Republiken Cypern
Republiken Cyperns Ambassad i Stockholm
Besöka, bo och arbeta på Cypern Bestämmelser för privata fartyg som åker till Cypern

Besöka, bo och arbeta på Cypern


Bestämmelser för privata fartyg som åker till Cypern


Privata fartyg som ankommer till Cypern inspekteras av hamn- och sjöpolisen, migrationsmyndigheten, tullmyndigheten och hälsomyndigheter.

Fartygets befälhavare måste tillhandahålla följande dokument vid ankomst:


Till hamn- och sjöpolisen:

• Registreringshandling
• Allmän deklaration, som innehåller information om fartyget
• Lista över besättningen


Till migrationsmyndigheten:

Migrationsmyndigheten mottar listan över besättningen samt besättningens pass och utfärdar ett tillstånd för landstigning (blankett P52) för fartygets besättning.

EU-medborgare behåller sina pass och behöver inte detta tillstånd.


Till tullmyndigheten:

• Registreringshandling
• Allmän deklaration
• Deklaration över besättningen
• Lista över besättningen
• Proviantdeklaration


Till hälsomyndigheterna:

• Lista över besättningen
• Sjöfartshälsodeklaration


OBS! Hälsomyndigheterna inspekterar inte privata fartyg som ankommer från EU-länder.Mer information:


Cyprus Port Authority
23 Crete Street, 1061 Nicosia
P.O. Box 22007, 1516 Nicosia
Tel: + 357 22 81 72 00
Fax: + 357 22 76 54 20
E-post:
cpa@cpa.gov.cy
Hemsida:
www.cpa.gov.cy


St. Raphael Marina
P.O. Box 51933, CY 3509 Limassol
Tel: +357 25 83 42 55
Fax: +357 25 63 52 08
E-post:
marina@raphael.com.cy
Hemsida:
www.raphael.com.cy


Larnaka Marina, CY 6023 Larnaka
Tel: +357 24 65 31 10, 24 65 31 13
Fax: +357 24 62 41 10

E-post:larnaca.marina@cytanet.com.cy

OIKADE

1974 - 2018 Cyprus: Still occupied, still divided

CYPRUS FACT SHEET - Political Developments

CYPRUS FACT SHEET - Economy

CIPA

Study in Cyprus

Cyprus at a glance

The Republic of Cyprus - An Overview

Multireligious Cyprus

The Republic of Cyprus - from 1960 to the present day

Cyprus on film

Cyprus Open Maritime Exchange