ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ενάλιες Αρχαιότητες

Η Κύπρος, με τη μακρά και πλούσια ναυτική ιστορία της, δίδει μεγάλη σημασία στην προστασία των αρχαιοτήτων που βρίσκονται στο βυθό των θαλασσών της και ρυθμίζει τις δραστηριότητες σχετικά με αυτές, προστατεύοντας τα μνημεία του πολιτισμού και της ιστορίας της από την αρχαιοκαπηλία ή από την πρόκληση ζημιάς λόγω άλλων θαλάσσιων δραστηριοτήτων. Η Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με τον περί Αρχαιοτήτων Νόμο (Κεφ.31), ασκεί κυριαρχία όσον αφορά τις ενάλιες αρχαιότητες που βρίσκονται στη χωρική θάλασσα και δικαιοδοσία όσον αφορά τις ενάλιες αρχαιότητες στη συνορεύουσα ζώνη, στην ΑΟΖ και στην υφαλοκρηπίδα, με σκοπό την προστασία τους - ως η υποχρέωσή της δυνάμει του Άρθρου 303§1 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982.
Σε σχέση με τη συνορεύουσα ζώνη, βλ. επίσης τον περί της Συνορεύουσας Ζώνης Νόμο του 2004 (Ν. 63(Ι)/2004), σύμφωνα με το άρθρο 4(γ) του οποίου η συνορεύουσα ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί ταυτόχρονα και αρχαιολογική ζώνη.

Στις θαλάσσιες ζώνες της Κυπριακής Δημοκρατίας εφαρμόζονται, επίσης, οι περί της Προστασίας Ενάλιων Αρχαιοτήτων Κανονισμοί (Κ.Δ.Π. 218/2016), οι οποίοι ρυθμίζουν θέματα προστασίας ενάλιων αρχαιοτήτων. Οι Κανονισμοί βασίζονται στο Παράρτημα της Σύμβασης της UNESCO για την Προστασία της Υποβρύχιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς του 2001, το οποίο αποτελεί σημαντικό οδηγό για οποιονδήποτε διεξάγει επισκοπήσεις και ανασκαφές αρχαιοτήτων στη θάλασσα.

No documents found_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2019
Υπουργείο Εξωτερικών
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής