Republiken Cypern
Republiken Cyperns Ambassad i Stockholm

Ekonomi


För den senaste utvecklingen gällande Cyperns ekonomi och banksektor, se följande länkar till Finansministeriet samt Cyperns Centralbank:

http://www.mof.gov.cy/mof/mof.nsf/index_en/index_en?OpenDocument

http://www.centralbank.gov.cy/nqcontent.cfm?a_id=1&lang=enFrämsta ekonomiska kännetecken


Cyperns ekonomi kan generellt karaktäriseras som liten, öppen och dynamisk, med tjänster som den främsta drivkraften. Efter Cyperns anslutning till EU den 1 maj 2004 har ekonomin genomgått betydande ekonomiska och strukturella reformer som har förändrat det ekonomiska landskapet. Räntesatser har liberaliserats, medan priskontroll och investeringsbegränsningar har hävts, med fullständig liberalisering av utländska direktinvesteringar på Cypern. Dessutom har andra omfattande strukturreformer lanserats, som täcker konkurrens, den finansiella sektorn och företagssektorn.

Tjänstesektorn är det snabbast växande området och stod för cirka 80, 5 % av BNP under 2011. Denna utveckling återspeglar den gradvisa omstruktureringen av den cypriotiska ekonomin från en exportör av mineraler och jordbruksprodukter under perioden 1961-1973 och en exportör av industrivaror under den senare delen av 1970-talet och början av 1980-talet, till ett internationellt center för turism, företag och tjänster under 1980-, 1990- och 2000-talet. Den sekundära sektorn (tillverkning) stod för cirka 17, 1 % av BNP 2011. Den primära sektorn (jordbruk och fiske) krymper fortlöpande och utgjorde endast 2, 4 % av BNP 2011.

Cypern har en öppen ekonomi, vilket framgår av andelen av den totala importen och exporten som 2011 stod för omkring 90 % av BNP. Cyperns främsta handelspartners är EU-länderna, särskilt Grekland och Storbritannien.

Den privata sektorn, som domineras av små och medelstora företag, har en ledande roll i produktionsprocessen. Å andra sidan, är regeringens roll främst att stödja den privata sektorn och reglera marknaderna för att upprätthålla förutsättningarna för en makroekonomisk stabilitet och ett gynnsamt affärsklimat, genom att skapa de nödvändiga juridiska och institutionella ramverken och säkra villkoren för sund konkurrens.

Under senare år har Cypern uppvisat en förbättrad levnadsstandard, vilket syns på den höga graden real konvergens med EU. BNP per capita uppgick till cirka 99% av genomsnittet för EU 2010.Valuta- och växelpolitik

Då Cyperns anslöts till euroområdet den 1 januari 2008 förlorade landet sin penningpolitiska självständighet. Central Bank of Cyprus har blivit en del av Europeiska centralbankssystemet (ECBS), som, tillsammans med den Europeiska centralbanken (ECB), bedriver penningpolitik för hela euroområdet, baserad på de förhållanden som råder i denna region.Mer information:

Centralbanken: www.centralbank.gov.cy
Finansministeriet: www.mof.gov.cy
Planeringsbyrån: www.planning.gov.cy
Skattemyndigheten: www.mof.gov.cy/ird
Myndigheten för företagsregistrering och tvångsförvaltning: www.mcit.gov.cy/drcor
Myndigheten för handelsflottan: www.shipping.gov.cy


Related Files:
Cyprus An International Business and Services Centre.pdf
This file requires Acrobat Reader to open (Size: 796,04Kb)
Cyprus The Road Ahead.pdf
This file requires Acrobat Reader to open (Size: 3059,56Kb)


OIKADE

1974 - 2018 Cyprus: Still occupied, still divided

CYPRUS FACT SHEET - Political Developments

CYPRUS FACT SHEET - Economy

CIPA

Study in Cyprus

Cyprus at a glance

The Republic of Cyprus - An Overview

Multireligious Cyprus

The Republic of Cyprus - from 1960 to the present day

Cyprus on film

Cyprus Open Maritime Exchange