέντων το οποίο καταχώρησε στην ιστοσελίδα http://www.piopressreleases.com.cy. Το ψηφιοποιημένο αρχείο της ιστοσελίδας καλύπτει την περίοδο 1962 - 1972.

  Ιστοσελίδα Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών: www.moi.gov.cy/pio


Η ελευθερία του Τύπου και ο περί Τύπου νόμος Η ελευθερία του Τύπου και ο περί Τύπου νόμος
Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας
Κώδικας Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας Κώδικας Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας


Αρχή Σελίδας


Καλύτερη Απεικόνιση με MS Internet Explorer 5.5+ και Netscape Navigator 6.2+

© 2006 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,Υπουργείο Εξωτερικών
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπέυθυνος Σελίδας