Republic of Cyprus

Minister


Previous Ministers


NIKOS CHRISTODOULIDES 01.03.2018 - present
IOANNIS G. KASOULIDES 01.03.2013 - 28.02.2018
ERATO KOZAKOU-MARCOULLIS 05.08.2011 - 28.02.2013
MARKOS KYPRIANOU 03.03.2008 - 05.08.2011
ERATO KOZAKOU-MARCOULIS 16.07.2007 - 02.03.2008
YIORGOS LILLIKAS 13.06.2006 - 16.07.2007
GEORGE IACOVOU 01.03.2003 - 12.06.2006
IOANNIS G. KASOULIDES 09.04.1997 - 28.02.2003
ALECOS P. MICHAELIDES 28.02.1993 - 08.04.1997
GEORGE IACOVOU 22.09.1983 - 27.02.1993
NICOS A. ROLANDIS 09.03.1978 - 21.09.1983
IOANNIS Kl. CHRISTOPHIDES 16.06.1972 - 08.03.1978
SPYROS KYPRIANOU 16.08.1960 - 15.06.1972


Last Modified at: 01/03/2018 12:15:53 PM