English | Ελληνικά
      
РЕПУБЛИКА КИПЪР

Начална страница | Най-често задавани въпроси | Карта на страницата | Интернет връзки | Контакти

Търсене:
Разширено търсене        

Основна информация

ОтпечатванеОтпечатване


English   Ελληνικά
  


Наименование на държавата: Република Кипър

Национален празник: Ден на Независимостта (1 октомври 1960 г.)

Национален флаг на Република Кипър:

Националният флаг на Кипър след независимостта от 1960г.


Цветовете на знамето

Основният цвят е белият. В средата е изобразена картата на остров Кипър в медно жълт цвят (№144-С). Под картата на Кипър са кръстосани две маслинови клонки в зелено (№336-С). Размер 3:5.

Местоположение и големина

Кипър е малък остров с площ 9251 кв. км (3752 кв. мили), дължина изток-запад 240км (149мили) и ширина север-юг 100км (62мили). Заема стратегическо местоположение в югоизточното Средиземноморие (33 градуса източна дължина и 35 градуса северна ширина), кръстопът между Европа, Африка и Азия и на близко разстояние от търговските пътища, свързващи Европа с Близкия Изток, Русия, Централна Азия и Далечния Изток. Столица на страната е град Никозия.

Правителство

Изпълнителна власт
Съгласно Конституцията, Република Кипър е президентска република. Президентът се избира за срок от пет години с обикновено мнозинство. Изпълнителната власт се упражнява от единадесетчленен Министерски съвет, назначен от президента. От 1963 г. насам кипърските турци отказват да участват в правителството.

Законодателна власт
Многопартийна камара на представителите.
Избирателна система: обикновена пропорционална. Народните представители се избират за мандат от пет години.

Съдебна власт
Съдебната власт на Република Кипър е независима. Тя се упражнява от Върховния съд, шест областни съдилища и неголям брой районни съдилища.

Независими длъжностни лица и органи
Редица длъжностни лица и органи са независими и не попадат под юрисдикцията на никое министерство. Независимите длъжностни лица на Републиката по конституция са Министърът на правосъдието и Главният ревизор, които са начело съответно на Правното бюро и на Бюрото за финансова ревизия, както и Управителят на Централна банка на Кипър. Омбудсманът също е независимо длъжностно лице, чиято длъжност обаче е създадена много по-късно – през 1991г. Самостоятелно функциониращите органи включват Комисията по обществено обслужване, Комисията по образователно обслужване и Бюрото по планиране.

Централна банка на Кипър
Централната банка е основана през 1963г. Отговаря за формирането и изпълнението на монетарната и кредитната политика. Тя управлява също и резервите в чужда валута на Републиката, обслужва банките и действа като банкер и финансов агент на правителството.

Местни органи на управление
Местното управление е отговорност на градските и селските общински съвети. Първите са ангажирани с осигуряване на услуги, свързани с местното управление, както и с управление на градовете и големите селски райони, а вторите – с управление на въпроси в рамките на селото. Тези съвети са независими органи като членовете им се избират с всеобщо гласуване.

Международни отношения
По въпросите на външната политика кипърското правителство се присъединява на страната на Европейския съюз в контекста на общата външна политика и политиката на сигурност на Европейския съюз. Кипър е член на много международни организации, в това число:
- Световната търговска организация (WTO) (1955)
- Обединените нации (UN) (1960) и нейните специализирани агенции
- Съвета на Европа (CoE) (1961)
- Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (OSCE) (1975)
- Движението на необвързаните страни (NAM) (1960)
- Международния валутен фонд
- Световната банка

Топография
Планински масив Троодос (югозапад); Най-висок връх: Олимп (1,953m).
Кирения или планинска верига Пентадактилос (север); Най-висок връх: Кипарисовунос (1,024 m).
Централна равнина: Месаория
Непресъхващи реки няма, с изключение на няколко изворчета и поточета.

Климат
Средиземноморски, с мека, влажна зима и горещо, сухо лято.

Флора и фауна
17% от острова е покрит от гори. Естествената растителност включва гори с вечнозелени и широколистни дървета, храсти и цветя. Флората обхваща около 1 800 местни видове, подвидове и разновидности. Около 140, или 7% от тях, са ендемични.
Има също така 365 вида птици, но само 115 се размножават на острова. Два вида и пет подвида са определени за ендемични.
Измежду животните най-голямо внимание заслужава муфлонът, тъй като се среща единствено в Кипър.

Население (2009 г.)*
· 892 400
· 75,4% (672 800) Кипърски гърци**
· 10,0% (89 200) Кипърски турци
· 14,6% (130 400) Чужди граждани и работници
· Гъстота на населението: 96 души/кв. м.

* В населението не се включват 160000 нелегални заселници, обитаващи окупираната от Турция част от Кипър.

**Тук се включват 8 000 (1%) маронити, арменци и латини, избрали да станат част от гръцката кипърска общност според разпоредбите на Конституцията от 1960г.
Повече информация и актуални данни можете да намерите на интернет страницата на Кипърската статистическа служба.

Основни статистически данни (2009)
· Раждаемост 12 на хиляда
· Смъртност 6,5 на хиляда
· Прираст 0,8%
· Средна продължителност на живота (мъже) 77,9
· Средна продължителност на живота (жени) 82,4

Градско население (2009)
· Никозия (Лефкосия) - столица: 315 400 (включва само контролираната от правителството зона)
· Лимасол (Лемесос): 230 800
· Ларнака: 134 400
· Пафос: 77 800
· Фамагуста (Амохостос): 44 800 (включва само контролираната от правителството зона)

Езици
Официални езици са гръцкият и турският. Широкоразпространен е английският.

Религия
Кипърските гърци са християни и спадат към автокефалната гръцка православна църква на Кипър с глава архиепископ. Кипърските турци са мюсюлмани. Маронитите, арменците и латините са християни.

Културно наследство
· Неолитни селища
· Гръцки, елинистически и римски паметници
· Византийски и латински църкви и манастири
· Крепости и замъци от времето на Лузинян и Венецианския период (12 - 16 в.)
· Джамии

Отбрана
Националната гвардия е сформирана през 1964г. и включва редовни и запасни войници, както и малко на брой офицери от гръцката армия и щатни подофицери.
Кипър участва също така в Силите за бързо реагиране на ЕС.

Омиротворителните сили на ООН в Кипър (UNFICYP)
Омиротворителният контингент на ООН, състоящ се от 923 души през 2007 г., е в Кипър от 1964 г. Разположен е след междуобщностните стълкновения от декември 1963 г. и след турските заплахи за нашествие. Основната му задача е да охранява буферната зона и да запазва прекратяването на огъня, тъй като все още 43000 турски войници окупират северната част на острова от турското нашествие през 1974 г. насам.

Суверенни британски бази
На острова има две суверенни британски военни бази, едната в Акротири / Епископи и другата в Декелия, които заемат 2,7% от площта на Кипър.

1960 г. Великобритания предостави независимост на Кипър след борбата срещу колониалното владичество 1955-59, но запази тези две военни бази на острова.


Начало на страницата
© 2007 - 2024 РЕПУБЛИКА КИПЪР, Министерство на външните работи,
Посолство на Република Кипър в София
Начална страница | Правителствен интернет портал | Откажи | Администратор