Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Η Υπουργός Εξωτερικών στη Λιβύη - 22/01/2008


Επίσκεψη εργασίας στη Λιβύη θα πραγματοποιήσει αύριο η Υπουργός Εξωτερικών κα Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή μετά από πρόσκληση του Υπουργού Εξωτερικών της Λιβύης.


Η κα Μαρκουλλη θα γίνει δεκτή από τον Πρωθυπουργό της Λιβύης, τον Πρόεδρο της Βουλής και θα έχει συναντήσεις, μεταξύ άλλων, με τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Θρησκευτικών Θεμάτων. Κατά τις συναντήσεις θα συζητηθούν οι διμερείς σχέσεις, ο ρόλος που διαδραματίζει η Λιβύη στην Αφρική με ιδιαίτερη αναφορά στις τελευταίες εξελίξεις στο Νταρφούρ και η συνεργασία στον ΟΗΕ όπου η Λιβύη είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Επίσης θα συζητηθούν το Κυπριακό, η συνεργασία Κύπρου – Λιβύης σε διάφορους μεσογειακούς συνεταιρισμούς και θα υπογραφεί Μνημόνιο Συναντίληψης για διαβουλεύσεις μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών Κύπρου και Λιβύης.

Η Υπουργός Εξωτερικών επιστρέφει στην Κύπρο στις 26 Ιανουαρίου 2008.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:10:50 PM