Republiken Cypern
Republiken Cyperns Ambassad i Stockholm
Besöka, bo och arbeta på Cypern Internationella grund- och gymnasieskolor på Cypern

Besöka, bo och arbeta på Cypern


Internationella grund- och gymnasieskolor på Cypern


Skolgången på Cypern är obligatorisk för alla barn upp till 15 år (de första nio skolåren), och gäller alla barn som är bosatta på Cypern oavsett medborgarskap eller religiös tillhörighet.

Detaljerad information om utbildningssystemet på Cypern finns på utbildnings- och kulturministeriets hemsida eller på Eurydice: informationsnätverket för utbildning i Europa (Information Network on Education in Europe - "EURYDICE").

OIKADE

1974 - 2018 Cyprus: Still occupied, still divided

CYPRUS FACT SHEET - Political Developments

CYPRUS FACT SHEET - Economy

CIPA

Study in Cyprus

Cyprus at a glance

The Republic of Cyprus - An Overview

Multireligious Cyprus

The Republic of Cyprus - from 1960 to the present day

Cyprus on film

Cyprus Open Maritime Exchange