Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ομιλία Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Εξωτερικών Πρέσβυ Αλέξανδρου Ν. Ζήνων στην τελετή λήξης του εθνικού προγράμματος της Κύπρου για το Ευρωπαϊκό Ετος για την Ανάπτυξη 2015, Λευκωσία - 20/01/2016


Μετά από ένα χρόνο ποικίλων εκδηλώσεων, συντονιστής των οποίων ήταν το Υπουργείο Εξωτερικών, κηρύττουμε σήμερα τη λήξη του εθνικού μας προγράμματος για το Ευρωπαϊκό Ετος για την Ανάπτυξη.


Όπως γνωρίζετε, το 2015 ανακηρύχθηκε ως Ευρωπαϊκό Έτος για την Ανάπτυξη από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για πρώτη φορά Ευρωπαϊκό Ετος αφιερώθηκε σε θέμα εξωτερικής πολιτικής, υπό το σύνθημα «Ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας».

Οι τρόποι με τους οποίους επιτυγχάνεται ο παγκόσμιος, κοινός στόχος, που ονομάζεται βιώσιμη ανάπτυξη, και τα εφόδια που χρειάζονται για να επιτευχθεί, είναι διαφορετικά σε κάθε μέρος και για κάθε λαό.

Τα ζωτικά όμως στοιχεία που αποτελούν την ανάπτυξη είναι κοινά: η παιδεία, η υγεία, η ισότητα των φύλων, η ενδυνάμωση των γυναικών και των νέων, η στήριξη της επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε κράτη δικαίου, με θεσμούς που να καταπολεμούν τη διαφθορά και να διασφαλίζουν την ειρήνη και την ασφάλεια.

Όλα αυτά τα στοιχεία, που συνθέτουν την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως και οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης για επίτευξή της και η ανάγκη ο κάθε πολίτης να συμμετέχει σ΄ αυτή την παγκόσμια προσπάθεια, παρουσιάστηκαν την περασμένη χρονιά μέσα από τις δραστηριότητες μας: αποθανατίστηκαν από το φακό καταξιωμένων Κυπρίων φωτογράφων, κινηματογραφήθηκαν από νέους ανθρώπους, ζωγραφίστηκαν από μικρά παιδιά, σημαντικές πτυχές τους αναλύθηκαν από ομιλητές σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και νέους αρθρογράφους, ενώ σε όλες τις πόλεις προβλήθηκε σειρά αξιόλογων ντοκιμαντέρ για αναπτυξιακά θέματα.

Κύρια επιδίωξή μας ήταν η ευαισθητοποίηση των πολιτών για παγκόσμια θέματα, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους. Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο Εξωτερικών, ως εθνικός συντονιστής του Ετους στην Κύπρο, ζήτησε τη βοήθεια και εμπειρογνωμοσύνη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και της πλατφόρμας μη κυβερνητικών αναπτυξιακών οργανώσεων, CYINDEP, με τους οποίους διαμόρφωσε και εφήρμοσε το εθνικό μας πρόγραμμα. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα για την καθοριστική τους συμβολή και για το χρόνο που αφιέρωσαν καθόλη τη διάρκεια του 2015.

Τη συνεργασία αυτή ήρθαν να πλαισιώσουν διάφοροι άλλοι φορείς, κρατικοί και μη: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Γραφείο του Επιτρόπου Στυλιανίδη, τοπικές αρχές, ακαδημαϊκά ιδρύματα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, σύνδεσμοι φωτογράφων, όμιλοι φίλων κινηματογράφου, ομάδες φοιτητών και οι καθηγητές τους, οι Πρεσβείες της Ιταλίας και της Ρουμανίας, ειδικοί από τον ιδιωτικό τομέα, για να αναφέρω μερικούς μόνο. Εκφράζω σʾ όλους τις θερμές μας ευχαριστίες.

Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκων Υποθέσεων για τη φιλοξενία σήμερα της τελετής λήξης του εθνικού μας προγράμματος.

Θεωρώ πολύ σημαντική τη συμμετοχή της Βουλής των Αντιπροσώπων. Όχι μόνο γιατί συμπληρώνει θεσμικά και πρακτικά τον κύκλο της συμμετοχής και εκπροσώπησης στις διοργανωθείσες εκδηλώσεις, αλλά και γιατί είναι μια συμμετοχή με ιδιαίτερα συμβολικό χαρακτήρα.

Οπως γνωρίζετε, το 2015 αποτέλεσε ορόσημο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η ανθρωπότητα αποφάσισε να θέσει στόχους για την εξάλειψη της φτώχειας, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, στη Νέα Υόρκη, υιοθετήθηκαν από τα κράτη μέλη του ΟΗΕ δεσμεύσεις για δράσεις ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση, με τη μορφή ενός εγγράφου υπό τον τίτλο «Αλλάζοντας τον κόσμο μας: Θεματολόγιο 2030: για τη βιώσιμη ανάπτυξη». Εκπρόσωποι της νομοθετικής εξουσίας, από όλες τις χώρες, συμμετείχαν στη διαδικασία αυτή.

Λαμβάνοντας υπ΄ όψη τα γεγονότα που η περιοχή μας βιώνει τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα τη χωρίς προηγούμενο προσφυγική και ανθρωπιστική κρίση, καθώς και τα συνεχόμενα τρομοκρατικά χτυπήματα στην Ευρώπη και αλλού, βλέπουμε ότι το θέμα που πραγματευόμαστε είναι καθόλα επίκαιρο.

Το φιλόδοξο όραμα της βιωσιμότητας, που οι ηγέτες που πλανήτη υιοθέτησαν στις 25-26 Σεπτεμβρίου, καταγράφει τα συσταστικά που θα συμβάλουν στην αποτροπή τέτοιων τραγικών συμβάντων, τα συστατικά που θα ξαναδώσουν την ελπίδα στους νέους για το μέλλον τους, ώστε να μην παρασύρονται από φανατικούς.

Δια μέσου της συνεργασίας και της αλληλεγγύης πρέπει να επιτευχθεί ο τερματισμός της φτώχειας, της πείνας και της ανισότητας, η προστασία του πλανήτη από την καταστροφή που του προκαλεί η ανθρώπινη απληστία, η διασφάλιση προόδου και ευημερίας για όλους, η προώθηση κοινωνιών χωρίς βία, φόβο και διακρίσεις. Έτσι μόνο θα πετύχουμε συνθήκες ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας.
Το «Θεματολόγιο 2030», όπως είναι η σύντομη ονομασία του, είναι οικουμενικό, αφού θα αφορά και θα πρέπει να εφαρμοστεί από όλες τις χώρες, πλούσιες και φτωχές.

Μέσα από τους 17 συμφωνημένους στόχους και 169 υποστόχους του, θα ενεργοποιηθούν δράσεις που πρέπει να ενσωματωθούν στα κυβερνητικά προγράμματα των χωρών, περιλαμβανομένης και της Κύπρου, για τα επόμενα 15 χρόνια.

Το Υπουργείο Εξωτερικών, με πρόταση που υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, έχει αρχίσει τη διαδικασία αξιολόγησης του «Θεματολογίου 2030», με στόχο τον εντοπισμό σημείων όπου χρειάζεται να εστιάσουμε το βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της εφαρμογής του από την Κύπρο. Σ΄ αυτή τη διαδικασία, προσβλέπουμε στη στήριξη όλων των θεσμικών και μη παραγόντων της κυπριακής κοινωνίας.

Η σύμπραξη Κράτους και κοινωνίας των πολιτών και η συμμετοχή ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, τοπικών αρχών και τώρα της Βουλής των Αντιπροσώπων στη διοργάνωση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ετους για την Ανάπτυξη, αντανακλά την ενεργό συμμετοχή όλων στην προσπάθεια προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης.

Επιθυμία του Υπουργείου Εξωτερικών είναι η σημερινή τελετή λήξης να σηματοδοτήσει την αρχή μιας διαβούλευσης και συνεργασίας που θα επιφέρει, την επιθυμητή, έγκαιρη επίτευξη από την Κύπρο του στόχου για βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνεισφορά της χώρας μας στη βελτίωση και ευημερία ενός αλληλοεξαρτώμενου κόσμου.Τελευταία Ενημέρωση στις: 03/06/2016 12:23:49 PM