Republiken Cypern
Republiken Cyperns Ambassad i Stockholm
Besöka, bo och arbeta på Cypern Resa till Cypern (visum)

Besöka, bo och arbeta på Cypern


Resa till Cypern (visum)


EU / EES medborgare

EU ( Europeiska Unionen) / EES (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet)-medborgare behöver inte visering för att resa till Cypern. De måste däremot ha ett pass giltigt minst till och med avresedagen från Cypern, eller ett nationellt ID-kort som är försett med bärarens fotografi, och där giltighetstid och medborgarskap framgår.

Tredjelandsmedborgare (icke-EU)

Tredjelandsmedborgare måste vid inresa till Cypern ha med sig ett giltigt resedokument vilket ( enligt EU-förordningen nr 610/2013):

- måste vara giltigt minst tre (3) månader efter beräknat utresedatum från Cypern, och
- måste vara utfärdat inom 10 år från inresedatum till Cypern.


Tredjelandsmedborgare som innehar giltig Schengenvisering (för två eller fler inresor) och som redan vistas i Schengenområdet enligt det utfärdade Schengenvisumets förordningar, får resa till Cypern utan någon cypriotisk nationell visering för återstående tid på schengenviseringen.

Enligt Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 265/10 av den 25 mars 2010 och nr 562/2006 av den 15 mars 2006 kan tredjelandsmedborgare (med undantag turkiska medborgare eller innehavare av resedokument specificerade i hörande EU-förordningar) som har en visering för längre vistelse eller giltigt uppehållstillstånd utfärdat i ett EU/EES-land (med undantag Storbritannien och Irland) eller Schweiz, resa till republiken Cypern utan visering förutsatt att de uppfyller inresevillkoren i enlighet med dessa förordningar.

Innehavare av resedokument utfärdade till erkända flyktingar enligt FN konventionen den 28 juli 1951 behöver ingen visering för att resa in på Cypern om dokumentet utfärdats av en EU- eller Schengenmedlemsstat (inkl. Norge och Island) eller stat som anges i EU förordnings bilaga II nr 539/2001 enligt ändring i förordningen.

Innehavare av resedokument utfärdade till statslösa personer enligt konventionen den 28 september 1954 behöver ingen visering om dokumentet utfärdats av en EU- eller Schengen-medlemsstat (inkl. Norge och Island) och dess innehavare vistas i denna medlemsstat.

I enlighet med Europaparlamentets och Rådets förordning nr 1932/2006 av den 21 december 2006 är konventionsflyktingar,statslösa personer och andra personer som inte har medborgarskap i något land och som är bosatta i ett EU/EES-land och är innehavare av ett resedokument som har utfärdats av detta medlemsland, befriade från viseringsskyldighet.

Länder vars medborgare inte behöver visering för inresa på Cypern (för vistelse upp till tre månader) förutsatt att de är bona fide-resenärer:

Nationals of the following countries do not require a visa to visit Cyprus (for a period up to three months) provided that they are considered to be bona-fide visitors:

All members of the European Economic Area (EU states plus Norway, Iceland, Liechtenstein) as well as Switzerland


The following third countries:

* Only for holders of biometric passports

SAR: Special Administrative Regions of the People’s Republic of China

II. Entities and Territorial Authorities not recognized as States by at least one Member State

73. Taiwan 

Additional categories of persons who do NOT require visa

1. Holders of diplomatic passports of Albania, Bosnia Herzegovina, FYROM, Montenegro and Qatar.
2. Holders of diplomatic and service passports of Armenia, China, Costa Rica, Georgia, Iran, Jordan, Kazakhstan, Mongolia, Moldova, Russian Federation, Serbia Seychelles, and Ukraine.
3. Holders of diplomatic, service, and special passports of Egypt, Lebanon, Kuwait, Syria and the United Arab Emirates.
4. Holders of diplomatic, official and service passports of Colombia, Cuba, India, Mexico and Panama.
5. Holders of diplomatic or official passports of the Republic of Korea.
6. Holders of biometric passports of Albania, Bosnia Herzegovina, FYROM, Montenegro, Moldova and Serbia.
7. All flight crew member who are holding Flightcrew Member’s License or a Crew Member Certificate issued under the Chicago Convention.
8. The flight crew and attendants on emergency or rescue flights and other helpers in the event of disaster or accident.
9. The civilian crew of ships navigating in international waters.
10. The holders of laissez-passer issued by the United Nations to their officials.
11. School pupils having the nationality of a third country listed in Annex I who reside in a Third Country listed in Annex II and are travelling in the context of a school excursion as members of a group of pupils accompanied by a teacher from the school in question.
12. All persons who are in possession of work permit issued by the Civil Archive and Migration Officer.
13. All persons who possess a permanent or a temporary residence permit issued by the Civil Archive and Migration Officer.
14. All persons who possess a valid residence permit issued by another Member State of the European Union (with the exemption if UK and Ireland) including Switzerland, Iceland, Norway and Liechtenstein.
15. All persons who possess a study permit.Ansökan om visum - grundläggande handlingar


• Pass, giltigt minst sex månader efter hemresa
• Uppehållstillstånd i Sverige giltigt minst tre månader efter hemresa
• Ifylld ansökningsblankett, daterad och signerad
• Tur- och returbiljett
• Bekräftelse av hotellbokning
• Aktuellt personbevis (familjebevis)
• Kontoutdrag från din bank som visar att du har tillräckliga medel för din vistelse på Cypern, eller ett arbetsgivarintyg. Om du är egen företagare ska du uppvisa brev från din auktoriserade revisor eller banken. Studerande ska presentera ett brev från skola/universitet eller annan utbildningsinrättning, adresserat till Cyperns konsulat, innehållande uppgifter om kursens längd.
• Om du åker på affärsresa ska du bifoga officiell inbjudan från det cypriotiska företaget avseende syftet med besöket
• Om du åker på gruppresa (klubblag, kör osv.) bifogar du ett brev från gruppledaren som innehåller personuppgifter, syftet med besöket, hur länge du stannar och vem som ansvarar för ditt uppehälle.
• Om du besöker vänner/familj krävs det ett så kallat Assumption of Responsibility från inbjudaren som ska vara vidimerad av Cyperns lokala myndigheter eller bemyndigad ämbetsman. Inbjudaren behöver även bifoga kopia av sitt pass och uppehållstillstånd. Konsulatet kan även kräva att inbjudaren uppvisar en kopia av bankgaranti på € 350 där inbjudaren ställer sig som garant för besökaren. Bankgarantibrev ska skickas både till en migrationsämbetsman (Migration Officer, Ministry of Interior, 1453 Nicosia, faxnr: +357 22 804421) och till ambassaden.

Bankgarantibrev utfärdas för följande belopp:

• € 854 för besökare från Sri Lanka, Filippinerna, Kina, och andra asiatiska länder
• € 515 för besökare från Samväldet och andra östeuropeiska länder
• € 341 för besökare från Syrien, Libanon, Jordanien, Egypten och andra mellanösternländer.

• Ett nytaget färgfotografi
• Ett frankerat kuvert för rekommenderat brev värt 80 kr för återsändning av ditt pass
• Visumavgift på (om du är gift med EU-medborgare är visumet kostnadsfritt. Vigselbevis eller annat bevis som styrker detta ska uppvisas):
Typ av visum
Visumavgift
Transitvisum vid flygplats (kategori Á)
€15,00
Visum för kort vistelse (1-90 dagar) (kategori C)
€20,00
Multivisum för 1-5 år (kategori C)
€60,00
Visum utfärdat vid gränsen (kategori C)
€25,00
Gruppvisum
€60,00
Visum för längre vistelse (kategori D)
€60,00


Handläggningstiderna varierar och konsulatet rekommenderar att du lämnar in din ansökan minst tre veckor före avresa. Konsulatet kommer att informera dig om komplettering av ansökan behövs.


Vänligen kontakta konsulatet innan ansökningen lämnas in. Den konsulära avdelningen har öppet vardagar 10:00-13:00, 14.00-15.00, och nås på telefonnummer: 08-245008.Viktig information


Följande inresebestämmelser gäller endast i de områden som ligger under den cypriotiska regeringens kontroll.


Pass fordras med undantag för de som är innehavare av:

- Laissez-passer handlingar utfärdade av FN.
- Dokument utfärdade till statslösa personer och erkända flyktingar.
- Medborgare i EU-medlemsstater, Schweiz, Island, Liechtenstein och Norge kan resa till Cypern med nationellt ID-kort förutsatt att det är försett med bärarens fotografi och att giltighetstid och medborgarskap framgår.Att uppmärksamma


• Republiken Cyperns regering vägrar inresa till innehavare av “pass” olagligen utfärdade av den så kallade “turkiska republiken av norra Cypern” ("TRNC").
• Republiken Cyperns regering är öns enda erkända regering, medlem i EU sedan den 1 maj 2004, samt medlem i FN och andra internationella organisationer. Som resultat av den turkiska militära närvaron och ockupation kan Cyperns regering inte utöva faktisk kontroll i de ockuperade områdena. Det så kallade “TRNC” har fördömts och ogiltigförklarats av hela det internationella samhället i Säkerhetsrådets resolutioner nr 541/1983 och nr 550/1984. Ingen annan stat i världen eller internationell organisation erkänner den separatistiska enheten utom Turkiet.
• För närvarande kan utländska resenärer som besöker de regeringskontrollerade områdena i Cypern passera till det ockuperade området via särskilda check points.
• Resenärer som besöker det ockuperade området och bor på hotell som ägs av grekcyprioter riskerar rättsliga påföljder.
• Resenärer som reser in till Cypern via olagliga/stängda flygplatser och hamnar (alla flygplatser och hamnar i det ockuperade området), bryter mot republiken Cyperns nationella lagar. Alla resande till Cypern uppmanas därför att resa in i landet via erkända inreseplatser för att undvika eventuella problem.

Lagliga inresevägar är flygplatserna i Larnaca och Pafos samt hamnarna i Larnaca, Limassol, Latsi och Pafos, belägna i de regeringskontrollerade områdena. Inresa till republiken Cyperns territorium via det ockuperade området är förbjudet.För mer information vänligen kontakta:

The Migration Department
Ministry of the Interior
1457 Nicosia
CYPERN

Tel: +357 22 804410
Fax: +357 22 676944
E-mail: migration@crmd.moi.gov.cy


Related Files:

Download file type Word Application form for a visa to enter Cyprus.doc
Download file type Acrobat Form for Assumption of Responsibility for Hosting.pdf
Download file type Acrobat List of hotels situated in the Turkish occupied part of Cyprus.pdfOIKADE

1974 - 2018 Cyprus: Still occupied, still divided

CYPRUS FACT SHEET - Political Developments

CYPRUS FACT SHEET - Economy

CIPA

Study in Cyprus

Cyprus at a glance

The Republic of Cyprus - An Overview

Multireligious Cyprus

The Republic of Cyprus - from 1960 to the present day

Cyprus on film