Κυπριακή Δημοκρατία

Χωρική Θάλασσα


Η Κυπριακή Δημοκρατία, δυνάμει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, καθώς επίσης του περί της Χωρικής Θάλασσας Νόμου (45/1964), έχει χωρική θάλασσα το πλάτος της οποίας εκτείνεται σε ακτίνα δώδεκα ναυτικών μιλίων (1 ναυτικό μίλι = 1852 μέτρα) από τις γραμμές βάσης. Γραμμές βάσης είναι οι γραμμές που χαράχθηκαν κατά μήκος των ακτών της Κύπρου, οι γεωγραφικές συντεταγμένες καθώς και ο σχετικός χάρτης των οποίων, κατατέθηκαν στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στις 3 Μαΐου 1993 (χάρτης γραμμών βάσης). Τα ύδατα τα οποία βρίσκονται μεταξύ της ξηράς και των γραμμών βάσης αποτελούν μέρος των εσωτερικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και εξομοιώνονται με το έδαφος, όπου η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί πλήρη κυριαρχία.


Στη χωρική θάλασσα η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί κυριαρχία και εφαρμόζει όλους τους σχετικούς νόμους, στη βάση των προνοιών της Σύμβασης του 1982. Σύμφωνα με τον περί της Ρύθμισης της Αβλαβούς Διέλευσης Πλοίων από τα Χωρικά Ύδατα Νόμο του 2011 (N. 28(I)/2011), καθώς και τη Σύμβαση του 1982, κάθε αλλοδαπό πλοίο, είτε αυτό είναι εμπορικό ή πολεμικό, έχει το δικαίωμα της αβλαβούς διέλευσης διαμέσου της χωρικής θάλασσας της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς να προσβάλλεται η κυριαρχία της, και χωρίς να απαιτείται προηγούμενη άδεια.Τελευταία Ενημέρωση στις: 30/09/2016 01:34:22 PMNo documents found