Κυπριακή Δημοκρατία

Φωτογραφικό Αρχείο - Υπουργείο


Έτος 2014


Χάρτης ο οποίος δείχνει την Περιοχή Έρευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και το κοινό όριο μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, δηλαδή το δυτικό όριο της Περιοχής Έρευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας και το ανατολικό όριο της Περιοχής Έρευνας και Διάσωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας, το μήκος του οποίου είναι 287 χιλιόμετρα».
Υπογραφή Συμφωνίας Κύπρου – Ισραήλ (Λευκωσία, 28.04.14 )