ОтпечатванеОтпечатване                                                                                       Close  Close

Republic of Cyprus      Посолство на Република Кипър в София


     Основна информация за български посетители в Кипър


Работно време на магазини и учреждения01/03/2012 Работно време на магазини и учреждения
Български граждани / Граждани на ЕС: Процедура за получаване на разрешително за работа / пребиваване01/03/2012 Български граждани / Граждани на ЕС: Процедура за получаване на разрешително за работа / пребиваване
Аптеки01/03/2012 Аптеки
Информация за водачите на моторни превозни средства01/03/2012 Информация за водачите на моторни превозни средства
Безопасност на храните и питейната вода01/03/2012 Безопасност на храните и питейната вода
Здраве / Ваксинации01/03/2012 Здраве / Ваксинации
Покупки01/03/2012 Покупки


Начало на страницата
© 2007 - 2024 РЕПУБЛИКА КИПЪР, Министерство на външните работи,
Посолство на Република Кипър в София

Моля, щракнете тук, за да отпечатате документа
Отпечатване