Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Αρχίζουν απευθείας διαπραγματεύσεις στις 3 Σεπτεμβρίου - 25/07/2008


Ο Πρόεδρος Δημήτρης Χριστόφιας και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Mehmet Ali Talat συμφώνησαν την έναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων στις 3 Σεπτεμβρίου, με στόχο την εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό.

Κοινή δήλωση που διάβασε ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο Taye-Brook Zerihoun μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης Χριστόφια-Talat στη Λευκωσία σήμερα, αναφέρει :

Οι ηγέτες προέβησαν σήμερα στην τελική ανασκόπηση των εργασιών των Ομάδων Εργασίας και των Τεχνικών Επιτροπών. Σημείωσαν τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί και συνεχάρησαν τα μέλη των Ομάδων και των Επιτροπών για τις προσπάθειές τους.

Έχοντας προβεί στην τελική τους ανασκόπηση, οι ηγέτες αποφάσισαν να αρχίσουν απευθείας διαπραγματεύσεις στις 3 Σεπτεμβρίου 2008, στο πλαίσιο της αποστολής των καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Ο στόχος των απευθείας διαπραγματεύσεων είναι η επίτευξη αμοιβαία αποδεκτής λύσης του Κυπριακού προβλήματος, η οποία θα διασφαλίζει τα θεμελιώδη και νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων. Η συμφωνημένη λύση θα τεθεί σε ταυτόχρονα, χωριστά δημοψηφίσματα.

Όσον αφορά τις Τεχνικές Επιτροπές, οι ηγέτες ενέκριναν σήμερα δεκαέξι επιπλέον μέτρα στους τομείς του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς, της διαχείρισης κρίσεων, και του εγκλήματος και της εγκληματικότητας και έδωσαν οδηγίες για την άμεση και πλήρη εφαρμογή τους.

Ως ένδειξη της αναβαθμισμένης τους εμπλοκής, οι ηγέτες αποφάσισαν τη σύσταση ασφαλούς απευθείας τηλεφωνικής γραμμής για τη διευκόλυνση της μεταξύ τους επαφής.

Οι ηγέτες καλωσορίζουν το διορισμό του κυρίου Αλεξάντερ Ντάουνερ ως Ειδικού Συμβούλου του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό, και προσβλέπουν σε συνεργασία μαζί του και με την ομάδα των Ηνωμένων Εθνών κατά την επόμενη περίοδο.

Έδωσαν επίσης οδηγίες στους Εκπροσώπους τους να ασχοληθούν με τη διάνοιξη του οδοφράγματος του Λιμνίτη και άλλων οδοφραγμάτων.

Aνεπίσημη μετάφραση Πακέτο μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που εγκρίθηκαν από τους Ηγέτες 25.07.08

Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. Συνεργασία για την εξάλειψη παράνομων χώρων απόρριψης απορριμμάτων και την αποκατάσταση των επηρεαζόμενων περιοχών εντός της ουδέτερης ζώνης.

2 Συνεργασία για ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών ανάμεσα σε εμπειρογνώμονες για το περιβάλλον.

3. Συνεργασία για την αποτροπή δυσκατάσβεστων πυρκαγιών.

4. Διαχείριση, επεξεργασία, ανακύκλωση αποβλήτων.

5. Μέτρα ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα εξοικονόμησης νερού.

6. Συνεργασία για την δημιουργία κοινής προσέγγισης σ' ό,τι αφορά μεταλλευτικές και λατομικές δραστηριότητες στην Κύπρο.

7. Βιοποικιλότητα και προστασία της φύσης.

8. Διαχείριση και έλεγχος της θαλάσσιας ρύπανσης.

9. Διαχείριση και έλεγχος της χημικής ρύπανσης.

10. Διαχείριση και έλεγχος της μόλυνσης από αμίαντο.

11. Διαχείριση και έλεγχος της ιστορικής ρύπανσης.

Β. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

12. Σύνταξη ολοκληρωμένου καταλόγου της ακίνητης πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου.

13. Απόφαση για δύο πιλοτικά προγράμματα αποκατάστασης.

14. Κατευθυντήριες γραμμές προς την ad hoc Ομάδα Εργασίας για την ανάπτυξη ενός αμφίδρομου εκπαιδευτικού ηλεκτρονικού προγράμματος.

Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

15. Μηχανισμοί για συνεργασία σε περιπτώσεις κρίσεων.

Δ. ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

16. Εισήγηση για την Ανταλλαγή Πληροφοριών σε θέματα που σχετίζονται με το Έγκλημα και Ποινικά Θέματα.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 03:59:06 PM