Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών - 02/02/2015


Κατά τη συνάντηση των Μελών του Σώματος Επιλογής Κύπριου Δικαστή στο ΕΔΑΔ, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα γεγονότα που μεσολάβησαν, τόσο μετά την πρώτη γνωστοποίηση για εκδήλωση ενδιαφέροντος, όσο και μετά τη γνωστοποίηση της παράτασης, ενδεχομένως να επηρέασαν αρνητικά, αφενός αριθμό εν δυνάμει υποψηφίων για εκδήλωση ενδιαφέροντος, και αφετέρου τη δυνατότητα για περαιτέρω ενδυνάμωση του καταλόγου υποψηφίων με την υποβολή και άλλων υποψηφιοτήτων από ενδιαφερομένους.


Έχοντας υπόψη ότι βασικός στόχος πρέπει να είναι η επιλογή των πιο κατάλληλων υποψηφίων για τον καταρτισμό του καταλόγου που θα υποβληθεί στο Συμβούλιο της Ευρώπης με απώτερο σκοπό τη βέλτιστη εκπροσώπηση της Δημοκρατίας σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό για την Κύπρο όργανο, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το Σώμα Επιλογής έκρινε ότι, ανεξαρτήτως από την επάρκεια και την καταλληλότητα των υφιστάμενων υποψηφίων, θα ήταν επωφελές και προς το συμφέρον της Δημοκρατίας να δοθεί μια τελευταία παράταση χρόνου τριών εβδομάδων από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Συνεπώς, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 20η Φεβρουαρίου 2015.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:54:42 PM