ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ειδικευόμενοι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Το Υπουργείο Εξωτερικών παρέχει την ευκαιρία σε Κύπριους φοιτητές, πανεπιστημιακού επιπέδου, να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα «Μαθητείας» (Internship) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι συμμετέχοντες τοποθετούνται είτε στο Υπουργείο Εξωτερικών είτε στις Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, ανάλογα με τις προτιμήσεις τους αλλά και τις ανάγκες του Υπουργείου και των Διπλωματικών Αποστολών. 

Οι αιτητές θα πρέπει να:

(α) Να κατέχουν την κυπριακή υπηκοότητα.
(β) Να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τα δύο πρώτα έτη των πανεπιστημιακών σπουδών τους (πχ 60 μονάδες).
(γ) Να έχουν πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας ή και της τοπικής γλώσσας στην περίπτωση που αιτούνται τοποθέτηση τους σε Διπλωματική Αποστολή της Δημοκρατίας στο εξωτερικό.


Η μαθητεία θα είναι χωρίς απολαβές και δε θα έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τη Δημοκρατία σε επιδόματα, ασφαλιστική κάλυψη, κ.α.


Η Αίτηση πρέπει να αποστέλλεται ανάλογα με το ενδιαφέρον των αιτητών είτε στο Υπουργείο Εξωτερικών (Λεωφόρος Προεδρικού, 1447 Λευκωσία) είτε στην Διπλωματική Αποστολή που τους ενδιαφέρει. Τα στοιχεία τους καταχωρούνται σε ειδικό αρχείο και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη όταν υπάρξει ανάγκη που θα συνάδει με τα προσόντα / πείρα/ ικανότητες τους. Σε περίπτωση που κατά την περίοδο μαθητείας που θα δηλώσουν δεν υπάρχει ανάγκη θα καλούνται προς επιβεβαίωση του ενδιαφέροντος τους για άλλη χρονική περίοδο. Εάν η αίτηση αφορά κάποια Διπλωματική Αποστολή της Δημοκρατίας, η αίτηση των ενδιαφερομένων θα απευθύνεται στην ίδια τη Διπλωματική Αποστολή και η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης τους θα πραγματοποιείται από την ίδια την Διπλωματική Αποστολή μέσω του Υπουργείου. 

Οι υποψήφιοι θα υπογράφουν «Συμβόλαιο Ειδίκευσης» χωρίς αμοιβή το οποίο να περιλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλα, και δέσμευση για τα θέματα της εμπιστευτικότητας των στοιχείων και πληροφοριών που θα περιέρχονται στην αντίληψη τους κατά την περίοδο της ειδίκευσής τους.


Σχετικά Αρχεία:

No documents found_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2016 - 2020
Υπουργείο Εξωτερικών
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής