ОтпечатванеОтпечатване                                                                                       Close  Close

Republic of Cyprus      Посолство на Република Кипър в София


     Кипърско-български бизнес сдружения


Кипърско-българска бизнес асоциация

Кипър и България установиха по-тесни търговски отношения като разшириха икономическите връзки помежду си със създаването на Кипърско-българската бизнес асоциация. Главната цел на асоциацията е популяризиране, разширяване и стимулиране на икономическите и търговските връзки между Република Кипър и Република България.


За износ на български продукти в Кипър моля свържете се със следните организации за съдействие:

Търговско-промишлена палата на Кипър
Генерален секретар
38 Gr.Dhigenis Ave. & 3 Deligiorgis Str.
Chamber Building P.O.Box 21455
1509 Nicosia - Cyprus
тел.: 357-22 889600
факс: 357-22 667433
e-mail: chamber@ccci.org.cy
Сайт: www.ccci.org.cy

За информация относно регистрация и предписания за международни бизнес компании, директни инвестиции или услуги в Кипър можете да се свържете със следните организации в Кипър, на чиито страници в интернет може да се открие съответната подробна информация:

Министерство на търговията, промишлеността и туризма
6A, Araouzos Street
CY-1421 Nicosia - Cyprus
тел.: +357 22 867100
факс: +357 22 375120
e-mail: mintrade@spidernet.com.cy
Сайт: www.mcit.gov.cy/ts

Централна банка на Кипър
80 Kennedy Avenue
CY-1076 Lefkosia Cyprus
тел.:+357 22 714100
факс:+357 22 378153
Сайт: www.centralbank.gov.cy

Федерация на кипърските работодатели и индустриалци
30 Grivas Dhigenis Avenue
PO Box 21657
1511 Nicosia - Cyprus
тел.:+357 22 665102
факс:+357 22 669459
e-mail: oeb@cytanet.com.cy
Сайт: www.oeb-eif.org


Начало на страницата
© 2007 - 2024 РЕПУБЛИКА КИПЪР, Министерство на външните работи,
Посолство на Република Кипър в София

Моля, щракнете тук, за да отпечатате документа
Отпечатване