ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή οικονομία και μακροοικονομικό πρόγραμμα αναπροσαρμογής

Ως απότοκο της διεθνούς οικονομικής ύφεσης, που επέφερε σοβαρές ζημιές στον τραπεζικό τομέα της Κύπρου, στις 25 Ιουνίου 2012 η Κυπριακή Κυβέρνηση υπέβαλε αίτηση για παροχή βοήθειας στον Πρόεδρο του Eurogroup.
Κατά τη σύνοδο του Eurogroup της 25ης Μαρτίου 2013 συμφωνήθηκαν τα βασικά στοιχεία του μακροοικονομικού προγράμματος αναπροσαρμογής της Κύπρου. Παράλληλα αποφασίσθηκε η παροχή χρηματοοικονομικής βοήθειας προς την Κύπρο ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας να προσφέρει μέχρι 9 δις και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο περίπου 1 δις ευρώ.

Στις 12 Απριλίου 2013, το Μνημόνιο Συναντίληψης για το Μακροοικονομικό Πρόγραμμα της Κύπρου και η δανειακή συμφωνία, τα οποία συμφωνήθηκαν μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (Τρόικα) και την Κύπρο, εγκρίθηκαν από το Eurogroup. Στις 30 Απριλίου 2013, η Βουλή των Αντιπροσώπων επικύρωσε το Μνημόνιο Συναντίληψης, καθώς και τη δανειακή συμφωνία.

Η Κύπρος έχει επανειλημμένα δηλώσει τη δέσμευσή της στην πλήρη εφαρμογή των όρων του Μνημονίου Συναντίληψης, κάτι που αποδείχθηκε από τις επιτυχείς δύο πρώτες αξιολογήσεις της Τρόικας, τον Ιούλιο 2013και τονΝοέμβριο 2013, της προόδου υλοποίησης των υποχρεώσεων της Κύπρου που απορρέουν από το Μνημόνιο.

Τρέχουσες προτεραιότητες της Κύπρου, είναι η συνέχιση της εφαρμογής των μέτρων πολιτικής σε τρεις πυλώνες, δηλαδή την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα, τη συγκράτηση των δημόσιων οικονομικών, και της μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα.

Παράλληλα, μια σειρά από μέτρα και ενέργειες έχουν ληφθεί από την Κυπριακή κυβέρνηση με στόχο την αναζωογόνηση της οικονομίας και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης, μέσω της προσέλκυσηςξένων επενδύσεων από τη μια και την άμβλυνση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού από την άλλη, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Υπουργείο Οικονομικών
http://www.mof.gov.cy

Υπουργείο Εργασίας
http://www.mlsi.gov.cy

Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης
http://www.dgepcd.gov.cy/

Point of Single Contact Cyprus
http://www.businessincyprus.gov.cy/

Cyprus Investment Promotion Agency
http://www.investcyprus.org.cy/

No documents found_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2020
Υπουργείο Εξωτερικών
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής