Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών - 17/04/2014


Από τις 10 Απριλίου 2014, η Τουρκία εφάρμοσε νέα διαδικασία έκδοσης θεωρήσεων εισόδου στη χώρα (για σκοπούς τουρισμού και εμπορίου). Σύμφωνα με το νέο σύστημα, τα απαιτούμενα έντυπα αιτήσεων συμπληρώνονται και υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους, μέσω ιστοσελίδας της Τουρκικής Κυβέρνησης. Η θεώρηση εισόδου αποστέλλεται ακολούθως στους ενδιαφερόμενους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η παλαιότερη μέθοδος εξασφάλισης θεώρησης εισόδου στο αεροδρόμιο, κατά την άφιξη στη Τουρκία, έχει καταργηθεί από τις 10 Απριλίου 2014.


Επισημαίνεται ότι στη σχετική ιστοσελίδα της Τουρκικής Κυβέρνησης, ο ηλεκτρονικός κατάλογος των κρατών, οι πολίτες των οποίων θα πρέπει να εξασφαλίσουν θεώρηση εισόδου για την Τουρκία, δεν περιλαμβάνει την Κυπριακή Δημοκρατία. Αντ΄ αυτού, για να καταστεί εφικτή η είσοδος τους στην Τουρκία, οι κάτοχοι διαβατηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας υποχρεούνται από το ηλεκτρονικό σύστημα να επιλέξουν σαν κράτος ιθαγένειας τους μια διεθνώς ανύπαρκτη οντότητα, ήτοι “Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus”.

To Υπουργείο Εξωτερικών ενθαρρύνει τους κατόχους διαβατηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας να μην υποβάλλουν αίτηση για θεώρηση εισόδου στην Τουρκία υπό τους πιο πάνω όρους.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:49:51 PM