ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Επίδοση Διαπιστευτηρίων

Α. ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΤΗΡΙΩΝ
1. Τον ορισθέντα / την ορισθείσα Πρέσβη υποδέχεται κατά την άφιξη του/της στο αεροδρόμιο, για την επίδοση των διαπιστευτηρίων του/της, λειτουργός Εθιμοτυπίας αν η άφιξη είναι μεταξύ των ωρών 09:00 - 17:00, Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, με εξαίρεση δημόσιες αργίες.

2. Μετά την άφιξή του/της και κατόπιν προηγούμενων διευθετήσεων, ο/η Πρέσβης επισκέπτεται τον Διευθυντή Εθιμοτυπίας στο Υπουργείο Εξωτερικών για ενημέρωση σχετικά με τις διατυπώσεις για την τελετή επίδοσης των διαπιστευτηρίων. Ο/η Πρέσβης παραδίδει στο Διευθυντή Εθιμοτυπίας αντίγραφα των διαπιστευτηρίων του/της και των ανακλητήριων εγγράφων του/της προκατόχου του/της.

3. Εάν δεν έχουν δοθεί προηγουμένως, ο Πρέσβης επιδίδει στον Διευθυντή Εθιμοτυπίας (α) την ομιλία του/της, (β) τη σημαία αυτοκινήτου της χώρας του και (γ) την παρτιτούρα του εθνικού ύμνου της χώρας του/της

4. Ο Διευθυντής Εθιμοτυπίας διευθετεί συναντήσεις του/της Πρέσβη με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΤΗΡΙΩΝ

1. Κατά την ημέρα της επίδοσης των διαπιστευτηρίων, λειτουργός Εθιμοτυπίας, συνοδευόμενος από ανώτερο Αξιωματικό της Προεδρικής Φρουράς επισκέπτεται τον ορισθέντα Αρχηγό Αποστολής στην Πρεσβεία/Κατοικία του/της, είκοσι (20) λεπτά πριν από την έναρξη της επίσημης τελετής.

2. Ο/ η Πρέσβης κάθεται στο αριστερό πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου με τον/την λειτουργό Εθιμοτυπίας στα δεξιά του/της. Τα μέλη της Διπλωματικής Αποστολής (4 άτομα κατ’ ανώτατο όριο) που συμμετέχουν στην επίσημη τελετή ακολουθούν σε άλλο όχημα, που παρέχει η Προεδρία της Δημοκρατίας.
Μοτοσικλετιστές της Αστυνομίας συνοδεύουν την αυτοκινητοπομπή.

3. Κατά την άφιξη στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Διευθυντής Εθιμοτυπίας, καλωσορίζει τον/την Πρέσβη στην παρουσία του Υπασπιστή του Προέδρου της Δημοκρατίας.

4. Τα συνοδεύοντα μέλη της Διπλωματικής Αποστολής καθοδηγούμεναι από τον/την λειτουργό Εθιμοτυπίας λαμβάνουν την θέση τους στην αριστερή και δεξιά αψίδα της κυρίας εισόδου του Προεδρικού Μεγάρου. (Βλ. διάγραμμα1).

5. Ο/η Πρέσβης, με τον Διευθυντή Εθιμοτυπίας στα δεξιά του/της, προχωρεί προς επιθεώρηση του Τιμητικού Αγήματος. Στη συνέχεια ο/η Πρέσβης με τον Διευθυντή Εθιμοτυπίας στα αριστερά του, λαμβάνει την θέση του/της στην μεσαία αψίδα της κυρίας εισόδου απέναντι από το Τιμητικό Απόσπασμα και την Φιλαρμονική της Αστυνομίας.

6. Η Φιλαρμονική της Αστυνομίας ανακρούει τον Εθνικό Ύμνο της χώρας του/της Πρέσβη.

7. Ο/η Πρέσβης μαζί με τον/τη Διευθυντή Εθιμοτυπίας στα αριστερά του/της, εισέρχονται στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου τους υποδέχεται ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας.

8. Ο/η Πρέσβης- έχοντας στα αριστερά του/της τον Διευθυντή Εθιμοτυπίας κι ακολουθούμενος από τον Υπασπιστή του Προέδρου- εισέρχεται στην Αίθουσα Τελετής Διαπιστευτηρίων όπου ίστανται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας.

9. Ο Διευθυντής Εθιμοτυπίας υποδεικνύει στον/στην Πρέσβη την θέση του/της που πρέπει να πάρει (δύο (2) μέτρα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας).

10. Ο Διευθυντής Εθιμοτυπίας προχωρεί και παίρνει τη θέση του δίπλα από τον Υπουργό Εξωτερικών (Βλ. σχεδιάγραμμα 2).

11. Ο/η Πρέσβης δεν ανταλλάσσει χειραψία ούτε και χαιρετισμό με τον Πρόεδρο, αλλά κλίνει μόνο ελαφρά το κεφάλι προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

12. Μόλις πάρει τη θέση του ο Διευθυντής Εθιμοτυπίας ο/η Πρέσβης προβαίνει στη δήλωσή του/της (Βλ. κατωτέρω). Σημ: Δεν εκφωνούνται ομιλίες. Αυτές ανταλλάσσονται πριν από την επίσημη τελετή, μέσω της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας.

«Εξοχότατε / κ. Πρόεδρε,

Επιτρέψατέ μου να επιδώσω τα Διαπιστευτήρια Έγγραφα με τα οποία η Α.Ε. ο/η Πρόεδρος / ο/η Α.Μ. του/της ………………………. με έχει διορίσει ως τον/την (επόμενο/η) Πληρεξούσιο Πρέσβη του/της ……………………………. στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς επίσης και τα Ανακλητήρια Έγγραφα του/της προκατόχου μου»

13. Με την ολοκλήρωση της δήλωσής του/της, ο/η Πρέσβης προχωρεί προς τον Πρόεδρο και επιδίδει τα Πρωτότυπα Διαπιστευτήρια Έγγραφα και τα Ανακλητήρια Έγγραφα του προκατόχου του/της. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συγχαίρει δια χειραψίας τον/την Πρέσβη και τον/την παρουσιάζει επίσημα στον Υπουργό Εξωτερικών και στον Υφυπουργό παρά τω Προέδρω .

14. Ο Διευθυντής Εθιμοτυπίας καλεί τον/την Πρέσβη να παρουσιάσει στον Πρόεδρο, τα μέλη της Αποστολής του/της που τον/την συνοδεύουν.

15. Αναμνηστική φωτογραφία
  • μια φωτογραφία του/της Πρέσβη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
  • μια φωτογραφία του/της Πρέσβη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας και τον Διευθυντή Εθιμοτυπίας.
  • μια ομαδική φωτογραφία συμπεριλαμβανομένων των μελών της Διπλωματικής Αποστολής, τον Υπασπιστή του Προέδρου και τον λειτουργό Εθιμοτυπίας.

16. Ο Πρόεδρος προσκαλεί τον/την Πρέσβη σε σύντομη ακρόαση στο Γραφείο του. Ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω παρευρίσκονται στην ακρόαση.

17. Ο Πρόεδρος υποδεικνύει το τέλος της ακρόασης λέγοντας συνήθως: « Κύριε/Κυρία Πρέσβη, προσβλέπω σε μια νέα συνάντησή μας στο σύντομο μέλλον».

18. Ο/η Πρέσβης συνοδευόμενος/συνοδευόμενη από τον Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας εξέρχεται του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας.

19. Ο λειτουργός Εθιμοτυπίας μαζί με τα μέλη της Διπλωματικής Αποστολής που συμμετέχουν στη Τελετή αποχωρούν για να πάρουν την θέση τους στην αριστερή και δεξιά αψίδα της κυρίας εισόδου του Προεδρικού Μεγάρου.

20. Ο/η Πρέσβης έχοντας στα αριστερά του τον Υφυπουργό παρά τω Πρόεδρω και στα δεξιά του τον Διευθυντή Εθιμοτυπίας κι ακολουθούμενος από τον Υπασπιστή του Προέδρου προχωρεί προς την έξοδο της Αίθουσας Τελετής Διαπιστευτηρίων και παίρνει την θέση του στην μεσαία αψίδα της κυρίας εισόδου του Προεδρικού Μεγάρου.

21. Η Φιλαρμονική της Αστυνομίας ανακρούει τον Εθνικό Ύμνο της Κύπρου.

22.Ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας αποχαιρετά τον/την Πρέσβη και ο τελευταίος/η τελευταία κατεβαίνει τα σκαλιά, συνοδευόμενος/η από τον Διευθυντή Εθιμοτυπίας στα δεξιά του/της. Εκεί, ο Διευθυντής της Φιλαρμονικής της Αστυνομίας χαιρετά και συστήνεται στον/στην Πρέσβη.

23. Ο/η Πρέσβης συγχαίρει τον Διευθυντή της Φιλαρμονικής και συνοδευόμενος από τον Διευθυντή Εθιμοτυπίας κατευθύνεται προ το αυτοκίνητο.

24. Ο Διευθυντής Εθιμοτυπίας αποχαιρετά τον/την Πρέσβη που κάθεται στο πίσω αριστερό μέρος του καθίσματος έχοντας στα δεξιά του τον λειτουργό Εθιμοτυπίας. Στο αυτοκίνητο έχει τοποθετηθεί η σημαία της χώρας του/της Πρέσβη.

25. Η αυτοκινητοπομπή με την συνοδεία των μοτοσικλετιστών της Αστυνομίας επιστρέφει στην Πρεσβεία/Κατοικία του/της Πρέσβη.

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ: Σκούρο επίσημο κοστούμι ή εθνική ενδυμασία.
Φωτογραφίες
Σχεδιάγραμμα 1 & 2


_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2020
Υπουργείο Εξωτερικών
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής