Κυπριακή Δημοκρατία

Ειδήσεις


Συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών στο Άτυπο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ - 30/08/2014


Ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης συμμετείχε στις εργασίες του Άτυπου Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο στις 28-29 Αυγούστου .


Κατά τις εργασίες του Άτυπου Συμβουλίου οι Υπουργοί Εξωτερικών των 28 κρατών μελών συζήτησαν τον τρόπο λειτουργίας της ΕΕ, την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής μεθοδολογίας της ΕΕ η οποία υιοθετήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του περασμένου Ιουνίου και γενικότερα το εσωτερικό σύστημα της ΕΕ με γνώμονα την αποτελεσματικότητα της λήψης αποφάσεων.

Ο κ. Κασουλίδης αναφερόμενος στα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών και την απογοήτευση των Ευρωπαίων πολιτών όσο αφορά τις πρακτικές της ΕΕ τόνισε την ανάγκη να επικεντρωθούμε στα θέματα που αφορούν την καθημερινότητα τους και να αναδείξουμε τα θέματα που τους απασχολούν όπως η απασχόληση, η ανάπτυξη και η διαφάνεια. Καταλήγοντας, ο κ. Υπουργός σημείωσε πως η απογοήτευση των Ευρωπαίων πολιτών όπως και η αδυναμία των Ευρωπαϊκών Οργάνων να αντιμετωπίσουν άμεσα και αποτελεσματικά τις ανησυχίες τους, ενισχύει εκλογικά εθνικιστικές και ακροδεξιές οργανώσεις.

Επιπλέον, συμφώνησε με τις πέντε κύριες προτεραιότητες που θα κατευθύνουν το έργο της ΕΕ την επόμενη πενταετία όπως υιοθετήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου και στις οποίες συγκαταλέγονται οι σημαντικές ενότητες της απασχόλησης, της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, η ενέργεια και το κλίμα, καθώς και ο τομέας των θεμελιωδών ελευθεριών .

Επιπλέον, με γνώμονα την αποτελεσματική υλοποίηση των πέντε βασικών προτεραιοτήτων της ΕΕ και ειδικότερα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης, ο κ. Κασουλίδης τόνισε ότι τα δυο αυτά θέματα απασχολούν τόσο διάφορα Υπουργεία στα κράτη μέλη όσο και τα τομεακά Συμβούλια της ΕΕ. Ως εκ τούτου, τόνισε, η εκάστοτε Προεδρία θα μπορούσε να διασφαλίζει τη συνοχή των τομεακών Συμβουλίων στα θέματα αυτά.

Τέλος, συμφώνησε με την εισήγηση όπως υπάρξει ένας στοχευμένος συντονισμός όλων των πρωτοβουλιών για ανάπτυξη και ένα mainstreaming της ανταγωνιστικότητας σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ.Τελευταία Ενημέρωση στις: 25/04/2016 04:52:13 PM