Republikken Cypern
Cyperns Ambassade København

Andre konsulære tjenester


GENERELLE TJENESTER

Ambassadens konsulære afdeling tilbyder en bred vifte af konsulære tjenester til offentligheden samt konsulær støtte og hjælp specifikt til cyprioter bosat i Danmark eller Island.

Konsulære tjenester, der tilbydes er bl.a. følgende (listen er ikke udtømmende):

Certificering af underskrifts ægthed: Dokumentet skal underskrives i overværelse af en konsulær medarbejder i ambassaden. Bemærk venligst, at den person, der underskriver dokumentet skal dokumentere hans/hendes identitet (pas / kørekort / identitetskort). Gebyret for denne tjeneste er 64 kr. per certificering.


TJENESTER TIL CYPRIOTISKE STATSBORGERE

Bortset fra de ovenfor anførte tjenester tilbydes følgende tjenester specifikt til cypriotiske statsborgere med bopæl i Danmark eller Island:

Udstedelse af pas og Identitetskort

Efter den nylige indførelse af biometriske pas og identitetskort for Republikken, er denne service i øjeblikket kun tilgængelig fra udvalgte cypriotiske missioner i udlandet, med de nærmeste ambassader for Republikken Cypern værerende I Berlin, Tyskland; Stockholm, Sverige. Derfor skal cypriotiske statsborgere som ønsker at søge nye eller erstatnings pass eller ID-kort kontakte ovenstående ambassader eller et af de administrative distriktskontorer på Cypern (http://www.moi.gov.cy/moi/da/dadmin.nsf/) for at træffe de nødvendige foranstaltninger.


Udstedelse af Midlertidigt Rejsedokument

Denne service ydes personer som ikke er i besiddelse af et gyldigt pas og har brug for snarligt at rejse til udlandet.

Procedure: En ansøgning indgives til ambassaden på blanket M.9 (sammen med passende dokumentation), og rejsedokumentet udstedes lokalt af ambassaden.
Gebyr: 150 kr. – som betales ved ansøgningens indgivelse.
Tidsramme: Udstedes i løbet af en arbejdsdag.


Registrering af et barn som statsborger i Republikken Cypern (Udstedelse af Konsulær Fødselsattest)

Denne service ydes i tilfælde hvor et barn er født enten i Danmark eller Island af mindst én cypriotisk forælder(begge forældres samtykke er påkrævet).

Fremgangsmåde: En ansøgning indgives på blanket M.121, sammen med den nødvendige dokumentation. Dette vil derefter blive fremsendt af ambassaden til den kompetente afdeling i det cypriotiske indenrigsministerium, hvor barnet vil blive registreret som cypriotisk statsborger og en fødselsattest vil blive udstedt i overensstemmelse hermed. Dette vil derefter blive sendt til ambassaden og udleveret til ansøgeren.
Gebyr: 214 kr. – som betales ved ansøgningens indgivelse.
Tidsramme: Mellem tre og fire måneder (fra indgivelse af ansøgningen, til fødselsattesten er udleveret)


Finansiel bistand

I nødstilfælde kan cyprioter, der befinder sig i Danmark eller Island, søge om at modtage en sum penge fra ambassaden til at dække deres presserende behov, forudsat at et familiemedlem eller en ven på Cypern indfinder sig i Udenrigsministeriets regnskabsafdeling i Nicosia og indsætter et tilsvarende beløb der.


For mere information om nogen af de ovennævnte tjenester, eller nogen anden form for konsulær tjeneste/hjælp (da listen ovenfor på ingen måde er udtømmende), er De velkommen til at kontakte ambassaden. Hvis De ønsker at besøge os i forbindelse med en konsulær tjeneste, anbefaler vi, at De kontakter os på forhånd for at arrangere et møde. Dette giver os mulighed for at sikre, at De ydes en hurtigere og mere effektiv service.CY Flight Pass

Application for visa

Visit Cyprus

Coronavirus 2019

Studere i Cypern

Invest in Cyprus

Cypern – Civilisationernes korsvej (På engelsk)

13th International Short Film Festival of Cyprus 7/10/2023 - 13/10/2023