Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Άρθρο Υπουργού Εξωτερικών με την ευκαιρία των εγκαινίων του εθνικού προγράμματος της Κύπρου για το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης
- 12/03/2015Στο σύγχρονο κόσμο της αλληλεξάρτησης, τα παγκόσμια προβλήματα χρειάζονται παγκόσμιες λύσεις. Οι παγκόσμιες λύσεις είναι απαραίτητες για τη διεθνή ασφάλεια, την πολιτική, οικονομική, χρηματοπιστωτική και οικολογική σταθερότητα όπως και για την πρόσβαση σε πρώτες ύλες. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα είναι οι ανισότητες, μεταξύ αυτών κοινωνικές, οικονομικές και φυλετικές. Μία από τις καλύτερες λύσεις για την αποτελεσματική καταπολέμηση των ανισοτήτων, σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, είναι η ανάπτυξη.


Ο όρος ανάπτυξη σίγουρα δεν μετριέται μόνο από τo οικονομικό μέγεθος ενός κράτους, αλλά και από την ποιοτική ευημερία όλων των πολιτών του. Αυτή προέρχεται από τη μείωση της φτώχειας, της ανισότητας και της ανεργίας. Για την επίτευξη των στόχων αυτών που μαζί αποτελούν την ανάπτυξη και αυξάνουν την ανθρώπινη ευημερία και ποιότητα ζωής, απαραίτητο είναι να διασφαλιστεί το στοιχείο της αειφορίας, που περιλαμβάνει βιώσιμη γεωργία και ενέργεια αλλά και κοινωνική προστασία, υγεία, παιδεία για όλους, ανεξαρτήτως φύλου, και δημιουργία θέσεων εργασίας. Την ανάπτυξη εξασφαλίζουν, επίσης, η πολιτική και θρησκευτική ελευθερία, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η χρηστή διακυβέρνηση και η εξάλειψη της διαφθοράς, η ειρήνη και η ασφάλεια.

Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας πλησιάζουν στο τέλος της προθεσμίας που είχε τεθεί για την υλοποίησή τους, ενώ ήδη από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους διεξάγονται διακυβερνητικές διεργασίες που αποσκοπούν στον καθορισμό της μετά το 2015 Αναπτυξιακής Ατζέντας. Κύριοι στόχοι της η εξάλειψη της φτώχειας και η αειφόρος ανάπτυξη στις τρεις διαστάσεις της: οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική. Βασικοί πυλώνες είναι επίσης η ειρήνη και η χρηστή διακυβέρνηση, ενώ σημασία θα δίδεται στον οικουμενικό χαρακτήρα όπως και στη δυνατότητα εφαρμογής των νέων στόχων σε βορρά και νότο.

Η Κύπρος συμμετέχει ενεργά σε αυτή τη διαδικασία σε επίπεδο ΟΗΕ, ΕΕ και Κοινοπολιτείας. Επιπρόσθετα, και παρά του ότι, ένεκα της οικονομικής κρίσης, έχει ανασταλεί το εθνικό πρόγραμμα αναπτυξιακής συνεργασίας, η Κυπριακή Δημοκρατία εκπληρώνει τις απορρέουσες από το ευρωπαϊκό κεκτημένο αναπτυξιακές της υποχρεώσεις.

Έχω την πεποίθηση ότι η αναπτυξιακή συνεργασία αποτελεί εγγύηση που ωφελεί όχι μόνο τους παραλήπτες αλλά και τους δωρητές, αφού διαμέσου της αναπτυξιακής συνεργασίας αντιμετωπίζονται οικουμενικά προβλήματα όπως επιδημίες, παράνομη μετανάστευση, κλιματική αλλαγή, πειρατεία, ριζοσπαστικοποίηση, τρομοκρατία και εμπορία προσώπων. Υπό αυτό το πρίσμα, είναι πολύ πιο οικονομικό να εξαλείψουμε τις αιτίες της φτώχειας αντί απλώς να αντιμετωπίζουμε τα συμπτώματά της. Προς αυτή την κατεύθυνση, είναι απαραίτητο να κινηθούμε συλλογικά, γρήγορα και αποτελεσματικά για να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα και την ειρήνη, ιδιαίτερα σε γεωπολιτικά ταραγμένες περιοχές, όπως η δική μας.

Θεωρώ, επομένως, πολύ επίκαιρο τον καθορισμό από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του έτους 2015 ως Ευρωπαϊκού Έτους Ανάπτυξης. Η Κύπρος δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχη στις εξελίξεις και έχει δηλώσει τη συμμετοχή της σε αυτή την προσπάθεια, που έχει ως τίτλο «ο Κόσμος μας, η Αξιοπρέπειά μας, το Μέλλον μας». Η χώρα μας λαμβάνει μέρος σε μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία ενημέρωσης των πολιτών με εθνικό πρόγραμμα που εγκαινιάζεται σήμερα, υπό το συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Την ευθύνη της διεκπεραίωσης του προγράμματος έχει αναλάβει η πλατφόρμα κυπριακών αναπτυξιακών μη κυβερνητικών οργανώσεων CYINDEP, σε ένα πλαίσιο αγαστής συνεργασίας και συνέργειας κρατικών φορέων και κοινωνίας των πολιτών.

Στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος, οι δραστηριότητες που διοργανώνονται φέτος θα μας δώσουν την ευκαιρία να αναδείξουμε, από τη μια, την πολυπλοκότητα των ζητημάτων της αειφόρου ανάπτυξης και από την άλλη τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του Ευρωπαίου πολίτη σε τοπικό επίπεδο. Δεδομένου ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος δωρητής αναπτυξιακής βοήθειας παγκοσμίως, το Έτος προσφέρει επίσης την ευκαιρία στον Ευρωπαίο φορολογούμενο να ενημερωθεί για τον προορισμό των συνεισφορών του.

Σε ένα αυξανόμενα αλληλοεξαρτώμενο κόσμο, η ανάπτυξη είναι κάτι περισσότερο από απλή χειρονομία βοήθειας: είναι όραμα και τρόπος ζωής. Έχουμε συλλογική ευθύνη να συνεισφέρουμε σε αυτό το όραμα, με αίσθημα αλληλεγγύης αλλά και περηφάνιας γιατί ανήκουμε σε μια ευρωπαϊκή οικογένεια που προσφέρει στην ανθρωπότητα, στη βάση κοινώς διαμορφωμένου μακροπρόθεσμου οράματος που απώτερο στόχο έχει την προστασία και ευημερία των ίδιων της των πολιτών.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:55:24 PM