Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχθηκε τα διαπιστευτήρια του νέου Πρέσβη της Μολδαβίας - 02/10/2014


Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης δέχθηκε σήμερα, σε επίσημη τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο, τα διαπιστευτήρια του νέου Πρέσβη της Μολδαβίας, με έδρα την Αθήνα, κ. Valentin Ciumac.


Επιδίδοντας τα διαπιστευτήριά του, ο κ. Ciumac διαβίβασε εκ μέρους του Προέδρου της Μολδαβίας θερμές ευχές προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για ευημερία και ευτυχία τόσο του ιδίου όσο και του λαού της Κύπρου. Αναφερόμενος στις σχέσεις των δύο χωρών είπε ότι εγκαθιδρύθηκαν σε διπλωματικό επίπεδο το 1992 και έκτοτε η διμερής συνεργασία αναπτύσσεται σταθερά. Διαβεβαίωσε ότι θα προσθέσει την προσωπική του συμβολή τόσο στο επίσημο επίπεδο όσο και στο επίπεδο των δύο λαών. Σημείωσε, επίσης, ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ανάπτυξη της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και για την ενίσχυση των δεσμών στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού, της δικαιοσύνης και της υγείας. «Η ύπαρξη της μολδαβικής κοινότητας στην Κύπρο μάς ενθαρρύνει να προωθήσουμε τη συνεργασία και στους τομείς της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης», ανέφερε.

Ακολούθως ο Πρέσβης της Μολδαβίας σημείωσε ότι το 2014 ήταν ορόσημο για τις σχέσεις των δύο χωρών με την ΕΕ, καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία συμπλήρωσε δέκα χρόνια συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ στη Μολδαβία προσφέρθηκε καθεστώς ελεύθερης θεώρησης εισόδου με δυνατότητα στους πολίτες της για ελεύθερη διακίνηση σε όλες σχεδόν τις χώρες μέλη της ΕΕ. Επίσης, αυτό τον χρόνο η ΕΕ και η Μολδαβία υπέγραψαν Συμφωνία Σύνδεσης για συνεργασία στο πλαίσιο της Ελεύθερης Ζώνης Εμπορίου (DCFTA), που εμβαθύνει και διευρύνει το ελεύθερο εμπόριο. Αυτό το διμερές έγγραφο, πρόσθεσε, επιφέρει περισσότερη σταθερότητα και ασφάλεια στη Δημοκρατία της Μολδαβίας και στους πολίτες της. Προσδοκούμε, είπε, να επικυρωθεί η συμφωνία από όλα τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ σαν ένα δείγμα εμπιστοσύνης και κινήτρου προς τη Μολδαβία στη διαδρομή της προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Ο κ. Ciumac πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η Δημοκρατία της Μολδαβίας έχει αναπτύξει περισσότερο από ποτέ τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, χάρη στον επαγγελματισμό και την αξιοπιστία της νέας πολιτικής ελίτ και χάρη στις φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις της Κυβέρνησης της Μολδαβίας σε τομείς που είναι ζωτικής σημασίας για το ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας του.

Στη συνέχεια ο Πρέσβης της Μολδαβίας ευχαρίστησε την Κυπριακή Κυβέρνηση για τη στήριξη στην πολύπλοκη διαδικασία της επαναπροσέγγισης μεταξύ ΕΕ-Μολδαβίας. Είμαι βέβαιος, πρόσθεσε, ότι θα συνεχίσουμε την ανταλλαγή εμπειριών στο πλαίσιο του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στον τομέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, το οποίο υπογράφηκε στη Λευκωσία, στις 4 Οκτωβρίου 2011.

Ακολούθως ανέφερε ότι η Μολδαβία και η Κύπρος είναι αξιόπιστοι εταίροι στην προώθηση του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της αλληλεγγύης. Και οι δύο χώρες, είπε, βρίσκονται σε περιοχές που είναι τώρα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Στην ανήσυχη γειτονιά τους, η Μολδαβία και η Κύπρος βασίζονται στη διεθνή υποστήριξη για την επίλυση των δικών τους μακροχρόνιων εδαφικών θεμάτων. Αναμφισβήτητα, είπε, η Μολδαβία γνωρίζει την ουσία του κυπριακού προβλήματος και εκφράζει την πλήρη υποστήριξή της προς την εδαφική ακεραιότητα, την ενότητα και την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μαζί με άλλες χώρες εταίρους, η Δημοκρατία της Μολδαβίας χαιρετίζει την επανέναρξη των συνομιλιών, τον Φεβρουάριο του 2014, για την επανένωση της Κύπρου. Ελπίζουμε, ανέφερε, ότι, με βάση τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και το κοινοτικό κεκτημένο, το κυπριακό πρόβλημα σύντομα θα διευθετηθεί επιτυχώς με μια δίκαιη, ειρηνική και βιώσιμη λύση.

Με τη σειρά μας, συνέχισε, εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας για τη στήριξη της Κύπρου στην προώθηση των συνομιλιών σχετικά με το ζήτημα της Υπερδνειστερίας. Επιπλέον βασιζόμαστε στην Κυπριακή Δημοκρατία ότι, ως πλήρες κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συνεχίσει να προωθεί την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, πρόσθεσε.

Στη συνέχεια ο Μολδαβός Πρέσβης ανέφερε ότι για αυτόν προσωπικά είναι μια σημαντική δέσμευση και μεγάλη ευχαρίστηση να διοριστεί Πρέσβης στην Κυπριακή Δημοκρατία, και διαβεβαίωσε ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να αναπτυχθούν περαιτέρω οι φιλικές και επιτυχημένες σχέσεις μεταξύ της Μολδαβίας και της Κύπρου.

Αποδεχόμενος τα διαπιστευτήρια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφού καλωσόρισε τον νέο Πρέσβη της Μολδαβίας, τον διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρνησή του και ο ίδιος προσωπικά θα του παράσχουν κάθε βοήθεια στην εκτέλεση των υψηλών του καθηκόντων με στόχο την ενίσχυση των ήδη φιλικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες.

Η Κύπρος και η Μολδαβία, πρόσθεσε, έχουν αναπτύξει και καθιερώσει σχέσεις ουσιαστικού και αξιόπιστου διαλόγου, στη βάση των κοινών αξιών και αρχών της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της ειρήνης, εμφανή μέσω των κοινών τους συμμετοχών και της συνεργασίας στο πλαίσιο του ΟΗΕ και άλλων διεθνών φόρουμ. Οι σχέσεις των χωρών μας, είπε, προωθούνται επίσης από τις σημαντικές διμερείς συμφωνίες που βρίσκονται σε ισχύ, ειδικά στην κοινωνικο-οικονομική σφαίρα, και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την περαιτέρω εμβάθυνση και ενίσχυση τους στη βάση του αμοιβαίου οφέλους, με την επέκταση της συνεργασίας στον οικονομικό / επιχειρηματικό τομέα, καθώς επίσης και σε τομείς όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του λαθρεμπορίου, της εκπαίδευσης και των διαβαθμισμένων πληροφοριών. Επιπλέον, ανέφερε, η επενδυτική δραστηριότητα των Κύπριων επιχειρηματιών που κατατάσσει την Κύπρο στη δεύτερη θέση όσον αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, η αυξημένη συχνότητα ανταλλαγής επισκέψεων υψηλόβαθμων στελεχών, καθώς και οι εκτεταμένες επαφές μεταξύ των δυο λαών, μαρτυρούν την εποικοδομητική συνεργασία που μοιράζονται οι δυο χώρες.

Για την ευρωπαϊκή προοπτική και τις φιλοδοξίες της Μολδαβίας, ο Πρόεδρος συνεχάρη την Κυβέρνηση και τον λαό της Μολδαβίας για το μεγάλο βήμα που έκαναν για στενότερους δεσμούς με την ΕΕ, με την υπογραφή, στα τέλη Ιουνίου, Συμφωνίας Σύνδεσης, που συμπεριλαμβάνει μια ουσιαστική και εκτεταμένη Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών (DCFTA). Επί του παρόντος, πρόσθεσε, η Κύπρος βρίσκεται στη διαδικασία της ολοκλήρωσης των εσωτερικών διαδικασιών της με σκοπό την επικύρωση αυτής της Συμφωνίας Σύνδεσης. Σημείωσε, επίσης, με ικανοποίηση ότι αυτή η Συμφωνία, ένα ορόσημο στην ευρωπαϊκή πορεία της Μολδαβίας, θα εμβαθύνει σημαντικά τους πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς της με την ΕΕ στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και αναμένεται να φέρει πολλά οικονομικά οφέλη και να ενισχύσει την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία στη χώρα σας, όπως είπε. Η Κύπρος, πρόσθεσε, είναι έτοιμη να συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες της Μολδαβίας προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. «Η Δημοκρατία της Μολδαβίας μπορεί να υπολογίζει στην Κύπρο για την ανταλλαγή εμπειριών, εμπειρογνωμοσύνης και τεχνογνωσίας στο πλαίσιο της διαδικασίας εναρμόνισης και της εφαρμογής του ευρωπαϊκού κεκτημένου».

Αναφερόμενος στη διένεξη στην Υπερδνειστερία ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Κύπρος συνυπογράφει πλήρως τις προσπάθειες υποστήριξης όλων των μερών που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις «5+2». Προσβλέπουμε, είπε, σε μια διαπραγματευτική διαδικασία στην οποία όλες οι πλευρές θα ενεργούν με καλή πίστη και σε πνεύμα συνεργασίας. Η Κύπρος χαιρετίζει την πολιτική της Μολδαβίας για εποικοδομητική δέσμευση πάνω στο θέμα και υποστηρίζει ιδιαίτερα την εφαρμογή μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Χαιρετίζουμε, πρόσθεσε, μια τέτοια στάση ως σημαντικό βήμα προς μια ειρηνική, συνολική και βιώσιμη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Υπερδνειστερία, η οποία βασίζεται στις οικουμενικές αρχές της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε τα εξής:

«Από τότε που ανέλαβα τα καθήκοντά μου, έχω δηλώσει την πρόθεσή μου να εργαστώ ακούραστα με στόχο την εξεύρεση μιας βιώσιμης και δίκαιης λύσης στο κυπριακό πρόβλημα, το οποίο παραμένει πρώτη προτεραιότητα. Η υιοθέτηση της Κοινής Διακήρυξης της 11ης Φεβρουαρίου άνοιξε το δρόμο για την επανέναρξη ολοκληρωμένων διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο κοινοτήτων, υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο μια συνολική λύση του κυπριακού προβλήματος, σύμφωνα με τις Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου, τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές και αξίες της ΕΕ. Η Κυπριακή Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να συμμετάσχει σε μια διαπραγματευτική διαδικασία προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα με στόχο την επίτευξη μιας λύσης που θα εξυπηρετεί, πάνω απ’ όλα, τα έννομα συμφέροντα του κυπριακού λαού, μια λύση που θα διασφαλίζει την ενότητα της χώρας μας και τον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτών της. Σε αυτή τη διαδικασία αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην υιοθέτηση μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, που είναι ζωτικής σημασίας για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της ελπίδας στην προοπτική για επίτευξη δίκαιης, βιώσιμης και αμοιβαία αποδεκτής λύσης».

Αναφορικά με την οικονομία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της κυβέρνησής του για την πλήρη εφαρμογή του φιλόδοξου προγράμματος προσαρμογής που συμφωνήθηκε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Έχει επιτευχθεί μια σημαντική πρόοδος από όταν είχαν παρθεί οι αποφάσεις του Eurogroup του Μαρτίου 2013: έχουν αναδιαρθρωθεί και ανακεφαλαιοποιηθεί τα πιστωτικά ιδρύματα, έχει εφαρμοστεί ουσιαστική δημοσιονομική εξυγίανση, έχουν ξεκινήσει σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, η Κύπρος επέστρεψε στις διεθνείς αγορές». Το κόστος της κρίσης, είπε ωστόσο, ήταν σοβαρό και επώδυνο για τον λαό της Κύπρου. «Αν και έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος, παραμένουν οι προκλήσεις: η οικονομία διέρχεται μια βαθιά προσαρμογή και οι προσδοκίες υπόκεινται σε κινδύνους, πρέπει να γίνουν περισσότερα για να αποκατασταθεί πλήρως η εμπιστοσύνη στην οικονομία», πρόσθεσε.

Καταλήγοντας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρακάλεσε τον νέο Πρέσβη της Μολδαβίας να μεταφέρει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας κ. Nicolae Timofti, καθώς και τον Πρωθυπουργό κ. Iurie Leanca και στον φίλο μολδαβικό λαό θερμούς χαιρετισμούς και μήνυμα ειλικρινούς φιλίας και αλληλεγγύης.

Στην τελετή παρίσταντο ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Κασουλίδης, ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Παναγιώτης Αντωνίου και ο Διευθυντής Εθιμοτυπίας κ. Νέαρχος Παλάς.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:52:50 PM