Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Aνάθεση καθηκόντων Συμβούλου για θέματα ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στην εξωτερική πολιτική στην κα Τζόζη Χριστοδούλου


Στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης του Υπουργείου Εξωτερικών και της απόφασης για ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εξωτερική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Χριστοδουλίδης έχει αναθέσει, αμισθί, στη κα. Τζόζη Χριστοδούλου, καθήκοντα Συμβούλου για το υπ’ αναφορά θέμα με ισχύ από σήμερα, 1/2/2019.


Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, όπως κατοχυρώνεται σε νομικό και πολιτικό πλαίσιο σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, αποτελεί βασικό πυρήνα των αξιών, μεταξύ άλλων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Μεσογειακής Ένωσης. Τα Ηνωμένα Έθνη υπογραμμίζουν σχετικά πως η ανισότητα των φύλων μπορεί να υπονομεύσει την ειρήνη και να οδηγήσει σε συγκρούσεις και σε βία, ενώ αντίθετα η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών ενισχύσει, ανάμεσα σε άλλα, την κοινωνικό-οικονομική ζωή και βελτιώνει την καθημερινότητα των ανθρώπων σε όλους τους τομείς

Παρά το γεγονός ότι σε διεθνές επίπεδο παρατηρείται πρόοδος στον τομέα αυτό, δεν έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα πλήρης και ουσιαστική ισότητα μεταξύ των δυο φύλων. Εν έτει 2019, κορίτσια και γυναίκες σε πολλά μέρη του πλανήτη συνεχίζουν να ζουν σε συνθήκες που περιορίζουν την ελευθερία τους, να βρίσκονται αντιμέτωπες με διάφορες μορφές βίας και να στερούνται ίσων ευκαιριών και πρόσβασης, ανάμεσα σε άλλα, στην Εκπαίδευση, Υγεία, Εργασία, καθώς και στην Πολιτική, Οικονομική, Πολιτιστική και Κοινωνική ζωή.

Η απόφαση για ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εξωτερική πολιτική εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής για εισαγωγή νέων οριζόντιων αξόνων που να ενισχύουν τους πυλώνες εξωτερικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με το ίδιο σκεπτικό, έχει αποφασισθεί επίσης η ανάληψη στοχευμένων δράσεων και πρωτοβουλιών σε περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με στόχο την ενίσχυση της προσπάθειας για εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς και για επίσπευση της προόδου προς αυτή την κατεύθυνση.

Η κα. Χριστοδούλου, ως Σύμβουλος του Υπουργού Εξωτερικών, θα ενισχύσει, μέσα από συγκεκριμένες εισηγήσεις, την προσπάθεια αυτή, με στόχο να λαμβάνονται συστηματικά υπόψη στο σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων τα ζητήματα, οι ανάγκες, οι ανησυχίες και οι εμπειρίες των γυναικών και των ανδρών, συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση της ισότητας των φύλων σε διεθνές επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, η κα. Χριστοδούλου, ανάμεσα σε άλλα, θα συμβουλεύει τον κ. Υπουργό και θα υποβάλλει εισηγήσεις σε θέματα που αφορούν:

  το σχεδιασμό και την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων και πρωτοβουλιών μέσα στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας, που θα αφορούν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών,
   την προώθηση θεσμοθετημένης στρατηγικής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και της ένταξης των έμφυλων ζητημάτων στο Υπουργείο Εξωτερικών,
    την προβολή του ρόλου που η Κυπριακή Δημοκρατία δύναται να διαδραματίσει προς την κατεύθυνση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
     την αξιοποίηση του ρόλου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως Κράτος μέλος της ΕΕ που διατηρεί άριστες σχέσεις με όλα τα γειτονικά Κράτη, στην προώθηση δράσεων που αφορούν στην καταπολέμηση των ανισοτήτων μεταξύ γυναικών και ανδρών και στην προώθηση της ισότητας, των ίσων δικαιωμάτων και ίσων ευκαιριών για όλες και για όλους,
      την εμπλοκή και ανάπτυξη συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών για προώθηση των προαναφερθεισών δράσεων που έχουν ως κύριο στόχο την ισότητα μεταξύ των γυναικών και των ανδρών.
      ******************************
      H κα. Τζόζη Χριστοδούλου είναι ανεξάρτητη εμπειρογνώμονας για θέματα που αφορούν στα δικαιώματα των γυναικών, στην ισότητα των φύλων, στη μετανάστευση, στην εμπορία προσώπων και στην προώθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου στις πολιτικές σε εθνικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Μεταξύ άλλων, έχει εργαστεί εκτεταμένα για τα πιο πάνω και πιο συγκεκριμένα για την πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας γυναικών με σκοπό τη σεξουαλική και εργασιακή εκμετάλλευση, για το φύλο και τη μετανάστευση, για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, και για την ίση εκπροσώπηση μεταξύ γυναικών και ανδρών. Έχει υπηρετήσει ως Συντονίστρια Πολιτικών στο Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου για 14 χρόνια όπου συνέβαλε στην διαμόρφωση και στη βιωσιμότητα του Ινστιτούτου. Ως Συντονίστρια Πολιτικής του Ινστιτούτου, υπήρξε ενεργό μέλος σε διάφορες ευρωπαϊκές και εθνικές πλατφόρμες και σε δίκτυα όπως για παράδειγμα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Λόμπι Γυναικών (εθνική πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών), μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεταναστριών Γυναικών καθώς και μέλος της ομάδας εργασίας για τη σεξουαλική βία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γυναίκες Ενάντια στη Βία στην Ευρώπη (WAVE- Women Against Violence Europe). Έχει συμμετάσχει επίσης σε ομάδες εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για θέματα που σχετίζονται με την εμπορία προσώπων. Επίσης, είχε διοριστεί από την Κύπρο ως μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Εμπορία Ανθρώπων, όπου υπήρξε μέλος από το 2009- 2011.

      Η κα Χριστοδούλου συνέβαλε σε πολλές δημοσιεύσεις, συμπεριλαμβανομένων ερευνητικών εκθέσεων, βιβλίων, εγχειριδίων και περιοδικών, και πραγματοποίησε σειρά σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Racial Equality Studies από το Πανεπιστήμιο Middlesex στο Ηνωμένο Βασίλειο και πτυχίο Ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο της Indianapolis στις ΗΠΑ.


      Τελευταία Ενημέρωση στις: 01/02/2019 11:33:16 AM