Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με δημοσίευμα ημερήσιας εφημερίδας - 10/02/2016


Το Υπουργείο Εξωτερικών επιθυμεί να αναφερθεί σε δημοσίευμα ημερήσιας εφημερίδας, τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016, υπό τον τίτλο: «Αντί πειθαρχικής, μετάθεση στο Προεδρικό» και να διευκρινίσει τα ακόλουθα:


(α) Ο Αχθοφόρος/Κλητήρας, στον οποίο αναφέρεται το δημοσίευμα, πράγματι εκτελούσε από ετών (τουλάχιστον από το 2003) τα συγκεκριμένα καθήκοντα, και η κάθε αγορά εγίνετο εν γνώσει και με την έγκριση του εκάστοτε Πρώτου Γραμματέα.

(β) Μετά την σύσταση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου μας, το 2015, και κατά τη διενέργεια σχετικού ελέγχου, εντοπίσθηκαν οι παρατυπίες και αμέσως αφαιρέθηκε από τον κ. Χαραλάμπους η συγκεκριμένη αρμοδιότητα.

(γ) Σημειώνεται ότι, η μετάθεσή του από το Υπουργείο έγινε κατόπιν συμβουλής του Τμήματος Διοίκησης και Προσωπικού, επειδή δημιουργήθηκαν προστριβές ως αποτέλεσμα των υποδείξεων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, το δε Υπουργείο Εξωτερικών δεν είχε οποιαδήποτε αρμοδιότητα για την τοποθέτηση του σε άλλη Υπηρεσία. Σημειώνεται συναφώς ότι ο εν λόγω Αχθοφόρος/Κλητήρας δεν ανήκει οργανικά στο Υπουργείο Εξωτερικών.

(δ) Σε ό,τι αφορά, τέλος, δημοσίευμα της ίδιας εφημερίδας, σχετικά με την μετάθεση άλλου Λειτουργού στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στο Αμμάν, (πρόκειται για τον Λειτουργό της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ο οποίος εντόπισε την αντικανονική άσκηση καθηκόντων από τον κ. Χαραλάμπους), διευκρινίζεται ότι, κατόπιν δικού του αιτήματος, έχει τοποθετηθεί στην εκεί Πρεσβεία της Δημοκρατίας προσωρινά, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών που προέκυψαν με την μετάθεση άλλου Λειτουργού στην Κύπρο.

Επειδή επί της ουσίας του θέματος διεξάγεται διοικητική έρευνα, το Υπουργείο Εξωτερικών δεν προτίθεται να επανέλθει επ΄ αυτού και θα αναμείνει τα αποτελέσματά της.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:59:40 PM