Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τη μίσθωση της Πρεσβευτικής Κατοικίας στο Λονδίνο - 19/08/2014


Το Υπουργείο Εξωτερικών επιθυμεί να αναφερθεί σε πρόσφατα δημοσιεύματα του καθημερινού Τύπου σχετικά με την Πρεσβευτική Κατοικία στο Λονδίνο και να διευκρινίσει ότι το υπό αναφορά οίκημα δεν είναι δυνατόν να πωληθεί, δεδομένου ότι δεν αποτελεί ιδιοκτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας.


Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει από το 1971 μισθώσει με συμβόλαιο μακρόχρονης διάρκειας (μέχρι το 2028) τη συγκεκριμένη κατοικία έναντι ετησίου ενοικίου 300 στερλινών.

Το υπό αναφοράν οίκημα υπόκειται στις πρόνοιες του νόμου “Leasehold Reform Act 1967” του Ηνωμένου Βασιλείου, που ρυθμίζει θέματα που αφορούν μόνο οικιστικά ακίνητα. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της υπό αναφορά νομοθεσίας, η Δημοκρατία θα μπορεί κατά τη λήξη του συμβολαίου να εξετάσει τις επιλογές που θα έχει ενώπιόν της, που περιλαμβάνουν και την εξάσκηση του δικαιώματος πώλησης των δικαιωμάτων μίσθωσης του οικήματος. Με βάση τα πιο πάνω το Υπουργείο Εξωτερικών κρίνει ότι η συνέχιση της μίσθωσης του συγκεκριμένου οικήματος αποτελεί την οικονομικά πλέον συμφέρουσα επιλογή για τη Δημοκρατία.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:52:04 PM