Κυπριακή Δημοκρατία

ΟΗΕ και Κυπριακό Πρόβλημα


Οι σχέσεις με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ


Η δημιουργία της Δύναμης

Η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) δημιουργήθηκε με τη συγκατάθεση της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 27 Μαρτίου 1964. Η δημιουργία της Δύναμης έγινε με εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στο ψήφισμα που εγκρίθηκε στις 4 Μαρτίου 1964 [186, (1964)], μετά το ξέσπασμα των διακοινοτικών συγκρούσεων στη νήσο και την απειλή άμεσης επέμβασης από την Τουρκία. Με ανταλλαγή επιστολών ημερομηνίας 31 Μαρτίου 1964 μεταξύ του Γενικού Γραμματέα και του Υπουργού Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνομολογήθηκε συμφωνία σχετικά με το καθεστώς της Δύναμης (Συμφωνία Φιλοξενούσης Χώρας).

Η Δύναμη αναπτύχθηκε αρχικά για τρεις μήνες, αλλά αργότερα επεκτάθηκε σε εξαμηνιαίες περιόδους και ανανεώνεται με την συγκατάθεση της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από της εγκαθιδρύσεώς της, η Δύναμη έχει επιτελέσει σημαντικό έργο, υποβοηθώντας ουσιωδώς την ειρηνευτική προσπάθεια που τα Ηνωμένα Έθνη έχουν εμπιστευθεί στον Γενικό Γραμματέα.

Όροι εντολής

Σύμφωνα με τους όρους εντολής της Δύναμης, οι οποίοι παρατίθενται στο ψήφισμα 186 (1964) του Συμβουλίου Ασφαλείας και στα μετέπειτα ψηφίσματα του Συμβουλίου σχετικά με την Κύπρο, τα κύρια καθήκοντα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ σε σχέση με τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

  • Αποτροπή επανάληψης των συγκρούσεων-διατήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Στο τέλος της τουρκικής εισβολής του 1974 και της κατοχής του 36.4% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι όροι εντολής της Δύναμης προσαρμόστηκαν στη νέα κατάσταση. Η πιο σημαντική αλλαγή ήταν η υιοθέτηση μιας νέας επιχειρησιακής προσέγγισης, εκείνης της «νεκρής ζώνης», η οποία χρησιμοποιήθηκε ως περιγραφή της περιοχής μεταξύ των δύο γραμμών κατάπαυσης του πυρός.
  • Συμβολή στη διατήρηση και επαναφορά του νόμου και της τάξης ως χρειαστεί.
  • Συμβολή στην επιστροφή ομαλών συνθηκών.
  • Ανθρωπιστικά καθήκοντα (λαμβάνοντας μέτρα για την ανακούφιση και ευημερία των προσφύγων και παρέχοντας βοήθεια στους εγκλωβισμένους των κατεχόμενων περιοχών).

Σύνθεση

Αυτή τη στιγμή η ΟΥΝΦΙΚΥΠ περιλαμβάνει 858 στρατιώτες, 65 αστυνομικούς και 152 μέλη μη-στρατιωτικού προσωπικού. Το στρατιωτικό προσωπικό προέρχεται από την Αργεντινή (295 - το απόσπασμα περιλαμβάνει 15 στρατιώτες από τη Χιλή, 14 από την Παραγουάη και 1 στρατιώτη από τη Βραζιλία), την Αυστρία (4), τον Καναδά (1), την Κίνα (2), την Ουγγαρία (84 συνολικά – 6 από Σερβία), τη Σλοβακία (200 - το απόσπασμα περιλαμβάνει 2 στρατιώτες από την Κροατία) και τη Βρετανία (272). Η αστυνομία είναι συνεισφορά της Αυστραλίας (15), της Βοσνίας–Ερζεγοβίνης (5), της Κροατίας (4), του Ελ Σαλβαδόρ (4), της Ινδίας (7), της Ιρλανδίας (18), της Ιταλίας (4), του Μαυροβουνίου (4) και της Ουκρανίας (4). Από το μη-στρατιωτικό προσωπικό, 39 έχουν ενταχθεί από τη διεθνή κοινότητα και 113 τοπικώς. (Σημείωση: οι πληροφορίες βασίζονται στην τελευταία Έκθεση του Γενικού Γραμματέα για την αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο ημερομηνίας 31 Μαϊ 11)

Ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ υποβάλλει περιοδική εξαμηνιαία έκθεση προς το Συμβούλιο Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών για την Ειρηνευτική Επιχείρηση των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Η έκθεση αυτή περιέχει πληροφορίες για τις δραστηριότητες της Δύναμης, τόσο στο επιχειρησιακό επίπεδο (διατήρηση της κατάπαυσης του πυρός και του στρατιωτικού στάτους κβο) όσο και στο πολιτικό επίπεδο (επαναφορά σε ομαλές συνθήκες και ανθρωπιστικά καθήκοντα). Αναφέρεται επίσης στα οργανωτικά και οικονομικά θέματα που σχετίζονται με τη διατήρηση της ειρήνης.

Τον Ιούνιο 2010, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε ποσό $56.3 εκ. (ψήφισμα 64/274) για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, για την περίοδο 01 Ιουλ 10 – 30 Ιουν 11. Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας συνεισφέρει εθελοντικά το ένα τρίτο περίπου του κόστους της Δύναμης (περίπου $18.8 εκ.), η Κυβέρνηση της Ελλάδας συνεισφέρει $6.5 εκ. και το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από εισφορές κρατών-μελών των Ηνωμένων Εθνών κατ’ αναλογία.

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλείσθε όπως ακολουθήσετε το σύνδεσμο: http://www.unficyp.org/

Ιούνιος 2011.


Εκθέσεις Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ

Εκθέσεις Γενικού Γραμματέα για την Ειρηνευτική Δύναμη

Εκθέσεις Γενικού Γραμματέα για την Αποστολή των Καλών Υπηρεσιών του


Τελευταία Ενημέρωση στις: 10/06/2016 12:33:57 PMNo documents found