Κυπριακή Δημοκρατία

Φωτογραφικό Αρχείο - Γενικός Διευθυντής


Έτος 2012


Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για τις ανάγκες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας (Λευκωσία, 07.02.12)[Φώτο: Γ.Τ.Π.]