ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Συντονισμός με Άλλα Υπουργεία

Με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερ. 01.08.2005 και Αρ. 242/2005, τα Υπουργεία, οι Ημικρατικοί Οργανισμοί και άλλες Υπηρεσίες του κράτους καλούνται να τηρούν ενήμερο το Υπουργείο Εξωτερικών για την πραγματοποίηση οποιουδήποτε ταξιδιού ή δραστηριότητας στο εξωτερικό λειτουργών των υπηρεσιών τους ώστε η διπλωματική υπηρεσία να τυγχάνει επαρκούς ενημέρωσης για τις διακρατικές δραστηριότητες άλλων δημόσιων φορέων για να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να γίνεται, αν χρειάζεται, η αναγκαία παρακολούθηση (feedback).

Η πιο πάνω ενημέρωση να γίνεται έξι εργάσιμες μέρες πριν την πραγματοποίηση του εν λόγω ταξιδιού ή/και δραστηριότητας.
_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2020
Υπουργείο Εξωτερικών
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής