Republiken Cypern
Republiken Cyperns Ambassad i Stockholm

Besöka, bo och arbeta på Cypern


Köp av fast egendom


Utlänningar som vill köpa fast egendom på Cypern kan genom ambassaden lämna följande handlingar in till inrikesministeriet för handläggning av ansökan:

• Översiktsplan
• Kopia av lagfart
• Kopia av bygglov för uppförande av byggnationer. Kopian behöver inte lämnas in om separata lagfarter för lägenhetskomplex har utfärdats eller om huset omnämns i lagfarten. Vid delning av tomter ska den sökande lämna in en kopia av delningstillståndet.
• Kopia av köpehandling
• Planritning. Väldigt gamla hus är undantagna. Vid delning av tomter ska ritning av delningen lämnas in. I markområden med fastighetsutveckling ska en ritning som visar husets läge i denna lämnas in.
• Kopia av den sökandes uppehålls- och arbetstillstånd på Cypern
• Ifylld ansökningsblankett COMM 145 (endast tillgänglig på inrikesministeriet, telefonnummer: +357 22 804112, 804111, e-mail: dlslic@cytanet.com.cy)
• Tomtens areal i kvadratmeter
• Handlingar som visar den sökandes ekonomiska ställning
• Kopia av den sökandes och dess makas/makes pass (ID-sidan och den sida/sidor med ankomst- och avresestämpel till och från Cypern)
• Den sökandes vigselbevis, eller annat likvärdigt äktenskapsbevis från de sökandes ambassad, ifall det äkta paret inte har samma efternamn eller om makens efternamn inte är finns med på makans pass.
• Om den sökande parten är ett bolag eller aktieägare i ett offshorebolag ska registrerings- och aktieägarebevis samt bevis på bolagets så kallade ”registered offices” lämnas in. Dessutom ska företagets bolagsordning inlämnas, samt skriftlig information om bolagets verksamhet på Cypern, dess anställda, både cyprioter och utlänningar inkl. deras socialförsäkringsnummer.
OIKADE

1974 - 2018 Cyprus: Still occupied, still divided

CYPRUS FACT SHEET - Political Developments

CYPRUS FACT SHEET - Economy

CIPA

Study in Cyprus

Cyprus at a glance

The Republic of Cyprus - An Overview

Multireligious Cyprus

The Republic of Cyprus - from 1960 to the present day

Cyprus on film

Cyprus Open Maritime Exchange