Ελληνικά|English
Republika KiparAmbasada Republike Kipar u Beogradu Ministarstvo Inostranih Poslova

Glavna stranica | Najčešća pitanja | Mapa sajta | Linkovi | Kontakt
Pretraga:  
Pretraga
Napredno pretraživanje            

Konsularne Usluge


Ελληνικά English

У случају отмице малолетног лица од стране једног или оба родитеља и њиховог пребацивања у иностранствo, односно у Србију или у Црну Гору, за које је акредитована Амбасада Републике Кипар у Београду, важи следеће:

И у Србији и у Црној Гори (за све што је у вези са отмицом деце) примењују се одредбе Хашке конвенције из 1980. год. о отмици деце, као и Европске конвенције из 1980. год. која се односи на признање и извршење одлука о родитељској одговорности.
Према одредбама горе наведене Европске конвенције "о грађанскоправним аспектима међународне отмице деце" сходно члану 3 ове међународне конвенције у случају незаконитог пребацивања или задржавања (отмице) деце млађе од 16 година, судске (или административне) власти државе потписнице конвенције (Србије и Црне Горе), дужне су да хитно примене поступке у циљу повратка детета.
Ове поступке иницира, као што налаже конвенција, централна служба, односно Министарство правде Републике Кипар.
Министарства надлежна за спровођење одредаба Хашке конвенције (1980.год.) у Србији и у Црној Гори су министарства правде обе земље. За информације контактирати:

Ministry of Justice and Public Administration of the Republic of Serbia
Department for International Legal Assistance in Civil Matters
Nemanjina 22/26
11000 Belgrade
Republic of Serbia
Tel/Fax: +381 (11) 3620 649
……………………..
Ministry of Justice of Montenegro
Vuka Karadžića 3
81000 Podgorica
Montenegro
Telephone:+38 220 407 510


Контакти у адвокатским коморама Србије и Црне Горе:

Bar Association of Serbia,
Dečanska 13/I
Belgrade, Serbia,
Phone: +381 11/32-39-072
Fax: +381 11/32-32-203
E-mail: office@aks.org.rs
https://aks.org.rs/en/
............................
Bar Association of Montenegro,
Bratstva i jedinstva 7.
81000 Podgorica, Crna Gora
Phone: +382 (0)20 602 805, 602 807, Mob: +382 67 223 230
E-mail: advkomora@t-com.mePočetak stranice

Preporučujemo korišćenje rezolucije 1024 x 768

© 2006 - 2020 Republika Kipar, Ministarstvo Inostranih Poslova,
Ambasada Republike Kipar u Beogradu
Glavna stranica | Republika Kipar | Disclaimer | Webmaster