Κυπριακή Δημοκρατία

Φωτογραφικό Αρχείο - Υπουργείο


Έτος 2013


Υπογραφή Συμφωνίας Κυπριακής Δημοκρατίας και Δημοκρατίας της Αυστρίας για παροχή διευκολύνσεων στην Κυβέρνηση της Αυστρίας σε περίπτωση εκκένωσης Αυστριακών υπηκόων από τρίτα κράτη μέσω του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας (Λευκωσία, 27.08.13)[Φώτο: Γ.Τ.Π.]