Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας - 01/02/2016


Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου o Υπουργός Εξωτερικών εξουσιοδοτήθηκε όπως, σε συνεργασία με τους Υπουργούς Άμυνας και Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, καταρτίσει την Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, με περίοδο ισχύος πέντε ετών και ημερομηνία έναρξης της ισχύος της τον Ιανουάριο του 2017.


H ραγδαία μεταβολή του διεθνούς στρατηγικού και γεωπολιτικού περιβάλλοντος έχει επηρεάσει σημαντικά τις συνθήκες ασφάλειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. H Κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει στην εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας, προκειμένου η Κυπριακή Δημοκρατία να είναι σε θέση να ανταποκριθεί με επάρκεια σε προκλήσεις του νέου περιβάλλοντος ασφάλειας για την προστασία των ζωτικών της συμφερόντων και όλων των Κυπρίων πολιτών.

Η Στρατηγική θα συμβάλει, μεταξύ άλλων, στη χάραξη πολιτικής που θα ισχυροποιήσει τη θέση και θα αναβαθμίσει το ρόλο της Κύπρου, ως περιφερειακού παράγοντα σταθερότητας στα νοτιοανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στη βάση της εν λόγω Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου έχει συσταθεί Ομάδα Δράσης για την Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας, η οποία απαρτίζεται από τα Υπουργεία Εξωτερικών, Άμυνας, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και το Υπουργείο Εσωτερικών. Στη διαδικασία συμβάλλουν επίσης οι υπηρεσίες ασφάλειας του κράτους και συνεισφέρουν συμβουλευτικά το Γεωστρατηγικό Συμβούλιο και το Ινστιτούτο Μελετών Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει αναθέσει στο Υπουργείο Εξωτερικών την ευθύνη του συνολικού συντονισμού της Ομάδας Δράσης και της συγγραφής της Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας, την οποία θα παρουσιάσει δημόσια ο Υπουργός Εξωτερικών μέχρι το τέλος του 2016.


Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:59:34 PM