ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Χάρτης Δικαιωμάτων του Πολίτη

Το Υπουργείο Εξωτερικών δεσμεύεται να προσφέρει στους πολίτες ψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης.
Το Υπουργείο παρέχει υπηρεσίες σε πολίτες, εκλελεγμένους αντιπροσώπους, άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, Πρεσβείες και Προξενεία, Διεθνείς Οργανισμούς και άλλα εθελοντικά ή αντιπροσωπευτικά σώματα και οργανισμούς. Παρέχει επίσης και ορισμένες συγκεκριμένες υπηρεσίες (θεωρήσεις εισόδου, προξενικές) προς τους πολίτες στα κεντρικά του γραφεία και στις κατά τόπους Πρεσβείες και Προξενεία στο εξωτερικό.

Ο Χάρτης Δικαιωμάτων του Πολίτη θέτει τα επίπεδα εξυπηρέτησης στα οποία το Υπουργείο έχει σαν στόχο να κυμανθεί.
Σκοπεύουμε να αξιολογούμε την απόδοσή μας έναντι των πιο κάτω στόχων.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής θα δημοσιεύονται στην Ετήσια Έκθεση που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας.

Επικοινωνία μέσω τηλεφώνου
Για επικοινωνία μέσω τηλεφώνου, καλείτε τον αριθμό 22-651000. Εάν γνωρίζετε τον προσωπικό εσωτερικό αριθμό του υπαλλήλου με τον οποίον επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μπορείτε να καλέσετε απευθείας σχηματίζοντας 22-651*** πριν τον προσωπικό αριθμό. Όλα τα τηλεφωνήματα θα απαντώνται χωρίς καθυστέρηση.
Αν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να:
  • Απαντήσουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε.
  • Αναφέρουμε το όνομά μας και το τμήμα στο οποίο δουλεύουμε.
  • Είμαστε εξυπηρετικοί και ευγενικοί καθ’ όλη τη διάρκεια της συνομιλίας μας.
  • Απαντήσουμε πλήρως τα ερωτήματά σας. Αν δεν μπορούμε να το πράξουμε αυτό άμεσα, τότε θα κρατήσουμε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό με τις απαιτούμενες απαντήσεις.
  • Απαντήσουμε σε όλα τα μηνύματα αυτόματου τηλεφωνητή το συντομότερο δυνατό.

Ιστοσελίδα και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Η Ιστοσελίδα του Υπουργείου στο διαδίκτυο (www.mfa.gov.cy) παρέχει πληροφορίες σε θέματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική της Κυβέρνησης και τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Επίσης το Υπουργείο Εξωτερικών διαθέτει σελίδα στο facebook, στον σύνδεσμο https://www.facebook.com/CyprusMFA/ και λογαρισμό στο twitter @CyprusMFA.

Εκπαίδευση Προσωπικού
Το Υπουργείο, μέσω μιας σειράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία παρακολουθεί το προσωπικό και ιδιαίτερα τα άτομα τα οποία εξυπηρετούν το κοινό, έχει σαν στόχο να βελτιώσει το ήδη υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των πολιτών.

Γραπτή επικοινωνία
Αν επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να:
Πάρετε ολοκληρωμένη απάντηση στα αιτήματά σας μέσα σε 30 ημέρες. Αν αδυνατούμε να σας απαντήσουμε πριν τη λήξη της προθεσμίας, θα επικοινωνήσουμε γραπτώς μαζί σας και θα σας εξηγήσουμε τους λόγους της καθυστέρησης αυτής, ως επίσης και το χρόνο διεκπεραίωσης των αιτημάτων σας.
Περιλάβουμε στις γραπτές απαντήσεις μας πλήρη στοιχεία, όπως όνομα υπαλλήλου που χειρίζεται το αίτημα σας, ταυτότητα εγγράφου και άλλα.
Χρησιμοποιούμε απλή γλώσσα και να αποφεύγουμε τη χρήση τεχνικών όρων εκτός στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Προξενικές Υπηρεσίες
Αν κάνετε αίτηση για θεώρηση εισόδου (visa) ή για άλλες προξενικές υπηρεσίες θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να:
Σας προμηθεύσουμε με τα κατάλληλα έντυπα την ίδια ημέρα κατά την οποία έχουν ζητηθεί.
Επεξεργαστούμε την αίτηση σας το ταχύτερο δυνατόν, σε συνεργασία πάντοτε με την αρμόδια Διπλωματική Αποστολή.

Επισκέπτες στο Υπουργείο
Αν μας επισκεφθείτε αυτοπροσώπως θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να:
Συμπεριφερθούμε με ευγένεια, να σεβαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί προς το άτομο σας.
Σας συναντήσουμε κατά την προσυμφωνημένη ώρα συνάντησης.
Διαθέσουμε τους απαραίτητους χώρους για τη συνάντησή μας.
Διατηρήσουμε τους χώρους μας καθαρούς και μεριμνήσουμε ώστε οι εγκαταστάσεις διαθέτουν υψηλά επίπεδα υγιεινής και ασφάλειας.
Εξυπηρετήσουμε σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης [π. χ. επιτάχυνση έκδοσης θεώρησης (visa) για επείγοντα περιστατικά].

Άτομα με αναπηρίες
Το Υπουργείο έχει προνοήσει και παρέχει αρκετές διευκολύνσεις προς τα άτομα με αναπηρίες σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
Συγκεκριμένα έχουν προβλεφθεί:
Ειδικά διαμορφωμένοι χώροι στάθμευσης για άτομα με αναπηρία.
Προσιτή είσοδος πρόσβασης στο Υπουργείο.
Ειδικά διαμορφωμένα πεζοδρόμια κατά το μήκος του Υπουργείου για εύκολη πρόσβαση στο Υπουργείο.
Εντεταλμένο Λειτουργό/Συνοδό εντός Υπουργείου για παροχή οποιασδήποτε βοήθειας κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Υπουργείο ατόμου με κινητικές δυσκολίες.
Καθοδηγητικές σημάνσεις στους διαδρόμους και σημάνσεις Brail στους ανελκυστήρες.
Πλατιοί διάδρομοι και είσοδοι γραφείων.
Ειδικά διαμορφωμένες τουαλέτες σε κάθε όροφο για άτομα με κινητικές δυσκολίες.


Παροχή Πληροφοριών
Θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να:
Προσφέρουμε πληροφορίες όσον αφορά την πολιτική και τις υπηρεσίες μας, τόσο στη ιστοσελίδα μας, όσο και γραπτώς, σε απλή και κατανοητή ορολογία.
Τα έντυπα και τα ενημερωτικά δελτία που αφορούν τις προξενικές υπηρεσίες να είναι απλά και ευκόλως κατανοητά.

Ισότητα/ Διαφορετικότητα
Δεσμευόμαστε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σύμφωνα με τα δικαιώματα του πολίτη για ίση μεταχείριση όπως είναι νομικά κατοχυρωμένα.
Κάνουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε οι εγκαταστάσεις να είναι προσβάσημες σε όλους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με ειδικές ανάγκες μετακίνησης.

Σχόλια και παρατηρήσεις
Χαιρετίζουμε τα σχόλια και τις προτάσεις σας σχετικά με τον Χάρτη Δικαιωμάτων του Πολίτη και σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας στο μέλλον.
Εάν θα επιθυμούσατε να σχολιάσετε ή να κάνετε κάποια πρόταση μπορείτε να μας γράψετε μας στη διεύθυνση:

Υπουργείο Εξωτερικών
Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου 1447, Λευκωσία, Κύπρος
ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: info@mfa.gov.cy


Παράπονα
  • Είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε ενυπόγραφες καταγγελίες από πολίτες που είναι δυσαρεστημένοι με την ποιότητα των υπηρεσιών ή τον τρόπο εξυπηρέτησης τους στο Υπουργείο ή τις Διπλωματικές Αποστολές τις Δημοκρατίας.
  • Αν η καταγγελία σχετίζεται με τον τρόπο εξυπηρέτησης σε κάποια Διπλωματική Αποστολή της Δημοκρατίας, θα πρέπει να γίνει σε πρώτο στάδιο στον επικεφαλής της σχετικής Διπλωματικής Αποστολής. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την απάντηση που θα λάβετε και επιθυμείτε να κάνετε μια επίσημη γραπτή καταγγελία ή η καταγγελία σχετίζεται με τον τρόπο εξυπηρέτησης από το Υπουργείο Εξωτερικών μπορείτε να γράψετε στο Υπουργείο στη διεύθυνση που δίνεται πιο πάνω. Το Υπουργείο δεσμεύεται να διερευνήσει το θέμα και να σας απαντήσει γραπτώς.
  • Εάν δεν λάβετε γραπτή απάντηση για τα παράπονα σας ή αν εξακολουθείτε να μην είστε ικανοποιημένοι το Υπουργείο, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στον Επίτροπο Διοικήσεως που βρίσκεται στην πιο κάτω διεύθυνση:

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως
Era House
Διαγόρου 2
1097 Λευκωσία
Τηλ. 22-405500, Φαξ 22-672881
Email: ombudsman@ombudsman.gov.cy
Θα σας συμπεριφερθούμε δίκαια και αμερόληπτα και υποσχόμαστε ότι η καταγγελία σας δεν θα έχει επιπτώσεις στη μελλοντική συμπεριφορά μας προς το άτομό σας.

Έλεγχος και Aξιολόγηση
Θα αξιολογούμε την απόδοσή μας ως προς τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο χάρτη αυτό.
Θα παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της απόδοσής μας στην Ετήσια Έκθεσή, η οποία θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας.

Βοηθήστε μας να σας βοηθήσουμε
Μπορείτε να μας βοηθήσετε να παρέχουμε μια υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση πολιτών εάν:
Συμπληρώσετε όλα τα έντυπα πλήρως και με ακρίβεια, τα υπογράψετε και σιγουρευτείτε ότι συμπεριλάβατε όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα κατά την ταχυδρόμηση ή την παράδοση τους.
Αιτηθείτε έγκαιρα για θεωρήσεις εισόδου (Visa) και άλλες προξενικές υπηρεσίες.
Αναφέρετε τον σχετικό αριθμό αναφοράς σε όλες τις επικοινωνίες με μας.
Συμπεριφερθείτε στο προσωπικό μας όπως επιθυμείτε να σας συμπεριφερθούμε εμείς.
Κάνετε σχόλια ή προτάσεις για τις υπηρεσίες που λαμβάνετε.

Πού θα μας βρείτε
Το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται στην Λεωφόρο Προεδρικού Μεγάρου, 1447 Λευκωσία.
Κατάλογος με τις Διπλωματικές Αποστολές του Υπουργείου στο εξωτερικό (Πρεσβειών, Προξενείων και Επίτιμων Πρόξενων) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

No documents found_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2020
Υπουργείο Εξωτερικών
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής