Κυπριακή Δημοκρατία

Φωτογραφικό Αρχείο - Γενικός Διευθυντής


Έτος 2006


Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών Πρέσβης κ. Αλέξανδρος Ζήνων με τον Νομάρχη Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτη Ψωμιάδη (Θεσσαλονίκη, 14.11.2006) [Φωτο: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης]
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών Πρέσβης κ. Αλέξανδρος Ζήνων επιδίδει στον Πρέσβη του Λιβάνου κ Michel El Khoury οικονομική εισφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας προς το Λίβανο
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών Πρέσβης κ. Αλέξανδρος Ζήνων