Republiken Cypern
Republiken Cyperns Ambassad i Stockholm
Formulär / dokument Avsägelse av cypriotiskt medborgarskap

Formulär / dokument


Avsägelse av cypriotiskt medborgarskap


Cypriotiska medborgare kan avsäga sig sitt cypriotiska medborgarskap (blankett M130) förutsatt att de är vuxna (över 18 år), vid fysisk och psykisk hälsa samt medborgare i ett annat land.


Ansökningshandlingar:

• Kopia av den sökandes identitetskort
• Kopia av pass och/eller bevis för medborgarskap i det andra landet
• Avgift på € 30
• Ansökan lämnas in i två exemplar varav ett bär två stämpelavgifter värda € 8.54 var


Cypriotiska medborgare som förvärvat sitt medborgarskap genom registrering eller naturalisation kan ifråntas medborgarskapet om det finns bevis som tyder på att medborgarskapet förvärvades genom bedrägeri, presentation av falska handlingar eller undanhållande av väsentliga uppgifter. Detta beslut fattas av ministerrådet.


För mer information vänligen kontakta:


Civil Registry and Migration Department
1457 Nicosia
Tel.: +357 22804400, 22804467, 22804511
Fax. +357 22804534
E-mail: migration@crmd.moi.gov.cy


OIKADE

1974 - 2018 Cyprus: Still occupied, still divided

CYPRUS FACT SHEET - Political Developments

CYPRUS FACT SHEET - Economy

CIPA

Study in Cyprus

Cyprus at a glance

The Republic of Cyprus - An Overview

Multireligious Cyprus

The Republic of Cyprus - from 1960 to the present day

Cyprus on film

Cyprus Open Maritime Exchange