ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Διεθνές Νομικό Πλαίσιο

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι θαλάσσιες ζώνες της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελούνται από τη Χωρική Θάλασσα, τη Συνορεύουσα Ζώνη, την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και την Υφαλοκρηπίδα. Οι θαλάσσιες ζώνες της Κύπρου μετρώνται από τις γραμμές βάσης, τις γεωγραφικές συντεταγμένες των οποίων η Κυπριακή Δημοκρατία κατέθεσε στα Ηνωμένα Έθνη το 1993. Τα ύδατα τα οποία βρίσκονται από τις γραμμές βάσης προς την ξηρά αποτελούν τα εσωτερικά ύδατα της Κύπρου (περιλαμβάνουν, επίσης, τους λιμένες, τους ποταμούς και τις λίμνες).
Το θεσμικό πλαίσιο το οποίο διέπει τις θαλάσσιες ζώνες βασίζεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, η οποία κυρώθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία με τον περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θαλάσσης (Κυρωτικό) Νόμο του 1988, Ν. 203/1988. Η Σύμβαση του 1982 κυρώθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στις 12.12.1988 και τέθηκε σε ισχύ στις 16.11.1994. Ως εκ τούτου, η Σύμβαση του 1982 είναι εφαρμοστέα στις θαλάσσιες ζώνες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ οι νομοθεσίες οι οποίες διέπουν τις θαλάσσιες ζώνες ερμηνεύονται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1982, η οποία αποκαλείται και το «Σύνταγμα των Ωκεανών».

Το Υπουργείο Εξωτερικών, με πρωτοβουλία του και σε συνεννόηση με τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, ανέλαβε το συντονισμό των προσπαθειών της κυβέρνησης για αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου σε σχέση με τις θαλάσσιες ζώνες και τον θαλάσσιο πλούτο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εργασία αφορά την αναθεώρηση της νομοθεσίας (πρωτογενούς και δευτερογενούς) με την οποία καθορίζεται και ρυθμίζεται το καθεστώς των θαλασσίων ζωνών, όπου η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί κυριαρχία ή κυριαρχικά και άλλα δικαιώματα και δικαιοδοσίες, και κατανέμονται οι αρμοδιότητες των κρατικών υπηρεσιών σε συνάρτηση με τις ζώνες αυτές. Σκοπός της εργασίας είναι ο εκσυγχρονισμός και η εναρμόνιση της νομοθεσίας με το διεθνές δίκαιο και συγκεκριμένα τη Σύμβαση του 1982, καθώς επίσης το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική και τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό.


Κατάλογος διεθνών συνθηκών σε σχέση με τη θάλασσα στις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία είναι συμβαλλόμενο μέρος:
 • The International Convention for the Unification of Certain Rules concerning the Immunity of State Ships (1926)
 • Convention regarding the Regime of Straits with Protocol (Montreux) (1936)
 • International Convention for the Regulation of Whaling (1946)
 • International Convention for the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization (1946)
 • The International Convention for the Unification of Certain Rules relating to Penal Jurisdiction in Matters of Collision or other Incidents of Navigation (1952)
 • Convention on the Continental Shelf (1958)*
 • Convention on the High Seas (1958)*
 • Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (1965)
 • International Convention on Load Lines (1966)
 • International Convention on Tonnage Measurement of Ships (1969)
 • International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (1971)
 • The Special Trade Passenger Ships Agreement (1971)
 • Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (1972)
 • Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter – Dumping Convention (1972)
 • The International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea from Ships – MARPOL Convention (1973/1978)
 • International Convention for the Safety of Life at Sea (1974)
 • Convention for the Protection of the Mediterranean Sea Against Pollution and Protocols (1976) (Barcelona Convention)
  - Dumping Protocol
  - Prevention and Emergency Protocol
  - LBS Protocol
  - Specially Protected Areas and Biodiversity Protocol
  - Offshore Protocol
  - Hazardous Wastes Protocol
  - ICZM Protocol
 • Convention on the International Maritime Satellite Organization (1976)
 • Convention concerning Minimum Standards in Merchant Ships (1976)
 • The Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims (1976)
 • International Conventions on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (1978)
 • International Convention on Search and Rescue – SAR Convention (1979)
 • United Nations Convention on the Law of the Sea (1982)
 • Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (SUA Convention) (1988)
 • Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context – ESPOO Convention (1991)
 • Protocol to amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage of 29 November 1969 (1992)
 • European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage (1992)
 • Convention on Biological Diversity (1992)
 • FAO Agreement to promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas (1993)
 • Energy Charter Treaty (1994)
 • Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, the Mediterranean Sea and Contiguous Atlantic Area - ACCOBAMS (1996)
 • International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage (2001)
 • International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships (2001)
 • Maritime Labour Convention (2006)
 • Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks (2007)

* Η Κυπριακή Δημοκρατία είχε προσχωρήσει σε δύο εκ των τεσσάρων Συμβάσεων της Γενεύης του 1958, ήτοι τη Σύμβαση περί Ηπειρωτικής Υφαλοκρηπίδας και τη Σύμβαση περί Ανοικτής Θάλασσας. Οι Συμβάσεις του 1958 έχουν πλέον αντικατασταθεί με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, όμως συνεχίζουν να ισχύουν μεταξύ συμβαλλόμενων κρατών, εφόσον δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση του 1982.


Διεθνείς οργανισμοί σε σχέση με τη θάλασσα στους οποίους η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέλος:
 • United Nations
 • International Maritime Organization (IMO)
 • International Civil Aviation Organization (ICAO)
 • International Hydrographic Organization (IHO)
 • General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM)
 • Energy Charter
 • International Renewable Energy Agency
 • United Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
 • Intergovernmental Oceanographic Commission (EuroGOOS, CIESM)
 • Food and Agriculture Organization (FAO) – αλιεία
 • International Labour Organization (ILO)
 • International Union of Geological Sciences (IUGS)
 • Eurogeosurveys
 • The International Seismological Centre
 • European-Mediterranean Seismological Centre
 • Union for the Mediterranean (UfM)
 • Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)
 • European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSOG)
 • European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSOE)
 • Association of the Mediterranean Transmission System Operators (Med-TSO)
 • Mediterranean Energy Regulators Association (MedReg)
 • Euro-Mediterranean Gas Platform
 • Euro-Mediterranean Electricity Platform
 • Euro-Mediterranean Energy-Efficiency Platform
 • International Gas Union (IGU)
 • Energy Community

No documents found_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2020
Υπουργείο Εξωτερικών
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής