Κυπριακή Δημοκρατία

Τουρκικά Μέτρα Ενάντια στην Κυπριακή Ναυτιλία


ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣI. Εισαγωγή

Τα τουρκικά απαγορευτικά μέτρα εισήχθησαν αρχικά τον Απρίλιο 1987 και αφορούσαν αποκλειστικά την απαγόρευση σε πλοία υπό κυπριακή σημαία να προσεγγίζουν τα τουρκικά λιμάνια. Τον Μάιο του 1997 η Τουρκία εξέδωσε νέες οδηγίες προς τις λιμενικές της αρχές προς διευκρίνιση ασαφειών που προέκυπταν από την εφαρμογή της απαγόρευσης, επεκτείνοντας τις έτσι σε πλοία υπό ξένη σημαία (οποιασδήποτε υπηκοότητας) που έφθαναν σε τουρκικά λιμάνια κατευθείαν από οποιοδήποτε Κυπριακό λιμάνι που βρισκόταν υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυπριακής Κυβέρνησης, ή εναντίον πλοίων οποιασδήποτε υπηκοότητας που είχαν σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία, είτε λόγω ιδιοκτησίας είτε λόγω διαχείρισης. Το άμεσο αποτέλεσμα αυτών των οδηγιών ήταν να απαγορευτεί η χρήση των κυπριακών λιμανιών για τις μεταφορτωτικές δραστηριότητες των ναυτιλιακών γραμμών στη Μεσόγειο.

Επισημαίνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία συμμορφώνεται πλήρως με τις διεθνείς και Κοινοτικές νομικές υποχρεώσεις της έναντι των πλοίων υπό Τουρκική σημαία, εφόσον αυτά τα πλοία μπορούν ελεύθερα να προσεγγίζουν τα Κυπριακά λιμάνια που λειτουργούν κάτω από τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΙΙ. Η Ευρωπαϊκή Διάσταση του τουρκικού εμπάργκο εις βάρος της κυπριακής ναυτιλίας

Από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ και έπειτα, το θέμα απέκτησε μια καινούρια διάσταση, καθώς τα τουρκικά μέτρα επηρεάζουν ταυτόχρονα τα ναυτιλιακά συμφέροντα της διευρυμένης πια Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μέτρα που έχει επιβάλει η Τουρκία, μια χώρα η οποία συνδέεται με την ΕΕ με Τελωνειακή Ένωση και επιδιώκει να ενταχθεί στην ΕΕ, επηρεάζουν σοβαρά τα ιδιωτικά και δημόσια συμφέροντα της ΕΕ, ιδιαίτερα εκείνα των Ευρωπαίων εφοπλιστών και διαχειριστών πλοίων.

Η Συμφωνία Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ-Τουρκίας (Συμφωνία της Άγκυρας του 1963, το Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο του 1970 και η υπ αριθμό 1/95 Απόφαση του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας με την οποία εφαρμόζεται η τελική πράξη της Τελωνειακής Ένωσης) περιέχει ουσιαστικές πρόνοιες, οι οποίες επιβάλλουν στην Τουρκία τη νομική υποχρέωση να άρει το εμπάργκο της εναντίον της ναυτιλίας που σχετίζεται με την Κύπρο.

Επιπλέον, οι τουρκικές απαγορεύσεις παραβιάζουν όλες τις αρχές του εμπορίου αναφορικά με τη ναυτιλία, οι οποίες παρατίθενται στον Κανονισμό του Συμβουλίου της ΕΟΚ Αρ. 4055/86 (Ελευθερία παροχής υπηρεσιών), όπως η ελευθερία ναυσιπλοΐας, η ελευθερία διέλευσης, η ελευθερία προσέγγισης σε λιμάνια, καθώς και η ίση μεταχείριση. Το όλο θέμα σχετίζεται επίσης με τον Κανονισμό του Συμβουλίου της ΕΟΚ Αρ.4058/86 της 22 Δεκεμβρίου 1986 αναφορικά με τη συντονισμένη δράση για τη διασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης σε φορτία στο εμπόριο των ωκεανών.

Η νομική υποχρέωση της Τουρκίας να άρει το εμπάργκο της κατά της ναυτιλίας της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, είναι τώρα σαφώς ενσωματωμένη στο Ευρωπαϊκό Κεκτημένο ως ακολούθως:

α) Στη Διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της που υιοθετήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2005 μετά τη διακήρυξη στην οποία προέβη η Τουρκία κατά την υπογραφή του
Πρωτοκόλλου της Άγκυρας στις 29 Ιουλίου 2005.

β) Στο Διαπραγματευτικό Πλαίσιο της Τουρκίας που υιοθετήθηκε από την ΕΕ στις 3 Οκτωβρίου 2005.

γ) Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων (GAERC) της 11 Δεκεμβρίου 2006 (το οποίο υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 14-15 Δεκεμβρίου 2006)

Το Συμβούλιο απεφάσισε ότι τα Κράτη Μέλη στα πλαίσια της Διακυβερνητικής Διάσκεψης δεν πρόκειται να ανοίξουν 8 κεφάλαια που καλύπτουν θέματα πολιτικής, τα οποία σχετίζονται με τις απαγορεύσεις για την Κύπρο, μέχρις ότου η Επιτροπή επιβεβαιώσει ότι η Τουρκία έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο. Δήλωσε επίσης ότι «υπενθυμίζει τη Διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών, της 21ης Σεπτεμβρίου 2005, και παρατηρεί ότι η Τουρκία δεν έχει εκπληρώσει την υποχρέωση της για πλήρη εφαρμογή του Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Σύνδεσης».

Παράλληλα, το Συμβούλιο απεφάσισε ότι τα Κράτη Μέλη εντός της Διακυβερνητικής Διάσκεψης δεν θα πάρουν απόφαση για προσωρινό κλείσιμο οποιουδήποτε κεφαλαίου μέχρις ότου η Επιτροπή πιστοποιήσει ότι η Τουρκία έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που σχετίζονται με το Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο

Από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την 1η Μαΐου 2004, έχουν σημειωθεί αρκετά επεισόδια επιβολής των τουρκικών μέτρων εις βάρος της κυπριακής ναυτιλίας, τα οποία καταγγέλθηκαν επίσημα στις Κυπριακές Αρχές. Σε όλα τα επεισόδια υπάρχει εμπλοκή της ΕΕ και στα περισσότερα από αυτά επηρεάστηκαν σοβαρά κοινοτικά ναυτιλιακά συμφέροντα. (Οι Πλοιοκτήτες ή/και διαχειριστές ή/και ναυλωτές των σκαφών στα οποία υπεβλήθηκαν τα τουρκικά μέτρα ήταν πολίτες κρατών μελών της ΕΕ).

Όλα τα σχετικά επεισόδια έχουν καταγγελθεί λεπτομερώς και επισήμως στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία και το ευρύτερο θέμα των τουρκικών περιορισμών εις βάρος της κυπριακής και κατ’ επέκταση της κοινοτικής ναυτιλίας καταγράφεται κάθε χρόνο στην Έκθεση Προόδου της Τουρκίας ως υπό ένταξη χώρας,
η οποία ετοιμάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην έκθεση Προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία για το έτος 2013 αναφέρεται «Ενώσω ισχύουν οι περιορισμοί για τα σκάφη και τα αεροσκάφη τα οποία είναι εγγεγραμμένα στην Κύπρο ή για τα πλοία τελευταίος σταθμός των οποίων ήταν κυπριακό λιμάνι, η Τουρκία δεν θα είναι σε θέση να εφαρμόσει πλήρως το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο στο Κεφάλαιο που αφορά την πολιτική για τις Συγκοινωνίες.


ΙΙΙ. Συμπεράσματα

Με το Τουρκικό εμπάργκο σε ισχύ, τα συμφέροντα ενός πλοιοκτήτη/διαχειριστή πλοίου μπορούν ανά πάσα στιγμή να επηρεαστούν σοβαρά σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε διασύνδεση με την Κύπρο. Είναι φανερό ότι τέτοιες πρόνοιες αποτελούν εμπόδιο στο εμπόριο μεταξύ των λιμανιών της ΕΕ και της Τουρκίας, επηρεάζοντας τον ιδιοκτήτη, τον ναυλωτή και όλα τα μέρη που εμπλέκονται στην μεταφορά αγαθών δια θαλάσσης και όλες τις εργασίες που αφορούν την κανονική λειτουργία του σκάφους.

Το Τουρκικό εμπάργκο διαστρεβλώνει τις αρχές του δίκαιου και ελεύθερου εμπορίου με την ΕΕ, επηρεάζει δυσμενώς τους εμπορικούς στόλους των Κρατών Μελών της ΕΕ και προκαλεί σοβαρές αυξήσεις στο κόστος μεταφοράς. Τα Τουρκικά μέτρα περιορίζουν ή απειλούν να περιορίσουν την ελεύθερη πρόσβαση ναυτιλιακών εταιριών της ΕΕ ή φορτίων στο θαλάσσιο εμπόριο. Επιπλέον, το Τουρκικό εμπάργκο υπονομεύει την οικονομική ανάπτυξη και συνεργασία στην περιοχή, στα πλαίσια του Ευρωμεσογειακού Συνεταιρισμού.


Η πλήρης εφαρμογή της Συμφωνίας Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ-Τουρκίας και η επέκτασή της στην Κυπριακή Δημοκρατία θα οδηγήσει στην άρση των Τουρκικών απαγορευτικών μέτρων εναντίον της ναυτιλίας της Κύπρου και της Κοινότητας, με πολύ θετικά οικονομικά αποτελέσματα για την Κύπρο, την Κοινότητα και τη ναυτιλία της περιοχής (π.χ. περαιτέρω ανάπτυξη του Κυπριακού νηολογίου και του τομέα της διαχείρισης πλοίων, αύξηση της κίνησης στα Κυπριακά λιμάνια, την έναρξη θαλάσσιων κρουαζιέρων από την Κύπρο στην Τουρκία, την

Ανάπτυξη της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων κλπ.Τελευταία Ενημέρωση στις: 21/04/2016 12:29:13 PMNo documents found