ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Προξενικές Υπηρεσίες για Κύπριους Ταξιδιώτες/Μόνιμους Κάτοικους Εξωτερικού

Το Υπουργείο Εξωτερικών, οι Διπλωματικές Αποστολές και τα Προξενεία της Δημοκρατίας επιτελούν, μέσω των προσφερόμενων προξενικών υπηρεσιών τους, σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των Κυπρίων ταξιδιωτών ή μονίμων κατοίκων εξωτερικού και στη δημιουργία ενός κατάλληλου περιβάλλοντος ανάπτυξης των δραστηριοτήτων τους. Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Εξωτερικών συνεργάζεται στενά και συντονίζει τις ενέργειες των αρμοδίων κρατικών Αρχών, με στόχο την αναβάθμιση των προξενικών υπηρεσιών που προσφέρονται στους Κύπριους στο εξωτερικό και στους αλλοδαπούς μόνιμους κατοίκους ή επισκέπτες στην πατρίδα μας.
Τέλος, οι Διπλωματικές Αποστολές και τα Προξενεία της Δημοκρατίας παρέχουν ληξιαρχικές και συμβολαιογραφικές υπηρεσίες, πιστοποιούν έγγραφα και διαβιβάζουν αιτήσεις και άλλα έγγραφα στις αρμόδιες Κυπριακές Αρχές (π.χ. αιτήσεις διαβατηρίων).

Γενικές Προξενικές Yπηρεσίες
Πιστοποίηση Δημόσιων και Ιδιωτικών Εγγράφων μέσω Υπουργείου Εξωτερικών και Διπλωματικών Αποστολών


_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2019
Υπουργείο Εξωτερικών
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής