Κυπριακή Δημοκρατία

Φωτογραφικό Αρχείο - Γενικός Διευθυντής


Έτος 2019


Eπίσκεψης του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών στη Ραμάλα (Ραμάλα, 18 - 1 9 Ιουνίου)