Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Προκήρυξη Θέσης Βοηθού Λειτουργού Τύπου στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ - 27/02/2015


Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην ΕΕ (ΜΑΕΕ) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Βοηθού Λειτουργού Τύπου για πλήρη απασχόληση, με τους όρους του επιτόπιου προσωπικού ως ακολούθως: Συνέχεια..


Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:55:09 PM