Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ο Υπουργός Εξωτερικών συμμετείχε στην 25η Υπουργική Σύνοδο του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας - 15/12/2009


Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Μάρκος Κυπριανού συμμετείχε σήμερα στην 25η Υπουργική Σύνοδο του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας (ΔΟΓ) η οποία πραγματοποιείται στο Παρίσι. Τον Υπουργό Εξωτερικών συνόδευε ο κ. Χαράλαμπος Τιμοθέου, Προσωπικός Αντιπρόσωπος του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Οργανισμό.


Στη Σύνοδο συμμετέχουν Υπουργοί αρμόδιοι για θέματα Γαλλοφωνίας και εκπρόσωποι τους από τις 70 χώρες μέλη του Οργανισμού. Η Κύπρος είναι συνδεδεμένο μέλος του Διεθνούς Οργανισμού της Γαλλοφωνίας από το 2006.

Κατά την Υπουργική Σύνοδο στο Παρίσι εγκρίθηκε ο τετραετής προγραμματισμός του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας και τέθηκαν οι προτεραιότητες του Οργανισμού για τα έτη 2010-2013. Συζητήθηκαν, επίσης, διεθνή θέματα.

Η Κύπρος επανέλαβε την υποστήριξη της στους στόχους και τις δράσεις του Οργανισμού Γαλλοφωνίας, τονίζοντας ότι αυτός αποτελεί μια κοινότητα αξιών και κοινών επιδιώξεων και μια προσπάθεια συλλογικής αντιμετώπισης των σημερινών παγκόσμιων πολιτικών και οικονομικών προβλημάτων. Η Γαλλοφωνία, η οποία ενώνει ένα μεγάλο αριθμό χωρών και βασίζεται στις αρχές της δημοκρατίας και της διεθνούς συνεργασίας για την ειρήνη και την ανάπτυξη, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων.

Η Κύπρος, αν και μικρή χώρα, μπορεί να κάνει τη δική της συνεισφορά στην ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του Οργανισμού Γαλλοφωνίας, ως μέλος της ΕΕ και λόγω των εξαίρετων σχέσεων της με τις γειτονικές χώρες της Νοτιο-ανατολικής Μεσογείου.

Ιδιαίτερη σημασία δίδει η χώρα μας στο σεβασμό των αρχών της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών ο οποίος προνοεί, μεταξύ άλλων, τον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:23:40 PM