Republiken Cypern
Republiken Cyperns Ambassad i Stockholm
Nyheter från Cypern Utrikesdepartementet reseguide för Coronavirus Pandemic COVID-19, daterad 16/3/2020 (gäller från 18:00, 16/3/2020)

Nyheter från Cypern


Utrikesdepartementet reseguide för Coronavirus Pandemic COVID-19, daterad 16/3/2020 (gäller från 18:00, 16/3/2020)

Utrikesdepartement reseguide för Coronavirus Pandemic COVID-19, daterad 16/3/2020 (gäller från 18:00, 16/3/2020)

Rekommendation till cypriotiska medborgare:

Undvik att resa utomlands om det inte är absolut nödvändigt.

Giltighetstid för detta direktiv:

Från 16/3/2020, 18:00 Cypern tid (GMT + 2), fram till 30/4/2020.

Mot bakgrund av den fortsatta globala spridningen av coronavirus COVID-19 och dess förklaring av Världshälsoorganisationen som en pandemi, uppmanar Utrikesdepartementet att cypriotiska medborgare ska helt undvika att resa utomlands, utom i undantagsfall där det anses nödvändigt. Medborgare i Republiken Cypern som tillfälligt är bosatta utanför Cypern uppmanas att vara särskilt uppmärksamma, att övervaka lokala och internationella medier om utvecklingen av COVID-19, följa de relevanta instruktionerna från landets myndigheter, för att få individuella skyddsåtgärder och informera Republikens lokala Ackrediterade Diplomatiska Beskickningar (Ambassader) om sin vistelse där.

Cypriotiska medborgare som är eller avser att resa utomlands av något exceptionellt skäl uppmuntras att besöka webbplatsen www.oikade.gov.cy för att registrera sig på det frivilliga registreringssystemet för cypriotiska medborgare i ECADE.

Relaterade meddelanden, pressmeddelanden, information och detaljerade instruktioner som utfärdats av Hälsoministeriet samt av andra relevanta Ministerier och tjänster i Republiken, inklusive förtydliganden från Inrikesministeriet om bevis för inträde i Republiken Cypern, finns tillgängliga på den dedikerade webbplatsen skapad för detta ändamål på https://www.pio.gov.cy/coronavirus/.

Det noteras också att från 18:00 den 16/3/2020 till 30/4/2020, personer som tillhör följande kategorier får komma till Cypern, så länge de vid ankomst kan visa ett läkarintyg, inte älder än 4 dagar och utfärdad av certifierade medicinska vårdcentraler i sitt ursprungsland:

Cypriotiska medborgare
Lagliga invånare i Cypern.
EU-medborgare eller tredjelandsmedborgare som arbetar i republiken.
Medborgare i länder som tillhör den auktoriserade diplomatiska tjänsten eller uppdraget enligt bilaterala eller internationella konventioner.
EU-medborgare eller tredjelandsmedborgare som deltar i utbildningsinstitutioner i Cypern.
Enskilda fall av europeiska medborgare eller tredjelandsmedborgare för oundvikliga professionella skyldigheter, förutsatt att det berörda ministeriet har fått relevant tillstånd.
Alla personer som anländer från utlandet, oavsett ursprungsland, kommer att vara obligatoriskt placerade (karantän) i 14 dagar i boende utsett av Republiken Cypern.

Kontaktuppgifter:

I nödsituationer kan cypriotiska medborgare kontakta följande telefonnummer:

Republiken Cyperns diplomatiska beskickningar utomlands:
Med de lokala diplomatiska beskickningarna i Republiken för att ge konsulär hjälp. Kontaktuppgifterna för de utrikesdiplomatiska uppdragen finns på webbplatsen för utrikesministeriet www.mfa.gov.cy och särskilt de utrikesdiplomatiska uppdragen.

Utrikesministeriets konsulära frågor:
+35 7 22651113 (08:30 - 15:00, måndag - fredag)
Utrikesministeriet (MFA):
+35 7 99660129 (endast i fall utanför arbetstid *)
Utrikesministeriets krishanteringsavdelning:
+35 7 22801000 (24/7)
* Serviceansvararens hotline är tillgänglig utanför kontortiden och är avsedd att tillhandahålla nödhjälp. För frågor som inte är brådskande, vänligen kontakta det berörda departementet under normala öppettider genom att ringa +357 22-651000.


OIKADE

1974 - 2018 Cyprus: Still occupied, still divided

CYPRUS FACT SHEET - Political Developments

CYPRUS FACT SHEET - Economy

CIPA

Study in Cyprus

Cyprus at a glance

The Republic of Cyprus - An Overview

Multireligious Cyprus

The Republic of Cyprus - from 1960 to the present day

Cyprus on film

Cyprus Open Maritime Exchange